Tilrettelegging for hørselshemmede

Tilrettelegging for hørselshemmede En arbeidsplass er pliktig til å tilrettelegge for hørselshemmede. Ifølge en rapport fra Oslo Economics gir tilrettelegging også gevinst for samfunnsøkonomien. Verdier går nemlig tapt om hørselshemmede ekskluderes fra arbeidslivet....

Kvalitativ metode med intervju

Kvalitativ metode intervju Kvalitativ metode med intervju benyttes hyppig i bachelor-, master- og PhD-oppgaver. Denne metodikken går ut på at studenten utforsker emner fremfor å måle dem. Dette innebærer for eksempel analyse av folks meninger, motiver, holdninger og...

Lydopptak fra Skype

Lydopptak fra Skype Det finnes mange situasjoner hvor et lydopptak fra Skype kan være til stor hjelp. Skype-samtaler kan tas opp, og dette gjelder både video og lyd. Å gjøre opptak av samtalen på PC-en er den beste måten å ta opp digitale møter, intervjuer og vanlige...