Transkripsjon av bachelorintervju

Har du spilt inn et intervju på lydklipp som skal brukes i en bacheloroppgave? Kvalitative intervjuer er ofte lange og innholdsrike, noe som kan gjøre det krevende å overføre lyd til tekst.

Din Transkribent tar seg av jobben, slik at du kan fokusere fullt og helt på andre aspekter ved din bachelor. Vi kan garantere at resultatet blir nøyaktig, slik at datagrunnlaget for oppgaven din blir korrekt.

Slik transkriberer vi intervjuer til bacheloroppgaven

Vi har lang erfaring med transkripsjon av intervjuer til bacheloroppgaver. Prosessen starter med at vi lytter gjennom intervjuet for å danne oss et helhetlig bilde.

Deretter vil vi gradvis gå gjennom klippet litt etter litt, og notere ned det vi hører. Ofte vil det være behov for å gå gjennom klippet flere ganger, for eksempel hvis lydkvaliteten ikke er optimal.

Når vi har transkribert hele lydklippet vil vi gå gjennom det en siste gang. Da passer vi på at all informasjon er transkribert korrekt. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for at viktige data uteblir når du skal analysere resultatene i din bachelor.

Mann som ser gjennom tekst

Hvordan kan vi garantere høy kvalitet?

En bachelor er en stor og viktig oppgave, og vi vil passe på at kvaliteten på det transkriberte intervjuet blir høy. Dette innebærer ikke bare at all informasjon skal stemme overens med det som blir sagt. Teksten skal også være fri for grammatikk- og stavefeil.

Vi går gjennom intervjuet til din bachelor manuelt når vi utfører transkripsjon. På den måten vil ikke resultatet preges av feil som du typisk ser ved automatisk transkripsjon

Trenger du transkripsjon av intervju til en bachelor? Vi vet at du har frister å forholde deg til, og sørger derfor for hurtig leveranse av den ferdige teksten.