Hva er nedsatt hørsel?

Nedsatt hørsel er enten delvis eller fullstendig tap av hørsel. Tilstanden kan være både permanent og midlertidig. Det kan også være flere årsaker til at en person rammes av hørselstap. 

Om en person mistenker å ha fått nedsatt hørsel, vil en samtale med en lege avklare alvorlighetsgraden av hørselstap. Legen kan også finne en mulig forklaring på hvorfor personen har blitt rammet av nedsatt hørsel. 

I tilfeller der tap av hørsel er midlertidig, finnes det medisinsk behandling mot tilstanden. I permanente tilfeller må den som rammes av hørselstapet akseptere tilstanden sin og heller lære å leve med det. Det finnes heldigvis en rekke hjelpemidler som kan gjøre livet med hørselstap litt enklere.

Mennesker med nedsatt hørsel kan ha utfordringer med å fungere sosialt, på skole og i arbeidsliv. Prinsipper om universell utforming krever tilrettelegging for denne gruppen. Det er også mange ressurser hos denne gruppen som arbeidslivet er tjent med å inkludere. Men hvordan?

Høyttaler som sørger for høy nok lyd for personer med nedsatt hørsel

Årsaker til nedsatt hørsel

Vi skiller mellom nedsatt hørsel som er forbigående og permanent. Forskjellige former for hørselstap har gjerne forskjellige årsaker. Nedsatt hørsel på grunn av betennelser eller for mye ørevoks i øregangen kan for eksempel forårsake midlertidig nedsatt hørsel. 

Betennelser i mellomøret kan også føre til midlertidig nedsatt hørsel. Permanent nedsatt hørsel kan blant annet inntreffe om det er snakk om kroniske betennelser med væske i mellomøret. Tidlig inngripen ved mistanke om nedsatt hørsel kan forhindre at et midlertidig hørselstap blir permanent.

Hjernehinnebetennelse eller barnesykdommer som for eksempel meslinger kan også føre til skader på det indre øret. Dette kan gi nedsatt hørsel. Om mor har sykdommer under svangerskapet kan også dette føre til permanent skade på hørselsnerven og det indre øret.

Endringer i hjernens hørselssenter og det indre øret fører ofte til nedsatt hørsel hos eldre mennesker. Dette er den naturlige aldringsprosessen og er helt normalt. Selv om nedsatt hørsel i dette tilfellet er normalt, oppleves det likevel ikke som noe mindre belastende hos den som rammes.

Kommunikasjon for personer med nedsatt hørsel illustrert med snakkebobler

Behandling av nedsatt hørsel 

Om den nedsatte hørselen er midlertidig og skyldes en betennelse, kan den behandles med antibiotika. Utenom det, så er det ikke noen medisinsk behandling som hjelper mot nedsatt hørsel. Tidlig inngripen ved nedsatt hørsel kan likevel redusere alvorlighetsgraden av hørselstapet.

Det viktigste et menneske gjør ved nedsatt hørsel er å akseptere tilstanden sin. Ved å akseptere at en har nedsatt hørsel, og heller lærer å leve med tilstanden, er det mulig å oppnå ganske god livskvalitet.

Vi har i dag mange hjelpemidler som gjør livet lettere for personer med nedsatt hørsel. Det er også lettere å kommunisere ved bruk av disse hjelpemidlene. Dette gjør det mulig for personer med nedsatt hørsel å fungere både på skole og i arbeidslivet. 

Ved siden av ulike hjelpemidler for personer med nedsatt hørsel, stilles det strenge krav til skoler og arbeidsplasser om at det legges til rette for at personer med nedsatt hørsel best mulig skal kunne inkluderes. 

Mann med nedsatt hørsel som surfer på nettside med universell utforming

Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel

Prinsippet om universell utforming stiller et krav til samfunnets mange institusjoner om å tilrettelegge for alle mennesker. Tilrettelegging skal skje uavhengig av hva slags begrensninger og handikap det er snakk om. Det betyr at personer med nedsatt hørsel har et lovfestet krav på tilrettelegging på skole og arbeidsplass.

I undervisningslokaler skal det være høyttalersystemer hvor lærer og medelever snakker i en mikrofon. Eleven med nedsatt hørsel mottar da lyden i høreapparatet eller hodetelefonen. Det stilles også krav til riktig akustikk i undervisningsrom, for at systemer som dette skal kunne benyttes. 

På en arbeidsplass stilles det krav til at arbeidsoppgavene tilrettelegges for den som har nedsatt hørsel. Forskning sier også at å ikke inkludere hørselshemmede i arbeidslivet vil gjøre at veldig mye potensiale og ressurser går tapt. Dette koster samfunnet mye penger hvert eneste år. 

Det finnes en rekke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge for personer med nedsatt hørsel på en arbeidsplass. Både personen som er rammet av hørselstap, kollegaer og arbeidsgiver, har et ansvar for at det skal være så enkelt som mulig for en med nedsatt hørsel å fungere på jobben.

Lærer snakker i mikrofon for elever med nedsatt hørsel

Skriftlig tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel er en tilstand som kan være midlertidig eller permanent. Denne tilstanden kan naturligvis være svært utfordrende å leve med. Selv om tap av hørsel kan være midlertidig, er det mange som ikke får hørselen fullt tilbake. Da er det viktig å lære å leve med nedsatt hørsel for å få økt livskvalitet.

Kommunikasjon med andre mennesker blir utfordrende for en person som har fått nedsatt hørsel. Derfor er tilrettelegging viktig. Det finnes mange hjelpemidler og gode tiltak som kan iverksettes for å tilrettelegge for en person med nedsatt hørsel.

Å kommunisere eller formidle informasjon skriftlig er for mange nøkkelen til godt samarbeid med personer som har fått nedsatt hørsel. Undertekster på videofiler, samt transkribering av opptak fra møter som den hørselshemmede ikke kan delta på, er eksempler på dette.

Din Transkribent hjelper deg med å transkribere lydfiler og skrive undertekster på videofiler. Transkribering er en krevende jobb, og da kanskje spesielt for lærere og arbeidsgivere i en hektisk hverdag. Da er det mer å tjene på å la profesjonelle transkribenter ta seg av den jobben. Kontakt oss i dag om du har spørsmål!