Pasientjournal transkribering

Pasientjournal transkribering

Pasientjournal transkribering En lege har mange pasienter å forholde seg til hver dag. Å skrive en pasientjournal for hver og en av dem vil være en unødvendig tidkrevende prosess. Derfor dikterer mange leger pasientjournaler gjennom en lydfil som senere transkriberes....
Intervju som metode

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju som en del av en oppgave, for en bachelor, master eller PhD, tar for seg veldig mange sider av saken og gir til slutt et veldig oversiktlig og godt overordnet blikk på et tema. Jo mer data man får inn, jo mer nøyaktig og bedre kan man...
Transkribering med pedal

Transkribering med pedal

Transkribering med pedal Er du en transkribent på jakt etter en måte å gjøre jobben din litt lettere på? Da bør du sjekke ut hvilke muligheter du har i forbindelse med transkribering med pedal! Transkripsjon er en prosess som krever at transkribenten konsentrerer seg...