Transkribere innspillingene dine?

Transkribere innspillingene dine?

Transkribere innspillingene dine? Vurderer du å transkribere innspillingene dine? Dette kan ha en rekke fordeler, og du kan for eksempel nå ut til flere med det aktuelle innholdet. Før du setter i gang, kan det imidlertid være lurt å lese gjennom våre beste...

Transkribering av radioopptak

Transkribering av radioopptak

Transkribering av radioopptak Transkribering av radioopptak kan være praktisk for deg som har et radioprogram eller en podcast som du ønsker at skal nå ut til flest mulig. Du kan potensielt langt flere i målgruppen din ved hjelp av transkripsjon! Vi skal her se...

Transkribering av gruppeintervju

Transkribering av gruppeintervju

Transkribering av gruppeintervju Transkribering av gruppeintervju kan være aktuelt i mange situasjoner, og særlig i forbindelse med forskningsintervjuer og bruk av kvalitativ metode. Intervjuer du fokusgrupper, har du kanskje behov for å transkribere innholdet i...

Lydopptak på møte

Lydopptak på møte

Lydopptak på møte Lydopptak på møte kan være praktisk når man ønsker å kunne fordype seg i det som blir sagt i etterkant. Det kan også være praktisk å spille inn møtet dersom det er noen som ikke har mulighet til å delta. Men når er det egentlig lov å spille inn lyd...

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler Transkribering av lydfiler er nyttig når man har innhold på en lydfil som man ønsker å ha i tekstformat. Dette betyr at man må få innholdet fra lyd til tekst, enten ved hjelp av et program, eller gjennom manuell transkribering. Vi skal her...

Transkribering av konferanse

Transkribering av konferanse

Transkribering av konferanse Transkribering av konferanse kan være nyttig når du ønsker å kunne gå gjennom det som blir sagt på konferansen i etterkant. Både analyse, søk og tolkning blir enklere når man har innholdet i skriftlig form. Konferanser kan være lange og...

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere? Hva vil det si å transkribere et lydklipp? Enten du jobber med et kvalitativt forskningsintervju, har lydopptak fra en rettssak eller er en journalist som intervjuer folk, er transkribering aktuelt. Vi skal her se nærmere på hva det vil...

Hvordan transkriberes intervju?

Hvordan transkriberes intervju?

Hvordan transkriberes intervju? Det er vanlig å utføre intervjuer i forbindelse med forskning, journalistikk og en rekke andre situasjoner. Da velger de fleste å spille inn lyden av intervjuet med lydopptaker, for deretter å skrive ned innholdet. Men hvordan...

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler Lydopptak av samtaler kan være aktuelt i en rekke tilfeller. Det er for eksempel vanlig å bruke lydopptaker i forbindelse med et intervju, avhør eller en rettssak. Men det er også mange som spiller inn lyd av private samtaler. Før du spiller inn...

Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering? Hvor lang tid tar transkribering? Dette kan variere veldig mye, og vil blant annet avhenge av transkriberingsmetode, kvalitet på lydklippet, erfaring og lydklippets lengde. Som regel tar det alt fra 4–10 timer å transkribere én time...

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD Holder du på med et forskningsprosjekt og har behov for å gjennomføre et lydopptak? NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) har en rekke retningslinjer som bør følges med tanke på behandling av lydopptak i forbindelse med forskning. Når du gjør...

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov? Er lydopptak lov dersom det utføres uten tillatelse, eller må man alltid be om samtykke i forkant? Dette er noe mange lurer på, enten de vil spille inn lyd på arbeidsplassen, i en telefonsamtale eller lignende. Vi skal her guide deg gjennom...