Er det lov å ta hemmelig lydopptak?

Er det lov å ta hemmelig lydopptak der parter i samtalen ikke vet at lyden spilles inn? Reglene kan være noe vanskelige å sette seg inn i, da lovverket skiller mellom private og offentlige sammenhenger.

I noen tilfeller kan hemmelig lydopptak være helt innafor lovens rammer, mens andre ganger kan det i ytterste konsekvens være straffbart. Her får du oversikten du trenger!

Sjekkliste: Når er det lov å ta hemmelig lydopptak?

Når er opptak av samtaler uten samtykke forbudt?

Dersom vi ser nærmere på hva Datatilsynet sier om hemmelige lydopptak, presiseres det at innholdet i et lydklipp betraktes som personopplysninger. Årsaken til dette er at identitet kan avsløres på bakgrunn av både språk, stemmeleie og innholdet i samtalen.

Lydopptak skal av den grunn utføres i henhold til personvernforordningen (GDPR) sitt generelle regelverk, og personopplysningsloven.

Samtidig skal man ta hensyn til straffeloven, som regulerer lovligheten rundt opptak av samtaler. Ifølge lovverket er det forbudt å ta hemmelig lydopptak av samtaler som du ikke tar del i selv.

Så, når er det ikke lov å ta hemmelig lydopptak? Vi kan altså konkludere med at dette er forbudt når:

 

  • Lydopptaket skjer i uoverensstemmelse med personvernforordningen
  • Den som spiller inn lyden ikke er en del av samtalen selv
Mann spiller inn lyd på PC: Er hemmelig lydopptak lov?

Er hemmelig lydopptak i eget hjem lov?

Ja, det er lov å ta hemmelig lydopptak hjemme. Grunnen til dette er at personopplysningsloven ikke gjelder i rent familiebaserte eller private sammenhenger.

Ifølge Datatilsynet kan du derfor spille inn lyd av familiemedlemmer som prater med hverandre i forbindelse med en bursdag eller lignende, uten å be om tillatelse først. Du trenger heller ikke å være en del av samtalen.

I noen tilfeller kan likevel lydopptak i eget hjem være problematisk. Om du for eksempel har hyret inn en elektriker eller lignende, er du plutselig i en arbeidsgiverlignende posisjon.

Da vil ikke lenger situasjonen oppfattes som privat eller familiær, og du må be om tillatelse til å spille inn samtalen.

4 stykker holder puslespillbiter: Er det lov å ta hemmelig lydopptak på jobb?

Er hemmelig lydopptak på arbeidsplassen lov?

På arbeidsplassen er det regler både for arbeidsgiver og ansatte når det kommer til lydopptak. For at arbeidsgiver skal kunne gjøre lydopptak på arbeidsplassen, skal det finnes en legitim grunn for det. Arbeidstakerne skal dessuten informeres på forhånd.

Det skal i tillegg til dette finnes et rettslig grunnlag for at lydopptak kan skje, fra arbeidsgivers side. Grunnen til det er at lydopptak kan ha en uheldig nedkjølingseffekt. Det er derfor mange faktorer som skal være til stede for at man skal kunne gjøre opptak.

Er det lov å ta hemmelig lydopptak som ansatt, for eksempel ved å spille inn lyd under et møte? I utgangspunktet nei. Så lenge du er i en arbeidstakersituasjon, skal du be om samtykke før lydopptak.

Om du derimot skal spille inn lyd av en situasjon som er av privat art på arbeidsplassen, kan du ta lydopptak uten å be om tillatelse. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du opplever å bli mobbet eller trakassert på jobb.

Mann søker med kikkert: Er det lov med hemmelig lydopptak som bevis?

Når kan jeg bruke lydopptak som bevis?

I Norges domstoler er det fri bevisførsel. I prinsippet betyr det at partene som er involvert i en sak kan fremlegge det bevismaterialet de måtte ønske. Men dersom det er snakk om bevismateriale som er skaffet på ulovlig vis, kan retten nekte deg å bruke det.

Om du har et hemmelig lydopptak, er det derfor ikke sikkert du kan bruke det som bevis dersom domstolen finner det ulovlig. Dette er det altså domstolen som avgjør i hver enkeltsak.

Er det lov å ta hemmelig lydopptak og deretter bruke det som bevis?

Transkribering av lyd du har spilt inn

Har du et lydopptak som du med fordel kunne hatt i tekstformat? Ofte er det langt lettere å bearbeide og analysere innholdet når man har det skriftlig foran seg. Da kan man for eksempel søke på spesifikke ord i teksten, noe som er en klar fordel i mange tilfeller.

Transkribering handler enkelt og greit om å skrive ned det man hører i et lydklipp. Har du for eksempel gjort et intervju på lydopptak, kan det være praktisk å ha det skriftlig.

Å transkribere lyd til tekst kan være veldig tidkrevende. Om lydfilen har dårlig kvalitet, kan prosessen ta enda lengre tid siden man må spole mye frem og tilbake.

Er det lov å ta hemmelig lydopptak i møte med andre?

Motta hjelp med transkripsjon

Er det lov å ta hemmelig lydopptak? I noen tilfeller ja. Dette gjelder imidlertid først og fremst i private situasjoner.

Generelt sett er det slik at du selv skal være en del av samtalen om du spiller inn lyd uten å be om samtykke. Samtidig skal du ivareta personvernforordningens bestemmelser. For å være på den sikre siden, kan det være en fordel å be om samtykke.

Om du har et lydklipp du ønsker å ha i skriftlig format, kan transkribering være løsningen. Dette er noe vi i Din Transkribent kan hjelpe deg med.

Kontakt oss i dag, og få hjelp med transkribering – raskt og pålitelig!