Transkripsjon av forskningsintervju

Har du et forskningsintervju som trenger transkripsjon? Når du skal utføre et kvalitativt intervju i forbindelse med et forskningsprosjekt, er det ofte mest gunstig å lagre intervjuet med en lydopptaker. Da kan du være til stede under intervjuet.

Når informasjonen fra lydfilen skal overføres til skriftlig format, har du mulighet til å sikre at alle data noteres korrekt. Samtidig er prosessen tidkrevende, og derfor velger mange å la Din Transkribent ta seg av jobben.

Hvordan transkriberer vi forskningsintervjuer?

Hvis du trenger hjelp med transkripsjon i forbindelse med forskning, kan vi ta oss av hele prosessen. Vi lytter nøye gjennom lydklippet ditt, og passer på at alt av informasjon overføres til den skriftlige versjonen.

Transkribentene våre vil gå gjennom både lydklipp og tekst flere ganger, for å sikre at resultatet blir best mulig.

Intervjuet ditt er som regel avgjørende for det videre arbeidet med resultat og analyse. Derfor er det veldig viktig at transkripsjonen gjengir all informasjon 100 % korrekt.

Før vi leverer tekstfilen til deg, vil vi gå gjennom lydklipp og transkribert tekst enda en gang. Dette gjør vi for å være helt sikre på at alt stemmer.

Mikrofon for opptak på PC.

Manuell transkribering er best

Transkripsjon i forbindelse med forskning krever et trent øre og gode skriveferdigheter. Våre transkribenter utfører all transkripsjon manuelt, slik at du kan være trygg på at resultatet blir som tiltenkt.

Hvis du noensinne har testet ut automatisk transkripsjon av forskningsintervjuer, vet du sikkert at dette gir lite nøyaktige resultater. Datamaskiner tolker mange ord feil, noe som betyr at du må bruke tid på å gå gjennom teksten for å rette på den.

Benytter du deg av vår manuelle transkribering, kan du spare både tid og arbeid.