Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere et lydklipp? Enten du jobber med et kvalitativt forskningsintervju, har lydopptak fra en rettssak eller er en journalist som intervjuer folk, er transkribering aktuelt.

Vi skal her se nærmere på hva det vil si å transkribere lyd, og hvorfor det kan være nyttig. Finn også ut hvordan du går frem når du ønsker å transformere lyd til tekst!

Hva vil det si å transkribere?

Hva betyr det å transkribere lydfiler?

Mange har et lydklipp med innhold som de gjerne skulle hatt skriftlig. Hva vil det si å transkribere? Jo, da vil innholdet overføres til skriftlig format – enten manuelt eller ved hjelp av programvare.

Det å transkribere lyd til tekst er særlig aktuelt når man jobber med kvalitative intervjuer til forskningsprosjekter. Det er også veldig aktuelt i rettsvesenet, der man ofte har behov for å transkribere det som sies i en rettssak.

Mann jobber på PC med lyd til tekst. Hva vil det si å transkribere manuelt?

Hva vil det si å transkribere lydfiler manuelt?

Det å transkribere manuelt vil si at en person lytter til klippet og skriver ned det som blir sagt. Manuell transkribering kan ta tid, men sikrer deg også et pålitelig og korrekt resultat.

Man kan transkribere lydfiler manuelt på egen hånd, eller få hjelp av en profesjonell transkribent.

Hva vil det si å transkribere automatisk?

Hva vil det si å bruke transkriberingsverktøy?

Siden transkribering kan ta lang tid, er det mange som vurderer å ta i bruk transkriberingsprogrammer for automatisk transkribering. Selve transkriberingsprosessen går som regel raskere enn manuell transkribering, men vil også gi et upålitelig resultat.

Om du ikke stiller krav til at innholdet som transkriberes skal være nøyaktig eller korrekt, kan automatisk transkripsjon være en løsning. Men siden AI-teknologi ikke er god på tolkning av ord med lik uttale, dialekter og slang, bør teknikken styres unna om kvalitet er viktig.

Du kan alltids bruke automatisk transkribering for så å gå gjennom teksten etterpå. Men dette vil ofte være like tidkrevende som å transkribere manuelt, og kan til og med føre til merarbeid.

4 stykker som arbeider med lyd til tekst: Hva vil det si å transkribere?

Hvorfor er transkribering nyttig?

Transkribering er nyttig av mange grunner. Tekst vil i mange tilfeller være mer anvendelig enn lyd. Du kan for eksempel søke på nøkkelord i tekst, noe som vanskelig lar seg gjøre i et lydklipp. Dette gjør det også lettere å bearbeide innholdet i etterkant.

Tekst kan også være mer nyttig enn lyd med tanke på søkemotoroptimalisering (SEO). Om du ønsker at innholdet skal kunne søkes opp i Google eller andre søkemotorer, er skrift en klar fordel.

Husk også på at døve og personer med nedsatt hørsel kan få glede av innholdet dersom det finnes i skriftlig format. Sjekk ut artikkelen «Hva er nedsatt hørsel?» dersom du vil lære mer om tilrettelegging for personer med hørselsproblemer.

I mange tilfeller er ikke transkribering bare nyttig, men også nødvendig. Innen forskning må du ha konkret datamateriale å vise til. Da er det for eksempel greit å ha innholdet fra et kvalitativt forskningsintervju skriftlig.

 

  • Søkbart
  • Lettere å analysere innholdet etterpå
  • SEO-vennlig
  • Nå ut til flere (personer med nedsatt hørsel etc.)
Mann søker med kikkert: Hva vil det si å transkribere?

Hvordan transkribere?

Dersom du har et lydklipp som du ønsker å ha en skriftlig representasjon av, er transkribering nødvendig. Men hva vil det si å transkribere, rent praktisk?

Vi skal her se nærmere på hvordan man kan transkribere innholdet sitt, både med tanke på stil og arbeidsteknikk.

Mann arbeider på PC: Hva vil det si å transkribere?

Hvordan gjøre jobben med et transkribering-program?

Dersom du vil ha minst mulig arbeid med transkribering, kan et transkriberingsprogram vurderes. Hva vil det si å transkribere automatisk, rent praktisk? Først og fremst gjelder det å finne et godt transkriberingsprogram.

De fleste transkriberingsprogrammer koster penger. Det finnes også gratisprogrammer, men disse fungerer ofte ikke særlig bra, eller lar deg bare transkribere et visst antall minutter gratis.

Prosessen utføres ved å laste opp lydklippet i programmet. Deretter vil teksten genereres, basert på hvordan programvaren tolker lyden.

3 kvinnelige transkribenter: Hva vil det si å transkribere manuelt?

Hvordan transkribere manuelt?

Når man skal transkribere manuelt må man lytte til teksten og skrive ned det man hører. Det er lurt å høre på hele setningen før den skrives ned, slik at konteksten oppfattes riktig. Da kan man unngå å blande ord med lik uttale og ulik betydning.

Det er også en fordel om man er rask på tastaturet, og har god språklig forståelse. Om man er usikker på hva som blir sagt, kan man spole tilbake og lytte på nytt. Er det ikke mulig å tolke det som blir sagt, kan man legge inn et tidsstempel og markere lyden som «utydelig».

Noen ganger kan det være ønskelig å transkribere alt som blir sagt i lydklippet (verbatim transkribering). Andre ganger kutter man bort unødvendige pauseord og lignende (intelligent verbatim transkribering).

Sjekkliste for oppgaver: Hva vil det si å transkribere fonetisk og ortografisk?

Hvordan transkribere fonetisk?

Fonetisk transkripsjon er en transkripsjonsmetode som tar utgangspunkt i at man benytter symboler for å fremheve fonemer. Fonemer kan betraktes som små språklyder som er relevante for betydningen i språk.

Fonetisk transkribering kan være nyttig når man ønsker å vektlegge uttale i den skriftlige representasjonen av innholdet. Denne jobben gjøres som regel gjennom manuell transkribering.

Hvordan transkribere ortografisk?

Ortografisk transkribering innebærer at man transkriberer lyd til tekst i tråd med spesifikke standardregler for språk. Det betyr at man ikke transkriberer på en måte som fremhever uttale, slik man gjør under fonetisk transkripsjon.

Når man skal transkribere ortografisk vil man lytte til lydklippet og skrive ned det man hører i henhold til ordinære språkregler.

Motta hjelp: Hva vil det si å transkribere?

Motta hjelp med å transkribere

Hva vil det si å transkribere? Kort fortalt innebærer transkribering at man overfører innholdet i et lydklipp til tekst. Dette kan by på mange fordeler, og jobben med å transkribere kan utføres på forskjellige måter avhengig av hvilke krav du har.

Dersom du ønsker en pålitelig og korrekt gjengivelse av innholdet du har på lydklippet, er manuell transkribering klart best. Din Transkribent hjelper deg gjerne dersom du synes jobben blir vel tidkrevende eller tung.

Våre transkribenter har lang erfaring og god språkforståelse, og lytter gjennom lydklippet ditt bit for bit.

Kontakt oss i dag og motta de første 500 ordene gratis!