Er lydopptak lovlig?

Mange er usikre på hvorvidt lydopptak er lovlig eller ikke. I Norge finnes det en rekke lover og regler, og det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av paragrafer. Er det for eksempel lov å gjøre lydopptak av sjefen eller en ansatt?

 Ifølge Datatilsynet er det personopplysningsloven og straffeloven som regulerer bruk av lydopptak i Norge. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke regler som gjelder for blant annet skjulte lydopptak.

Forstørrelsesglass - vi ser nærmere på når lydopptak er lovlig

Når er lydopptak lovlig?

Det eksisterer ikke noen lov som regulerer bruk av lydopptak spesifikt. Men innhold i lydopptak blir regnet som personopplysninger, og vil derfor rammes av det generelle personvernregelverket.

Personopplysningsloven og personvernforordningen forteller oss når lydopptak kan skje lovlig. Kort fortalt må følgende kriterier finne sted:

  • Lydopptaket har et rettslig grunnlag
  • Personene som er med i lydklippet informeres
  • Informasjonssikkerheten blir ivaretatt
  • Formålet med lydopptaket er tydelig
  • Lydklippet blir ikke lagret lengre enn hva som er nødvendig

Merk deg at personvernopplysningen ikke er gjeldende i forbindelse med private og familiære aktiviteter. Ved journalistiske aktiviteter er det også kun begrensede deler av reglene som gjelder. Også politiet har lov til å bruke lydopptak om de skal avdekke kriminalitet.

Er lydopptak lovlig?

Er lydopptak lovlig for privatpersoner i alle tilfeller?

Lydopptak kan skje i private og familiære sammenhenger uten at man ber om samtykke først. Du kan for eksempel filme eller spille inn lyd av at bestemor leser en bok for barna. Da trenger du ikke å be om tillatelse til dette i forkant.

Som privatperson har man imidlertid visse regler å forholde seg til. Er skjult lydopptak lovlig i et møte med sjefen for eksempel? Det er ulovlig å spille inn lyd uten samtykke om samtalen kun handler om arbeidet.

Dersom du opplever trakassering av arbeidsgiver derimot, kan du utføre et skjult lydopptak. Dette fordi trakasseringen påvirker deg rent personlig.

Ellers er hovedregelen at du kan spille inn skjule lydopptak lovlig dersom du selv tar del i den aktuelle samtalen. Du kan for eksempel spille inn et skjult lydklipp i samtaler med NAV, for ditt personlige bruk.

Er lydopptak lovlig?

Er det lov til å dele lydklipp på sosiale medier?

Når det kommer til publisering av lydklipp, gjelder det å utvise forsiktighet. Hovedregelen er at du må be om tillatelse fra personene i lydklippet før deling. Dette fordi publisering potensielt kan ha en skadelig effekt på dem som fremstilles i lydklippet.

Er lydklipp lovlig å dele hvis du selv er med i samtalen i klippet? Det er fullt lovlig å spille inn en telefonsamtale uten tillatelse dersom du selv er med i samtalen. Du bør likevel ikke dele samtalen videre dersom den andre har trodd han/hun pratet i fortrolighet.

Bruk av sosiale medier på PC - er det lov å dele lydopptak?

Transkribering av lydopptak

Er lydopptak lovlig, kan du gjerne ha et ønske om å få samtalen i skriftlig format. Avskrift av lydfiler gir deg bedre oversikt over samtalens innhold. Det blir også enklere å søke etter spesifikke deler av samtalen, for eksempel basert på stikkord som nevnes.

Transkribering er populært for en rekke ulike lydklipp. Studenter ønsker gjerne en skriftlig versjon av intervjuer som har blitt spilt inn til en bacheloroppgave. Advokater kan ha behov for et skriftlig referat av en rettsak som har blitt spilt inn.

Det mange opplever, er at transkribering tar nokså lang tid. Prosessen i seg selv er enkel nok, men det kan ta mange timer å transkribere én enkelt lydtime. Underveis må du gjerne stoppe klippet og spole tilbake, for eksempel hvis noe var uklart.

Det finnes automatisk transkripsjon, noe som betyr at et program tar seg av arbeidet. Resultatet blir dog ikke så bra. Derfor må du se nøye gjennom teksten og sjekke at alt stemmer. Vi anbefaler derfor manuell transkribering, noe som sikrer et pålitelig resultat.

Transkribering av lydfil på PC

Motta hjelp fra Din Transkribent

Er skjulte lydopptak lovlig? Svaret på dette er sammensatt. Som privatperson har du lov til å gjøre lydopptak uten samtykke om du selv er med i samtalen. Du kan imidlertid spille inn lyd uten tillatelse om det gjelder rent personlige forhold.

Er lydopptak lovlig utført, kan du kanskje ha et ønske om å transkribere innholdet. Det betyr at innholdet i lydklippet overføres til skriftformat. Transkriberingsprosessen kan være tungvint og tidkrevende, men det finnes heldigvis hjelp å få.

Vi kan tilby transkripsjonstjenester til markedets beste pris. For 1 500 kroner eksklusiv moms kan vi transkribere én lydtime manuelt. Du vil få en presis og god gjengivelse av samtalen, intervjuet eller avhøret ditt.

Kontakt Din Transkribent i dag, om du har noen spørsmål!