Analogt lydopptak

Tidligere var analogt lydopptak dominerende, og skulle man spille inn lyd var både trådopptakere, mikrokassetter og magnetbånd aktuelle innspillingsmedier. Disse har gjennom årenes løp gradvis blitt erstattet av digitale metoder for opptak.

Vi skal her se nærmere på analogt lydopptak opp gjennom tidene, og dagens mer moderne erstatninger.

Hva er et analogt lydopptak?

Hva er et analogt lydopptak?

Et analogt lydopptak er lyd som er spilt inn ved hjelp av analoge innspillingsmedier. Eksempler på analoge medier som opp gjennom årene har blitt brukt til lydopptak, er som følger: 

  • LP-plater
  • Fonografisk sylinder
  • LaserDisc
  • Minikassett, mikrokassett og andre kompakte kassetter
  • 8-spors kassettlydkassett
  • Telegrafon
  • Trådopptakere

Den første innretningen som ble brukt til lydopptak var fonografen, og denne ble oppfunnet av Thomas Edison i 1877. En fonograf fungerer ved at lyden inngraveres i en foliekledd sylinder.

Hva er et analogt lydopptak?

Hva er forskjellen på digitalt og analogt lydopptak?

De gamle metodene har etter hvert blitt erstattet av digitale innspillingsmedier. I sistnevnte kategori kan vi nevne både CD, Minidisk (MD), Blu-Ray, DAT (digitalt lydbånd), DASH (Digital Audio Stationary Head), DCC (Digital kompakt kassett), SSD (Solid State Station) og Flash.

Så, hva er det egentlig som skiller digitale og analoge lydopptak fra hverandre? Analog innspilling baseres på at det produseres kopier av bølgemønstre. Disse blir så avspilt som utgang.

Når det er snakk om digital innspilling, baseres teknikken på at bølgesignaler blir oversatt direkte til et digitalt format. Under avspilling av et digitalt lydopptak vil de registrerte dataene benyttes slik at de originale bølgene kan gjenskapes.

Fordelen med digital lydinnspilling er at lyden som regel er langt tydeligere og klarere enn hva man kan oppnå gjennom analogt lydopptak. Sistnevnte vil ofte ha en mye mer skurrete preg, noe man ofte merker om man lytter til gamle lydopptak.

Arbeid med analogt lydopptak

Hva bør man gjøre med et gammelt analogt lydopptak?

Dersom du har et gammel analogt lydopptak du ønsker å bevare, kan du digitalisere det. Det finnes forretninger og spesialister som har spesialisert seg på nettopp konvertering av analoge lydopptak. Med et digitalt lydopptak kan du lagre lydklippet for eksempel på en PC.

Et annet tips er å transkribere analoge lydopptak. Dette innebærer at man skriver ned det som blir sagt i lydklippet, noe som gir deg en skriftlig gjengivelse av innholdet. Fordelen med transkribering er at innholdet blir søkbart og enkelt å dele med andre.

Om du skal publisere innholdet fra et gammelt analogt lydopptak på nett, vil transkribering også ha en positiv effekt med tanke på søkemotoroptimalisering. Dette kan igjen sikre mer trafikk til nettsiden din.

Motta hjelp med transkribering av analogt lydopptak

Motta hjelp med transkribering av lydopptak

Dersom du har et analogt lydopptak, sitter du kanskje på en historisk skatt som er verdt å bevare for ettertiden. Istedenfor å la gamle kassetter ligge og støve ned, kan det være lurt å digitalisere og/eller transkribere innholdet.

Transkribering er spesielt effektivt, siden innholdet blir oversiktlig, søkbart, lett å dele og SEO-vennlig. Det å skrive ned alt som blir sagt i et gammelt klipp kan imidlertid være tidkrevende, blant annet fordi lydkvaliteten ikke alltid er helt optimal.

Din Transkribent hjelper deg gjerne med transkribering av gamle lydklipp, og sørger for korrekt gjengivelse og rask levering. Vi transkriberer manuelt, slik at gjengivelsen blir så bra som mulig.

Kontakt oss i dag for rask og effektiv transkriberingshjelp!