Dårlig hørsel

Dårlig hørsel kan være en stor påkjenning for den som rammes av det. Sosiale aktiviteter kan bli vanskeligere å delta i ved hørselstap, og mange faller utenfor arbeidslivet. Forskning viser faktisk at dårlig hørsel koster Norge to milliarder i året i tapt arbeid.

Økt bevissthet rundt dårlig hørsel er ønskelig av flere grunner. Med relativt enkle grep er det mulig å snu den samfunnsøkonomiske utviklingen der arbeidskraft går tapt på grunn av dårlig hørsel. Det er f.eks. mulig å tilpasse arbeidsforhold til å inkludere mennesker med dårlig hørsel.

Dårlig hørsel er som regel ikke noe som kommer brått. Det utvikler seg gradvis gjennom ulike stadier. Det er mulig å gjøre grep tidlig for å redusere skaden, og de påfølgende utfordringer dette medfører. Hørselshemmede har også et ansvar selv for å ta grep rundt sin egen situasjon. 

Videre i artikkelen skal vi se nærmere på ulike hjelpemidler som finnes for mennesker med dårlig hørsel. Vi skal se på hvilke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge for mennesker med hørselstap, og hvilke symptomer du bør være obs på.

Tips for personer med dårlig hørsel

Hjelpemidler for personer med dårlig hørsel

Den største utfordringen for mennesker med dårlig hørsel er å kunne kommunisere med andre. Ganske naturlig, da kommunikasjon blant annet består i å lytte til andres tale. Ulike hjelpemidler gjør kommunikasjonen enklere for folk med dårlig hørsel.

Høreapparatet er det mest kjente hjelpemiddelet som blir brukt av mennesker med dårlig hørsel. Men høreapparatet gir ikke samme gode hørsel som tidligere. Personer med dårlig hørsel må også bruke tid på å venne seg til høreapparater, da de plukker opp uvante lyder.

Ved siden av høreapparatet har vi en rekke tekniske hjelpemidler. Disse hjelpemidlene kan brukes enten i tillegg til, eller istedenfor, et høreapparat. Teleslynge og samtaleforsterkere er populære hjelpemidler som gjør det mulig å høre tale fra avstand – til og med i rom med mye støy. 

Men det er ikke bare kommunikasjon som er utfordrende for mennesker med dårlig hørsel. Det finnes hjelpemidler som varsler den hørselshemmede; enten fra vekkerklokke, telefon, dørklokke eller røykvarsler. Varslingen skjer gjennom vibrasjoner, blinkende lys og sterk lyd.

Hjelpemidler for personer med dårlig hørsel vist med mikrofon

Tilrettelegging for mennesker med dårlig hørsel

Som vi har vært inne på, koster det den norske stat to milliarder i året i tapt arbeid grunnet mennesker med dårlig hørsel som faller ut av arbeidslivet. Dette er en trend som er ønskelig å snu, da mennesker med dårlig hørsel har like mye ressurser å by på som andre mennesker.

Ved siden av det samfunnsøkonomiske perspektivet, er det også et spørsmål om etikk. Skal ikke mennesker med dårlig hørsel få like mye mulighet til mestring i et arbeidsliv som andre? Derfor bør vi bli bedre på å inkludere mennesker med dårlig hørsel. 

Både arbeidsgiver, kollegaer og den som selv er rammet av dårlig hørsel, kan bidra med økt tilpasning for hørselshemmede. Tålmodighet og bevissthet om hvordan en best kommuniserer er svært viktig her. Mange med dårlig hørsel liker best å kommunisere skriftlig. Konverter gjerne lyd til skrift om mulig.

Personer med dårlig hørsel kan ha problemer med mye støy. Åpne kontorlandskap er derfor ikke å anbefale. Mennesker med dårlig hørsel kan også ha behov for egne kontorer. Fritak fra møte kan også være en god løsning, med formidling gjennom skriftlig referat eller annen tekst.

Skriftlig dokument for kommunikasjon med personer med dårlig hørsel

Symptomer på dårlig hørsel

Dårlig hørsel er sjeldent noe som kommer brått. Det skjer som regel gradvis gjennom flere stadier. Det er noen generelle symptomer som ofte går igjen når et menneske begynner å få dårlig hørsel. Jo tidligere en griper inn, jo mindre blir alvorlighetsgraden av skaden på hørselen. 

Symptomer på dårlig hørsel man bør være obs på inkluderer isolasjon fra sosiale aktiviteter hvor det er mange til stede. En annen indikasjon er at mennesker rundt deg klager over at du ikke hører, og du opplever at det er vanskeligere å henge med i jobbsammenheng eller på møter. 

Vanskeligheter med å føre en samtale i støyende omgivelser, og at du ofte må be personen du snakker med om å gjenta seg, er andre symptomer på dårlig hørsel. Det er også grunn til bekymring om du ofte må skru opp volumet på TV, radio eller mobiltelefonen. 

I en tidlig fase av dårlig hørsel kan et høreapparat hjelpe mye. Å gå med dårlig hørsel for lenge uten å ta grep kan føre til permanente og mer alvorlige hørselsskader. Om du merker tegn til dårlig hørsel så be legen om en hørselstest. Det er viktig å gjøre grep tidlig for å forebygge mer alvorlige skader.

Hjelpemidler for personer med dårlig hørsel vist med PC

Transkribering av video- og lydfiler for personer med dårlig hørsel

Dårlig hørsel er en stor påkjenning. Både for den som rammes av det, for de pårørende rundt, og for samfunnet ellers. Tapt arbeidskraft på grunn av dårlig hørsel koster det norske samfunn to milliarder kroner i året.

Mennesker med dårlig hørsel kan velge mellom mange hjelpemidler. Disse kan gi økt livskvalitet og muliggjør en videre deltagelse i arbeidslivet og i sosiale aktiviteter. Og det er mye en kan gjøre for å legge bedre til rette for mennesker med dårlig hørsel. Både på jobb og privat.

Dårlig hørsel er som regel ikke noe som rammer plutselig. Utviklingen skjer gradvis over flere stadier. Å være oppmerksom på symptomer på dårlig hørsel gjør det mulig å gripe inn på et tidligere tidspunkt. Slik kan en forhindre at hørselsskaden blir mer omfattende og alvorlig.

DinTranskribent tilbyr transkribering av video- og lydfiler for deg. Vi kan hjelpe deg enten du selv har dårlig hørsel, eller hvis du er pårørende til noen som har dårlig hørsel. Arbeidsgivere som har ansatte med dårlig hørsel som trenger tilrettelegging for å kunne jobbe kan også dra nytte av transkribering.