Hva er en DS2-fil? 

Du har kanskje kommet over filforlengelsen «.ds2», uten å helt forstå hva dette er. En DS2-fil kan i mange tilfeller være gunstig. Dette gjelder særlig dersom man har et lydklipp der god lydkvalitet er avgjørende. 

Her ser vi nærmere på hva en DS2-fil er, og hvilke bruksområder den har. 

Mann ser i kikkert: Slik velger du lydopptaker til intervju

Dette er en DS2-fil – enkelt forklart 

DS2-filer er komprimerte lydfiler som vanligvis brukes ved opptak av møtenotater, intervjuer og annet lignende lydmateriale. Lydfilformatet benyttes av dikteringsprogramvare fra Olympus Corporation. 

Bruker du Olympus’ dikteringsprogramvare, som eksempelvis DSS Player, vil lydopptakene bli lagret i nettopp DS2-formatet.  

Mann bruker lydopptaker til intervju via PC

Utviklet av Olympus Corporation 

DS2-formatet ble utviklet av Olympus Corporation spesielt for bruk med dikteringsenheter og dikteringsprogramvare. Formatet kan betraktes som en oppdatert versjon av DSS-formatet (Digital Speech Standard).   

DS2-filer gir bedre lydkvalitet og komprimering sammenlignet med det gamle DSS-formatet.  

Det er utformet for å gi høykvalitets lydopptak, samtidig som det minimerer filstørrelsen. Dette gjør det enklere å lagre og overføre store mengder lyddata på en rask og effektiv måte. 

Mann som har transkribert et foredrag

DS2-filer inneholder nyttig informasjon 

En DS2-fil inneholder mer enn bare lydopptaket. Vanligvis vil filen også inkludere metadata, som for eksempel tidspunktet for opptakets start og slutt. Filen kan også inneholde identifikasjonen til opptakeren. 

I tillegg til dette, kan filen ha metadata om eventuelle andre indekseringer eller merknader som er lagt til under opptaket. Takket være alle disse metadataene, blir det enda enklere å organisere og søke gjennom dikteringsfiler i etterkant. 

Mann som jobber med transkribering: Bruk en lydopptaker til intervju

Du trenger verktøy som støtter DS2-formatet 

For å kunne spille av eller behandle DS2-filer, trenger du vanligvis spesialisert programvare eller dikteringsverktøy. Enheten må altså støtte Olympus’ DS2-format. 

Når du skal jobbe med eller spille av DS2-filen, kan du bruke Olympus’ egen dikteringsprogramvare. Et eksempel på dette er DSS Player. Denne programvaren støtter avspilling, redigering og konvertering av DS2-filer.   

Det finnes også tredjepartsprogramvare tilgjengelig som kan håndtere DS2-formatet. Slik programvare kan enten støtte avspilling eller konvertering til andre lydformater.  

Du kan for eksempel konvertere DS2-filer til mer vanlige lydformater, som .MP3 eller .WAV. På den måten kan filene spilles av eller behandles med vanlige mediespillere eller lydredigeringsprogrammer. 

Personer snakker om lydopptaker til intervju

Transkribering av en DS2-fil 

Transkribering innebærer at man lytter gjennom en lydfil og skriver ned det som blir sagt. Dette kan være nyttig etter at du har spilt inn lyd fra møter, intervjuer eller lignende, og ønsker innholdet skriftlig.  

Det er fullt mulig å transkribere en DS2-fil. Husk likevel på at DS2-formatet ikke er like utbredt som mer vanlige lydformater – som .MP3 eller .WAV. Skal man transkribere en DS2-fil, trenger man en avspillingsløsning som DSS Player. Eventuelt må filen konverteres.  

Lytt gjennom filen litt etter litt, og skriv ned det som blir sagt underveis. Du kan ha en ord-for-ord-transkripsjon, der alle deler av samtalen skrives ned. Eventuelt kan du gå for intelligent verbatim transkribering, hvor unødvendige fyllord utelates. 

Tre personer leser om hvorvidt skjult lydopptak er lov

Motta transkriberingshjelp 

Har du en DS2-fil eller andre lydfilformater som du ønsker å få transkribert? Dette kan være en tidkrevende jobb, og krever dessuten et godt øre. Er ikke lydkvaliteten topp, kan transkriberingsjobben bli ekstra langdryg. 

Din Transkribent har bred erfaring innen transkripsjon av ulike lydfilformater. Vi overfører lyd til tekst manuelt og effektivt, og sikrer at teksten blir av høy kvalitet. 

Kontakt oss om du ikke ønsker å transkribere filen din selv!