Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov dersom det utføres uten tillatelse, eller må man alltid be om samtykke i forkant? Dette er noe mange lurer på, enten de vil spille inn lyd på arbeidsplassen, i en telefonsamtale eller lignende.

Vi skal her guide deg gjennom regelverket som gjelder for innspilling av lyd i Norge. Er lydopptak lov i din aktuelle situasjon, eller ikke?

Er lydopptak lov? Sjekkliste gir deg svar

Er det lov å ta opptak av samtaler?

Både ja og nei. Dette vil nemlig avhenge av omstendighetene, og hva som er formålet med lydopptaket.

La oss se nærmere på de generelle reglene og lovene som gjelder, og når lydopptak er lov!

Vi ser nærmere på når lydopptak er lov

Hva sier Datatilsynet om lydopptak?

Datatilsynet er et uavhengig offentlig organ som opererer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Organets fremste oppgave er å sørge for at personopplysningsloven eller personvernforordningen overholdes.

Ifølge Datatilsynet er innholdet i et lydopptak å betrakte som personopplysninger. Dette skyldes blant annet at lyden av noens stemme kan avsløre hvem de er, og hva slags stemning de befinner seg i.

Det er ifølge Datatilsynet ikke noen egne lover relatert til lydopptak spesifikt, og derfor reguleres dette av det generelle lovverket. Det tas derfor utgangspunkt i straffeloven og personopplysningsloven når det skal avgjøres om lydopptak er lov.

Er lydopptak lov i private samtaler?

Når kan privatpersoner gjøre lydopptak av samtaler uten samtykke?

Ifølge straffeloven er hemmelig avlytting av andres samtaler forbudt. Dette tolkes dithen at man kan gjøre skjulte lydopptak av samtaler man selv er en del av, som privatperson. Det gjør lydopptak lov så lengde du selv deltar i samtalen eller er til stede der innspillingen skjer.

Om du for eksempel er hjemme og gjør et lydopptak av at oldefar leser en historie for oldebarnet sitt for å forevige stunden, er dette lov – også uten samtykke. Det skyldes at formålet med lydopptaket er personlig.

Er lydopptak lov i arbeidslivet?

Når er lydopptak lov i arbeidslivet?

Er lydopptak lov på arbeidsplassen? Ja, men da er det en rekke vilkår som skal oppfylles. Det skal blant annet eksistere et rettslig grunnlag for at lydopptak utføres, og et tydelig formål. Og de som rammes av lydopptaket skal informeres på forhånd.

Merk deg også at lydklippet ikke skal oppbevares over lengre tid enn hva som strengt tatt er nødvendig. Det er dessuten viktig å ivareta informasjonssikkerheten til dem du spiller inn lyden av.

Det finnes noen få unntak for disse reglene. Politiet og journalister vil for eksempel kun rammes delvis av regelverket. Politiet må for eksempel ty til avlytting i enkelte situasjoner, for å kunne avdekke alvorlige kriminelle handlinger.

Møte med arbeidsgiver – er lydopptak lov?

Kan jeg ta opp samtale med sjefen eller i arbeidslivet generelt?

Noen ønsker å spille inn lyd på arbeidsplassen eller i jobbrelaterte situasjoner. Dette kan for eksempel handle om å gjøre et lydopptak av arbeidsgiver.

Som arbeidstaker rammes du også av lovverket når det kommer til lydopptak på arbeidsplassen. Som ansatt på jobb er ikke lydopptak lov uten at du først innhenter samtykke fra de lydopptaket gjelder.

Det betyr at du må informere om det før du for eksempel spiller inn lyd under et møte eller i andre jobbrelaterte situasjoner.

Det eksisterer enkelte unntak på området. Dersom du som ansatt blir personlig påvirket av for eksempel sjikane, trakassering eller mobbing, kan du ty til skjult lydopptak for å skaffe bevis – uten samtykke. Dette skyldes at du påvirkes av handlingene som privatperson.

Fire personer benytter seg av lydopptak som bevis i rettssak – er det lov?

Kan jeg bruke lydopptak som bevis i en rettssak?

Er lydopptak lov å bruke som bevis, for eksempel i retten? Ja, så lenge det er spilt inn på lovlig grunnlag. Har du et lydopptak som er spilt inn ulovlig, er det derimot ikke sikkert det kan brukes som bevis.

Det er derfor lurt å tenke langsiktig når du spiller inn et lydklipp. Dersom formålet er å skaffe bevis, bør du forsikre deg om at lydopptaket gjøres på lovlig vis.

Lyd til tekst – er lydopptak lov?

Hvorfor bør jeg transkribere lydopptak?

Dersom du har et lydopptak for hånd, kan det være vanskelig å bearbeide innholdet. Om innholdet i lydfilen blir gjort om til tekst, har du plutselig flere valgmuligheter. Her er noen av grunnene til at du bør transkribere lydklipp:

 

  • Innholdet kan tolkes av personer med redusert eller manglende hørsel
  • Innholdet blir mulig å søke i (du kan for eksempel søke på et nøkkelord)
  • Innholdet er mer SEO-vennlig å publisere på nett (flere finner innholdet i Google)
  • Innholdet kan enklere analyseres
  • Innholdet tar mindre plass (tekstfiler tar som regel mindre plass enn lydfiler)

 

Det finnes altså mange gode grunner til å transkribere et lydopptak. Dette er særlig nyttig når man jobber med en bachelor- eller masteroppgave, og har utført et kvalitativt intervju. Når materialet skal analyseres, er det en klar fordel å ha det skriftlig.

Det finnes gode grunner til at innholdet ikke bare gjøres skriftlig fra starten av. Det er for eksempel mye enklere å spille inn et intervju på lydfil, enn å gjøre notater underveis. Med et lydklipp sørger du for at all informasjon kommer med.

Person transkriberer lydklipp – er lydopptak lov?

Motta hjelp til å transkribere lydopptaket ditt

Når er lydopptak lov å spille inn? Dette kommer litt an på situasjonen. Men på generell basis har du lov til å spille inn lyd så lenge du har mottatt samtykke av partene som prater i klippet.

Du kan også utføre et skjult lydopptak lovlig, dersom formålet med klippet er privat. Dette forutsetter som regel at du selv tar del i samtalen som spilles inn.

Når du har utført lydopptaket ditt, har du kanskje et ønske om å få innholdet overført til skriftlig form. Det å overføre innhold fra lyd til tekst omtales som transkribering, og kan være et ganske tidkrevende arbeid.

Din Transkribent hjelper deg gjerne, enten det er snakk om transkribering av intervju eller noe annet. Vi har lang erfaring på området, og transkriberer lydopptaket ditt manuelt og med stor presisjon. Kontakt oss i dag og få hjelp på 1, 2, 3!