Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag For mange er transkribering av foredrag et praktisk hjelpemiddel, da det blant annet gjør det enklere å gå gjennom foredraget i etterkant. Kort fortalt vil transkribering innebære at det som sies i foredraget skrives ned. Her kan du lese om...

Hvordan transkribere i Word?

Hvordan transkribere i Word?

Hvordan transkribere i Word? Hvordan kan du transkribere lyd i Word, slik at du får innholdet i form av tekst? Dette er noe mange lurer på! Det finnes muligheter for å transkribere tale direkte i Word, men du kan også laste opp et eksisterende lydklipp. Her kan du...

Reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning

Reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning

Reliabilitet og validitet innen kvalitativ forskning Reliabilitet og validitet er begreper du vil støte på når du jobber med både kvantitativ og kvalitativ forskning. Det er imidlertid viktig å huske på at begrepene har noe ulik betydning innen de to...

Har du lov til å ta opp en samtale?

Har du lov til å ta opp en samtale?

Har du lov til å ta opp en samtale? Hvorvidt du har lov til å ta opp en samtale vil avhenge av flere faktorer. Tar du selv del i samtalen, eller foregår opptaket i skjul? Omstendighetene har også mye å si. Det er for eksempel forskjell på private lydinnspillinger og...

Spill inn lyd med taleopptak-app

Spill inn lyd med taleopptak-app

Spill inn lyd med taleopptak-app En taleopptak-app kan være et veldig nyttig verktøy når du ønsker å kunne spille inn lyd når og hvor som helst. Tiden da du måtte bære rundt på en dedikert lydopptaker er for lengst over. Nå har de fleste av oss apper for taleopptak...

Ta opp lyd med iPhone 6

Ta opp lyd med iPhone 6

Ta opp lyd med iPhone 6 Det er fullt mulig å ta opp lyd med iPhone 6, og prosessen er dessuten veldig enkel. Enten du vil spille inn lyd fra et intervju eller noe annet, kan du komme i gang med lydinnspillingen på få sekunder. Vi skal her forklare deg hvordan du kan...

Hva er kvalitativ forskning?

Hva er kvalitativ forskning?

Hva er kvalitativ forskning? Hva er kvalitativ forskning, og når kan denne forskningsmetoden være nyttig? Innen forskning er det som regel to ulike metoder som kan benyttes, nemlig kvalitativ og kvantitativ metode. Hva er egentlig forskjellen, og når benyttes de ulike...

Transkribering av rettssak

Transkribering av rettssak

Transkribering av rettssak Noen ganger er det praktisk å gjøre opptak i norske rettssaker, noe som kan innebære at du tar opp lyd fra blant annet vitneforklaringer. Om det er ønskelig å ha lydfilen skriftlig, kan du få hjelp med transkribering av rettssak. En...

Audacity | Ta opp lyd fra PC

Audacity | Ta opp lyd fra PC

Audacity | Ta opp lyd fra PC Med Audacity kan du ta opp lyd fra PC på en enkel og effektiv måte. Programmet er tilgjengelig på en rekke operativsystemer, og har i tillegg et veldig brukervennlig grensesnitt for lydopptak. Dersom du er usikker på fremgangsmåte,...

App for lydopptak

App for lydopptak

App for lydopptak Kan du bruke en app til lydopptak? Ja! Det er ikke lenger behov for egne lydopptakere, og diktafonen er i stor grad utkonkurrert av smarttelefoner. Har du en mobil kan du som regel enkelt installere en app som gjør det mulig å spille inn lyd. Vi skal...

Journalskriving

Journalskriving

Journalskriving Journalskriving er noe som er aktuelt for en rekke yrkesgrupper, både i offentlig og privat sektor. Vi kan for eksempel nevne at journalføring er vanlig både for leger, fysioterapeuter, psykologer, barnevernsansatte og offentlige saksbehandlere. Men...

Er det lov å ta hemmelig lydopptak?

Er det lov å ta hemmelig lydopptak?

Er det lov å ta hemmelig lydopptak? Er det lov å ta hemmelig lydopptak der parter i samtalen ikke vet at lyden spilles inn? Reglene kan være noe vanskelige å sette seg inn i, da lovverket skiller mellom private og offentlige sammenhenger. I noen tilfeller kan hemmelig...