Hjelpemidler for hørselshemmede

Høreapparatet er det mest kjente hjelpemiddelet for hørselshemmede. Men vi har i dag en rekke hjelpemidler for hørselshemmede som gjør både kommunikasjon og tilrettelegging enklere. Disse hjelpemidlene kan brukes i tillegg til – eller i stedet for – et høreapparat. 

Det er i dag et lovpålagt krav til å tilrettelegge for mennesker med hørselshemminger. Universell utforming av nettsider, arbeidsplasser og undervisningslokaler krever at det tilrettelegges for mennesker med hørselshemminger eller andre handikap.

Det stilles likevel et krav til den hørselshemmede om selv å ta et ansvar for kunne inkluderes i det normale hverdagsliv. Hos hjelpemiddelsentralen kan en få høreapparat og andre nødvendige hjelpemidler for å fungere best mulig med en hørselshemming.

Hvilke hjelpemidler som er best å bruke kommer an på faktorer som hvilken grad av hørselstap det er snakk om, om vedkommende bruker et høreapparat eller ikke, og hva livssituasjonen til den som trenger hjelpemiddelet er. 

Person som snakker høyt

Høreapparat

Det vanligste og mest kjente hjelpemiddelet for hørselshemmede er høreapparatet. Dette hjelpemiddelet vil ikke gi tilbake normal hørsel til den som er rammet av en hørselshemming. Men den er allikevel til stor hjelp for mange.

Å venne seg til høreapparatet tar tid. Derfor anbefales det å bruke høreapparatet så mye som mulig i begynnelsen. Det er lurt å starte å bruke høreapparatet i trygge, rolige og kjente omgivelser hjemme hos seg selv.

Ved bruk av høreapparat forsterkes mange lyder en ikke har hørt på lenge (eller kanskje aldri har hørt). Mange av disse lydene er helt vanlige og dagligdagse lyder en med god hørsel knapt nok legger merke til. Det tar tid å venne seg til disse lydene om de er uvante.

Telefon med høy lyd

Lyttehjelpemidler

Det finnes andre hjelpemidler for hørselshemmede som kan brukes istedenfor eller i tillegg til et høreapparat. Slike lyttehjelpemidler reduserer avstanden fra lydkilden til den som skal høre lyden. Lydsignalet overføres fra en mikrofon til den som lytter til lyden. 

En samtaleforsterker er et eksempel på et slikt lyttehjelpemiddel. Samtaleforsterkeren består av mikrofon som forsterker og tydeliggjør stemmen til en person som snakker. Og den består av en hodetelefon som den hørselshemmede lytter til samtalen med.  

Lyttehjelpemidler til TV er et godt alternativ, da det ikke alltid er en god løsning å skru opp volumet på radio og TV. Veldig høyt volum på radio og TV kan være veldig plagsomt for pårørende uten hørselshemminger. 

Å kommunisere skriftlig er også en løsning for mange med hørselshemminger. Eldre døve foretrekker ofte å bruke en teksttelefon når de kommuniserer. Bindeleddet mellom dem som kommuniserer med hverandre gjennom teksttelefon er Telenors formidlingssentral nr 149.  

Teknisk hjelpemiddel for hørselshemmede

Varslingstekniske hjelpemidler

Med en hørselshemming kan det være vanskelig å få med seg viktige lyder som varsler eller gir viktig informasjon. Det kan være snakk om vekkerklokker, dørklokker, telefoner som ringer, brannvarslere eller andre alarmer. 

Med varslingstekniske hjelpemidler blir den hørselshemmede varslet om det som personen trenger å vite. Varslingene kan skje ved lysblink, vibrasjoner eller sterk ringelyd. Eller det kan skje ved en kombinasjon av disse. 

Med godt syn kan en bruke et varslingshjelpemiddel som varsler med lysblink. Dersom hørselen er nedsatt, men ikke helt borte, kan det også varsles med sterk lyd. Ved bruk av visuelle symboler varsles det om det er dørklokke, brannvarsler eller telefon som er aktivert.

Varsling med vibrasjon skjer ved bruk av en sengevibrator som kobles opp til de aktuelle enheter. Enten telefon, dørklokke, vekkerklokke eller røykvarsler. Det finnes også trådløse lommevibratorer med en rekkevidde på opptil 300 meter. 

Transkribert dokument som hjelpemiddel for hørselshemmede

Din Transkribent tilbyr skriftlige hjelpemidler til hørselshemmede

Det finnes en rekke gode hjelpemidler for hørselshemmede. Disse hjelpemidlene gjør det enklere å inkludere mennesker med hørselshemninger i det sosiale og i arbeidslivet. Mennesker med hørselshemminger har selv også et ansvar for å inkluderes. 

Det er lovpålagt å tilrettelegge for mennesker med hørselshemninger. Universell utforming av nettsider, arbeidsplasser og undervisningslokaler er også et spørsmål om etikk. Samtidig er det bra for samfunnet å nyttiggjøre seg potensiale og ressurser hos hørselshemmede. 

Mange hørselshemmede foretrekker skriftlig kommunikasjon. Dette skjer blant annet gjennom en teksttelefon. En måte å tilrettelegge for hørselshemmede på er også ved å transkribere lydfiler eller skrive undertekster på videoer.

Din Transkribent hjelper deg med transkribering av lyd- og videofiler. Enten det er for å tilby det som et skriftlig hjelpemiddel til hørselshemmede, eller det er for andre årsaker, anbefaler vi at du overlater dette til folk med erfaring.