Avskrift av lydfiler

Mange har erfart at det er enklere å diktere et notat på en lydfil fremfor å skrive notatet. Allikevel er det enklere å navigere seg gjennom et oversiktlig tekstdokument. Det melder seg derfor et behov for avskrift på lydfiler.

Som lege har du sannsynligvis mange pasienter å forholde deg til i løpet av en dag. For effektivitetens skyld dikterer du heller pasientjournalen på et lydopptak, fremfor å skrive rapporten selv.  

Eller du kan ha en ansatt med hørselshemming i bedriften din. For den ansatte kan det være problematisk å delta på et møte. Derfor har du gjort opptak av møtet som du senere ønsker å få transkribert, så den ansatte med hørselshemming kan holdes oppdatert på møtet.

Uansett hva grunnen er, kan det være at du har en lydfil som du ønsker en avskrift på. Men du har kanskje også funnet ut å transkribere en lydfil ikke er så enkelt som det høres ut som. Det er vel tross alt en grunn til at du valgte å ta det opp som et lydopptak i utgangspunktet?

PC med transkribert dokument

Verbatim og intelligent verbatim transkripsjon av lydfil

Å transkribere en avskrift på en lydfil er i bunn og grunn ikke veldig komplisert. Det handler om å skrive ned det som blir sagt i lydfilen. Det kan enten være snakk om en helt ordrett avskrift (verbatim). Eller det kan være snakk om en friere avskrift (intelligent verbatim). 

Hvilken av disse metodene som er best å transkribere en avskrift på lydfiler med, kommer helt an på hva lydfilen er for noe. Den verbatime metoden brukes iblant annet politiavhør og rettsaker. I slike tilfeller er det viktig med en nøyaktig ord-for-ord gjengivelse av lydfilen.

Den verbatime transkripsjonen kan være mer tidkrevende og kostbar, ettersom den skal inkludere absolutt alt av ord, fyllord og pauser i en samtale. Den skal også få med tilleggsinformasjon som tonefall og sinnsstemning hos den som snakker. 

Med en intelligent verbatim transkripsjon så dukker utfordringen opp med å filtrere bort det uvesentlige fra det vesentlige. Hva er det egentlig som er viktig å få med seg her i dette lydopptaket? En uerfaren transkribent kan bruke veldig lang tid på dette.

Et spørsmålstegn som leder til faktorer

Faktorer som påvirker transkriberingen

For å levere en god avskrift av en lydfil, stilles det krav til transkribenter. Det kreves at den som transkriberer lydfilen har en god språklig forståelse. Og et godt øre for kontekst. Det kreves også en god fagspråklig forståelse av det som transkriberes.  

Effektiviteten til en transkribent er noe som forbedres med erfaring. Allikevel er det noen ting som kan påvirke effektiviteten hos selv de mest erfarne transkribenter.  

Dårlig kvalitet på lydfilen gjør det vanskeligere å oppfatte det som skal transkriberes. Det kan være snakk om utydelig tale hos den som snakker. Eller det kan være snakk om dårlig kvalitet på selve lydfilen. 

Om du skal diktere noe på en lydfil, sørg for at det skjer i omgivelser med minimal mengde støy. Sørg for å holde mikrofonen med passe avstand til munnen (15-30 cm). Og snakk tydelig. 

Mann med kappe på

Din Transkribent leverer avskrift på dine lydfiler!

Et dilemma som mange har møtt er at det er enklere å diktere et notat gjennom en lydfil, samtidig som det er lettere å orientere seg gjennom en oversiktlig tekst. Dette skaper et behov for avskrift på lydfiler.

Det finnes to metoder for å transkribere en slik avskrift. Verbatim og intelligent verbatim transkripsjon. Disse metodene brukes i ulike sammenhenger. Og de byr på ulike utfordringer for transkribenten.

Å transkribere en avskrift på en lydfil er en krevende jobb. Men med erfaring blir en mer effektiv. Det finnes likevel flere faktorer kan påvirke effektiviteten til selv den mest erfarne transkribent. I bunn og grunn dreier det seg om kvaliteten på lydfilen. 

Din Transkribent tilbyr deg avskrift på dine lydfiler. Enten du er en lege som dikterer notater, pasientjournaler etc, eller du ønsker å få transkribert opptak av et møte, så er dette en jobb som anbefales og la erfarne transkribenter ta seg av.