Din Transkribent logo

Din Transkribent – Transkribering av høy kvalitet!

Transkripsjon innebærer overføring av tale fra lyd- eller videoopptak til tekst i skriftlig format. Dette gjøres gjerne fordi tekst i mange tilfeller er mer anvendelig enn ren lyd. Tekst er dessuten søkbart, og dermed også mer SEO-vennlig enn lyd.

En profesjonell transkribent jobber med transkripsjon av tekster, og har erfaringen som trengs for å sikre et godt resultat. Din Transkribent har jobbet med transkribering over mange år, og vi hjelper gjerne deg med å transkribere dine lydopptak. Bestill transkribering ved å klikke nedenfor!

Sjekkliste

Våre transkripsjonstjenester

Din Transkribent utfører et bredt spekter av transkripsjonstjenester. Vi hjelper våre kunder med alt fra transkripsjon av intervju og avhør, til transkribering av faglig innhold og podkaster. Så lenge du har en lydfil (eller videofil med lyd) og ønsker innholdet i skriftlig format, kan vi hjelpe deg.

Her er noen av våre fokusområder når det kommer til transkripsjon:

 • Intervjuer
 • Journalistiske lydklipp
 • Podkast – lyd til tekst
 • Bacheloroppgaver
 • Masteroppgaver
 • Film- og TV-produksjon
 • Medisin
 • Forskning
En person som ser nøye på det som er skrevet ned

Forskjellige stiler innen transkripsjon

En transkribent arbeider ofte med ulike former for transkribering. I noen tilfeller skal lydfilen oversettes ordrett og lydrett, mens andre ganger er det visse ting som kan utelates. Vi skiller som regel mellom «intelligent verbatim transkripsjon» og «verbatim transkripsjon» i denne sammenheng. Ordet verbatim betyr «ordrett» på godt norsk.

Verbatim transkripsjon: Ordrett overføring av innhold

Ved verbatim transkripsjon vil overføring av lyd til tekst foregå ordrett, altså ord for ord. Alt som sies i det aktuelle lydklippet vil overføres til skriftlig tekst. Dersom du benytter deg av sann verbatim transkripsjon vil alt som sies i lydfilen overføres til tekstform.

Med sann verbatim transkripsjon vil til og med såkalt ikke-verbal kommunikasjon inkluderes i teksten. Dette kan for eksempel være pauselyder, nølelyder, kremting og latter.

Sann verbatim transkripsjon er gunstig i tilfeller der alle deler av samtalen kan ha høy relevans – som for eksempel i et avhør. En nølende lyd hos intervjuobjektet i et politiavhør kan for eksempel være av betydning for politiets tolkning av intervjuet.

 • Ordrett og lydrett overføring av lyd til tekst
 • Sann verbatim transkripsjon inkluderer ikke-verbal kommunikasjon

Intelligent verbatim transkripsjon

I noen tilfeller har ikke kunden vår behov for alle nyanser av samtalen/intervjuet i lydfilen. Da passer som regel intelligent verbatim transkripsjon best. En transkribent vil da overføre ordene fra lydfilen til det ferdige tekstdokumentet, men uten pauseord og lignende.

Ved intelligent verbatim transkripsjon blir lyder som hosting, kremting, nølelyder (f.eks. «eeeh») og lignende ignorert. Målet med dette er å lage en lettlest og oversiktlig tekst. Samtidig vektlegger vi selvfølgelig at samtalens essens og innhold overføres på korrekt måte.

 • Pauseord og lignende tas ikke med i teksten
 • Mer oversiktlig og lettlest tekst
Mann transkriberer på PC.

Slik jobber en transkribent

Det å transkribere en tekst kan kanskje virke som en enkel sak. For at resultatet skal bli best mulig, er det imidlertid viktig å vite hva man holder på med.

Våre transkribenter har god erfaring innen transkripsjon av tekst. De har blant annet kunnskap om transkripsjonsnøkler og tegnsetting, så vel som god kontroll på grammatikk og rettskriving.

