Har du lov til å ta opp en samtale?

Hvorvidt du har lov til å ta opp en samtale vil avhenge av flere faktorer. Tar du selv del i samtalen, eller foregår opptaket i skjul? Omstendighetene har også mye å si. Det er for eksempel forskjell på private lydinnspillinger og innspillinger som gjøres på jobb.

Vi skal her se nærmere på når du har lov til å ta opp en samtale, og når du helst bør la være.

Mann ser i kikkert: Når har du lov til å ta opp en samtale?

Hvorfor ønsker noen å gjøre skjulte lydopptak?

Mange ønsker å ta opp lyden av en samtale, og grunnene til dette kan være mange. Noen ganger ønsker en kanskje å forevige et øyeblikk, mens andre ganger er det snakk om å skaffe bevis.

Det er for eksempel mange arbeidstakere som ønsker å spille inn lyd på arbeidsplassen. Dette skyldes kanskje at man har blitt behandlet urettferdig, blitt trakassert eller mobbet. Da er det kanskje ønskelig med et lydopptak som kan brukes som bevis i en eventuell rettssak.

Som privatperson ønsker du kanskje å spille inn lyden av en samtale på telefon. Er du kanskje i en tvist med barnevernet, NAV eller andre parter, kan det være fristende å gjøre et skjult lydopptak.

Mann leser opp fra lovverket: Når har du lov til å ta opp en samtale?

Når har du lov til å ta opp en samtale?

Datatilsynet gir deg en fin oversikt over når det er lov til å ta opp en samtale, og når det kan være straffbart. I Norge tar vi stort sett utgangspunkt i straffelovens paragraf 205 (1. ledd) og personvernreglene når det skal avgjøres om innspillingen av samtalen er lovlig eller ikke.

Loven sier at hemmelig avlytting ikke er lovlig, og det samme gjelder innspilling av andres samtaler uten tillatelse. Om du derimot deltar i samtalen selv, er det lovlig å spille den inn uten å be om lov. Du må med andre ord være en av personene som aktivt prater i samtalen.

Samtidig påpeker Datatilsynet at loven ikke skal regulere alle deler av livene våre. Derfor finnes det visse unntak. Du kan for eksempel ta opp en samtale som er til utelukkende privat eller familiær bruk, uten å nødvendigvis be om tillatelse av alle personene i klippet først.

Når det kommer til andre samtaler, har du altså lov til å ta den opp uten å be om lov først så lenge du deltar i samtalen selv. Det vil likevel være ryddig og høflig å informere partene på forhånd. Oppsummert har du lov til å ta opp en samtale i disse tre situasjonene:

 

  • Tillatelse er gitt av personene som prater 
  • Du tar selv del i samtalen
  • Innspillingen skjer i familiær/privat sammenheng
Mann på jobb: Har du lov til å ta opp en samtale på arbeidsplassen?

Har du lov til å ta opp samtaler på jobb eller skole?

Når det er snakk om å ta opp en samtale på jobb eller skole, er det fortsatt straffeloven og personvernreglene som gjelder. Det betyr at du i utgangspunktet må være en del av samtalen selv, eller at du bør be om tillatelse før lyd spilles inn av andre parter.

Dersom opptaket skjer av personlige årsaker, kan lydopptak på jobb eller skole være lovlig uten tillatelse eller egen deltakelse i samtalen. Dette kan for eksempel handle om at du mobbes, trakasseres eller på andre måter påvirkes personlig av situasjonen på jobb/skole.

Du må med andre ord påvirkes som privatperson, og ikke som arbeidstaker, om det skal være lov å spille inn lyden uten tillatelse.

Tre personer leser lovverket: Har du lov til å ta opp en samtale?

Er opptak av telefonsamtale lovlig?

De samme reglene gjelder for opptak av telefonsamtaler, som for skjulte lydopptak for øvrig. Det betyr at hvis du selv deltar i samtalen, kan du i prinsippet spille den inn uten å be om tillatelse først.

Det du imidlertid ikke kan gjøre, er å overvåke eller spille inn andres telefonsamtaler uten å ha fått tillatelse til dette først.

Har du lov til å ta opp en samtale, og kan arbeidsgiver ta opp lyd av deg?

Kan arbeidsgiver ta opp telefonsamtale eller gjøre skjulte lydopptak?

Nei. Det er strenge regler for å ta opp samtaler på arbeidsplassen. Det betyr at arbeidsgiver ikke har lov til å spille inn lyd på arbeidsplassen, for eksempel i den hensikt å overvåke ansatte.

I noen tilfeller kan lydopptak skje, for eksempel i forbindelse med opptak av samtaler mellom ansatte og kunder. Her er imidlertid ikke samtykke fra ansatte nok i seg selv. Arbeidsgiver må også ha annen hjemmel for at opptak skal være lovlig.

Som regel skal det veldig mye til for at arbeidsgiver lovlig skal kunne ta opp samtaler på arbeidsplassen. Noe av grunnen til det, er at det kan være belastende for ansatte å vite at de blir overvåket.

Opptak på arbeidsplassen vil ofte ha en kraftig nedkjølingseffekt. Nedkjølingseffekt betyr at de ansatte vil justere oppførselen sin fordi de vet de overvåkes.

Sjekkliste: Har du lov til å ta opp en samtale?

Hva gjør du med lydopptak du har spilt inn?

Dersom du har tatt opp en samtale, kan det være nyttig å gå gjennom denne i etterkant. Har du kanskje spilt inn et intervju i forbindelse med forskningsprosjektet ditt? Lydopptak er veldig vanlig innen kvalitativ forskning, og fullt lovlig.

Lydfilen kan med fordel omgjøres til skriftformat, slik at du har en skriftlig versjon av intervjuet/samtalen. Da blir det nemlig langt enklere å behandle innholdet i etterkant.

Skal du for eksempel analysere data som er samlet inn, blir prosessen mye enklere når innholdet er skriftlig. Du kan søke på stikkord i samtalen, og raskt finne det du er ute etter. Er innholdet kun i lydformat, må du søke deg frem ved å spole og lytte – noe som tar tid!

Mann på PC: Har du lov til å ta opp en samtale?

Motta hjelp med transkribering av samtaler du har spilt inn

Har du lov til å ta opp en samtale? Svaret på dette er todelt. Om du selv deltar i samtalen, eventuelt ber om tillatelse av partene i samtalen, er det som regel fullt lovlig å spille den inn. Både straffeloven og personvernreglene regulerer hva som er lov og ikke.

Etter at du har spilt inn lydopptaket ditt, kan det være praktisk å få det i skriftlig form. Prosessen med å omgjøre innholdet fra lyd- til skriftformat omtales gjerne som transkribering, og kan være forholdsvis tidkrevende.

Dersom du har behov for hjelp, kan Din Transkribent gjøre jobben for deg. Vi har dyktige transkribenter som går gjennom lydfilen bit for bit, og skriver ned det som blir sagt i tråd med dine instrukser.

Kontakt oss i dag og få rask og effektiv transkriberingshjelp!