Lydopptak uten samtykke – hvilke regler gjelder?

Lydopptak uten samtykke – hvilke regler gjelder?

Lydopptak uten samtykke – hvilke regler gjelder? Lydopptak uten samtykke kan noen ganger være relevant. Mange er imidlertid usikre på hva som er lovlig og ikke når skjulte lydopptak utføres. Hvor går grensene for hva som er straffbart og ikke? Som regel gjøres...

Lydopptak | PC for innspilling av lyd

Lydopptak | PC for innspilling av lyd

Lydopptak | PC for innspilling av lyd Har du behov for å gjøre et lydopptak? PC er et supert verktøy til formålet. Du kan også bruke mobiltelefon eller nettbrett. Du kan altså spille inn lyd med enhetene du har for hånd, og trenger ingen diktafon. De fleste enheter...

Er lydopptak lovlig?

Er lydopptak lovlig?

Er lydopptak lovlig? Mange er usikre på hvorvidt lydopptak er lovlig eller ikke. I Norge finnes det en rekke lover og regler, og det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av paragrafer. Er det for eksempel lov å gjøre lydopptak av sjefen eller en ansatt?...

Lydopptak på iPad

Lydopptak på iPad

Lydopptak på iPad Med lydopptak på iPad kan du enkelt spille inn lyd fra intervjuer, forelesninger og møter. Siden du kan bruke nettbrett eller mobil til lydinnspilling, trenger du ikke å kjøpe en egen diktafon eller lydopptaker. Du har sannsynligvis alle verktøyene...

Opptaker med mikrofon

Opptaker med mikrofon Når du skal ta opp en samtale lønner det seg alltid å velge en opptaker med mikrofon. Selv om mobilen har blitt et lett og tilgjengelig alternativ, vil den neppe gi en like god kvalitet og lydopplevelse som diktafoner. Diktafoner kan kobles til...

Hjelpemiddel for hørselshemmede

Hjelpemiddel for hørselshemmede Det finnes i dag en rekke hjelpemidler som gjør hverdagen enklere for hørselshemmede. Med disse hjelpemidlene er det mulig for en person med hørselshemning å inkluderes mer – både sosialt og i arbeidslivet.  Å få redusert hørsel er ofte...

Ta opp lyd på iPhone

Ta opp lyd på iPhone Lyd er noe som tilsynelatende alltid har fascinert folk. Derfor er heller ikke det å ta opp lyd et nytt konsept. Dette er faktisk noe man har drevet med i flere titalls år allerede. I de senere år har det blitt vanlig å ta opp lyd på iPhone og...

Nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel Om lag én million nordmenn har nedsatt hørsel. En undersøkelse gjort av Oslo Economics for Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) konkluderer med at hørselstap årlig koster det norske samfunn to milliarder kroner i tapte dagsverk relatert til arbeid. Å leve...

Lydopptaker på PC

Lydopptaker på PC En vesentlig del av den digitale markedsføringen innebærer bruk av lydopptak, og da gjerne i forbindelse med en video. Det kan også være snakk om en podcast uten visuelle virkemidler. Lydopptak på PC byr på mange muligheter, slik at du også kan...

Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede

Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede For hørselshemmede finnes det en rekke tekniske hjelpemidler. Disse hjelpemidlene kan brukes i tillegg til, eller istedenfor, et høreapparat. Med tekniske hjelpemidler har det blitt stadig enklere for hørselshemmede å leve et...

Legejournal transkribering

Legejournal transkribering Å skrive en journal for hver enkelt pasient er enormt tidkrevende for en lege. Derfor er det mye enklere å diktere denne journalen i en lydfil som senere blir transkribert. Behovet for å transkribere legejournalene er derimot store, siden...

Hva er nedsatt hørsel?

Hva er nedsatt hørsel? Nedsatt hørsel er enten delvis eller fullstendig tap av hørsel. Tilstanden kan være både permanent og midlertidig. Det kan også være flere årsaker til at en person rammes av hørselstap.  Om en person mistenker å ha fått nedsatt hørsel, vil en...