I noen tilfeller vil det for eksempel være nødvendig å ha visse ord i kursiv, for eksempel ved trykksterke stavelser. Dersom den ene parten i lydklippet vektlegger et ord, vil kursiv bidra til å fremheve dette.

Globus og bøker

Transkripsjonsnøkler: Jefferson- og Du Bois-systemene

Innen transkripsjon benyttes ofte ulike transkripsjonsnøkler. Disse nøklene kan beskrives som tegnsetting, og er der for å tydeliggjøre for eksempel forlengelse av lyder, avbrutt tale, pauser og lignende.

Én av de mest populære transkripsjonsnøklene er «Jefferson». Dette transkripsjonssystemet består av ulike tegn som skal gi en universell forståelse av innholdet. Tegnet «:» betyr for eksempel at lyden forlenges, mens «-» indikerer avbrutt tale.

En annen populær transkripsjonsnøkkel er «Du Bois». Også Du Bois-systemet består av ulike tegn med spesifikke betydninger. Tegnet «…» indikerer for eksempel en middels lang pause på inntil 0,6 sekunder.

Personer som rettskriver.

Rettskriving og grammatikkregler

Dersom du får hjelp av en profesjonell transkribent, kan du også føle deg trygg på at vedkommende vil skrive en tekst av språklig høy kvalitet. Dette sikrer deg en transkribert tekst med korrekt skrivemåte og uten grammatiske feil.

Man bør overlate transkripsjon til andre dersom man sliter med rettskriving. Dette gjelder spesielt om teksten skal brukes som del av en bachelor- eller masteroppgave, eller av kommunale eller offentlige aktører.

Person på PC som utfører manuelt arbeid vs automatikk på PC.

Manuell vs. automatisk transkripsjon

Det å transkribere en tekst kan være tidkrevende og innviklet om du ikke har erfaring på området. Da kan det kanskje friste å benytte seg av automatisk transkripsjon. Dette innebærer at lydfilen oversettes på kort tid ved hjelp av en datamaskin. Dersom du tar i bruk automatisk transkripsjon, blir imidlertid resultatet så som så.

Mange av ordene er sannsynligvis ikke blitt overført til teksten fordi maskinen ikke klarte å tolke dem. Du risikerer også at mange ord er feiltolket, noe som kan endre tekstens betydning totalt. Maskiner duger til mye rart, men transkripsjon blir definitivt best når det utføres manuelt.

Det tar kanskje litt lengre tid, men til gjengjeld vet du at innholdet er korrekt. Du slipper dermed å gå gjennom innholdet etterpå for å fjerne feiltolkede ord.

En transkribent som gir tips om arbeidsmetode

Din Transkribent tipser

Når du spiller inn en lydfil bør du tenke over at lydkvaliteten på klippet bør være best mulig. Dette gjør det lettere for din transkribent å overføre lyden til tekst.

I mange tilfeller må vi spole tilbake og lytte flere ganger for å tolke lyden korrekt. For at lydkvaliteten skal bli best mulig, bør lyden optimalt sett spilles inn i et rom uten mye støy eller andre bakgrunnslyder.

Gjør du et intervju utendørs og får vind inn i mikrofonen, kan for eksempel dette forringe lydkvaliteten. Det er også hensiktsmessig om personene som prater ikke prater samtidig.

Dette kan være vanskelig å overholde, noe vi har forståelse for. Vi gjør vårt ytterste for å tolke de ulike stemmene, slik at riktig person tilegnes riktig utsagn.

Et siste tips er å plassere mikrofonen midt mellom intervjuer og intervjuobjekt (dersom det er snakk om et intervju). Mikrofonen bør hverken være for nærme eller for langt unna, da dette kan påvirke lydkvaliteten. Opptaksutstyrets kvalitet spiller også inn, naturligvis.

En transkribent som hjelper til på transkripsjons tjenester

Få hjelp av en transkribent!

Enten du trenger transkripsjon av et intervju eller andre lydfiler, kan en transkribent hjelpe deg å få jobben gjort. Vi opererer med 100 % fornøydgaranti, og gjør vårt ytterste for at du skal bli fornøyd. Ta kontakt med oss for et prisoverslag, eller dersom du ønsker mer informasjon.