Diktat til lydopptak

Har du behov for å få et lydopptak diktert ned? I denne artikkelen skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gjøre dikteringsjobben enklest mulig for deg selv. Det kan være mange gode grunner til at du ønsker å få et lydopptak diktert ned, enten det er i forbindelse med intervjuer, eller andre viktige nedtegnelser i profesjonell sammenheng.

Den store fordelen med å ha opplysninger diktert ned er at det er lettere å protokollere eller journalføre opplysningene, samt at de er tilgjengelige for ettertiden dersom det skulle være behov for det. Dersom du arbeider med sensitivt materiale er du pliktig å sikre at du håndterer og oppbevarer disse opplysningene i overensstemmelse med gjeldende lovverk.

Stort forstørrelsesglass: Hvorfor trenger jeg diktat til lydopptak?

Hvorfor skal jeg diktere ned lydopptak?

Et diktat gir deg et helt annet overblikk enn en lydfil. Hvis du er journalist og leter etter en god inngang til å åpne saken din med, kan du lettere oppdage gode passasjer i et intervju ved å lese gjennom materialet, fremfor å bedrive endeløs scrolling på laptopen.

Det finnes mange former for transkripsjonsprogramvare der ute, men dette er tidkrevende å sette seg inn i.

Jobber du med en bacheloroppgave, master, eller doktorgradsavhandling, vil forskningsintervjuene du har foretatt måtte transkriberes på et tidspunkt.

Ved å ha kunnskap om konkrete verktøy som eksempelvis fotpedaler, noe vi kommer tilbake til senere i artikkelen, eller de universelle transkripsjonsnøklene Jefferson eller Du Bois, vil du kunne spare mye tid under dikteringsarbeidet.

Mann ser i kikkert: Er skjult lydopptak lov?

Viktige ting å huske på

Om du bruker transkripsjonsprogramvare, er det ditt ansvar å sikre at denne møter eventuelle sikkerhetskrav som er fastsatt ved din bedrift eller på ditt arbeidssted. Når en ser bort fra de sikkerhetstekniske aspektene, er det også en annen viktig svakhet ved bruk av transkripsjonsprogramvare. Dette knytter seg til bruken av automatiserte transkripsjonstjenester.

Kunstig intelligens er unektelig på fremmarsj, men det betyr ikke at den er i stand til å levere tilfredsstillende resultater enda. Disse tjenestene fungerer til nød brukbart på engelsk, men er sjelden, om i det hele tatt, optimalisert for norsk språk. Nytteverdien ved en slik tjeneste, særlig for deg som stiller høye krav til kvalitet og språksikkerhet, blir dermed forsvinnende liten.

Av den grunn anser vi ikke denne type løsninger som en farbar vei for deg som er opptatt av et godt diktatresultat, og vi vil på det sterkeste anbefale å heller diktere manuelt selv eller søke ekstern, profesjonell hjelp.

Motta hjelp med transkribering: Er skjult lydopptak lov?

Transkribere med pedal

Om du ganske enkelt vil diktere et lydopptak manuelt på egen hånd, kan det være en ide å skaffe deg en diktafon med støtte for fotpedal, slik at du enkelt kan starte og stoppe opptaket underveis i transkriberingsprosessen.

Hvis du er fast bestemt på å transkribere innhold selv, uten å overlate arbeidet til profesjonelle, er dette et tilbehør vi vil anbefale.

To personer håndhilser på jobb: Er skjult lydopptak lov i arbeidslivet?

Vi kan hjelpe deg med å få diktert lydopptak

Vi i Din Transkribent vet hvor opptatt kundene våre er av et godt resultat. Våre transkribenter utfører arbeid for næringsliv, akademia og privatpersoner. Transkribentene har lang erfaring, og er heltidsansatte medarbeidere som brenner for faget sitt. Prisen for våre tjenester er 1500 kr. eks mva per lydtime, og vi leverer hurtig. Bestill diktering fra oss i dag!