Er det lov å ta opptak av samtaler?

Er det lov å ta opptak av samtaler? Dette er det mange som lurer på! Det finnes mange grunner til at noen kan ønske å spille inn en samtale. Noen ønsker for eksempel å spille inn et intervju som skal brukes til kvalitativ forskning, mens andre vil spille inn samtaler for å avsløre trusler eller kriminalitet.

Hvorvidt lydopptak er lovlig eller ikke, avhenger i stor grad av omstendigheter og hvem som tar del i samtalen. Finn ut hvilke regler som gjelder i din situasjon!

Lydopptak på iPhone

Regler for bruk av skjult lydopptaker

Ifølge straffelovens paragraf 205, første ledd, er hemmelig avlytting og lydinnspilling av samtaler mellom andre parter forbudt. Det er imidlertid lovlig å spille inn samtaler du selv tar del i. Dette betyr at du er blant personene som aktivt prater i lydklippet eller samtalen.

Husk at innholdet du spiller inn ifølge Datatilsynet vil bli regnet som personopplysninger. Til og med stemmen til en person kan betraktes som en personopplysning, siden den kan avsløre både identitet, sinnsleie og andre ting.

Så, er det lov å ta opptak av samtaler? Det er ikke lovlig å spille inn en samtale mellom andre parter når du selv ikke er en del av samtalen.

Tar du selv del i samtalen kan du spille samtalen inn uten å fortelle de andre partene om det. Det kan imidlertid være lurt å informere øvrige parter for ordens skyld.

Dele private samtaler på nett via PC

Kan du dele private samtaler?

Generelt sett kan du ikke dele (altså publisere) private samtaler på sosiale medier eller lignende uten samtykke fra den andre parten. Dette skyldes personvern, og at innholdet i samtalen betegnes som personopplysninger. Dette gjelder også når du selv tar del i samtalen.

Dette er det samme prinsippet som gjelder ved deling av bilder på nett. Dersom du deler et bilde av noen skal du i utgangspunktet be om tillatelse til dette først.

Vi anbefaler deg å gjøre det samme i forbindelse med deling av private samtaler. Dette gjelder enten samtalen er spilt inn på lydfil eller i form av skriftlige meldinger. Bruk skjønn, og vurder den gitte situasjonen. Er du usikker på hvorvidt det er lov å dele innhold eller ikke, bør du la vær.

Lydfil til tekst på PC

Transkriber lydfiler hos Din Transkribent

Mange lurer på følgende: Er det lov å ta opptak av samtaler? Svaret på dette er både ja og nei. Dersom du selv tar del i samtalen, har du lov til å gjøre opptak. Det er imidlertid ikke lovlig å spille inn samtaler som foregår mellom andre, uten at de har gitt sitt samtykke til dette.

Skal du for eksempel gjøre et intervju i forbindelse med et forskningsprosjekt, er dette lovlig siden du selv er en del av samtalen. Husk imidlertid at du må be om tillatelse for publisering av innholdet, noe som er aktuelt ved forskning.

Uansett hva slags lydopptak du har gjort, kan det være gunstig å få innholdet over i skriftformat. Dette forenkler videre bearbeiding av innholdet. Transkripsjon kan være tidkrevende, men det er heldigvis hjelp å få.

Din Transkribent overfører lyd til tekst på en presis og effektiv måte. Kontakt oss i dag for mer informasjon!