Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering? Dette kan variere veldig mye, og vil blant annet avhenge av transkriberingsmetode, kvalitet på lydklippet, erfaring og lydklippets lengde. Som regel tar det alt fra 4–10 timer å transkribere én time lyd.

Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at mange opplever at transkribering tar mye lengre tid enn de hadde sett for seg. Hvordan kan du få transkribert mer på kortere tid?

Faktorer som påvirker hvor lang tid transkribering tar

Faktorer som påvirker tidsbruk ved transkribering

Det er mange faktorer som spiller inn for hvor lang tid transkribering tar. Har du et «enkelt» lydklipp der folk snakker tydelig og sakte, og lydkvaliteten er god? Da kan du kanskje klare å få unna mye innhold på kort tid. Her er faktorene som avgjør tidsbruk på transkribering: 

 • Lydkvalitet
 • Hvor tydelig/forståelig personene i klippet prater
 • Hvor mye personene i klippet prater (ord per tidsenhet)
 • Hvor lenge lydklippet varer
 • Tema (lydklipp med mange avanserte fagord kan ta lengre tid, siden transkribenten kanskje må søke opp terminologi)
 • Transkribentens erfaringsnivå
 • Hvor fort transkribenten skriver på tastatur
 • Transkriberingsmetode (manuell eller automatisk transkribering)

Det er med andre ord veldig mange faktorer som kan påvirke hvor lang tid transkribering tar. Er lydkvaliteten dårlig (støy etc.) og personene i klippet prater utydelig, er det klart at transkriberingsprosessen blir mer tidkrevende.

Les våre beste tips for optimal lydkvalitet ved opptak av samtaler, om du vil unngå unødig tidsbruk ved transkribering.

Mann som transkriberer: Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering av taleopptak til tekst?

Dersom du har et lydklipp som du skulle hatt i skriftlig format, vurderer du kanskje å få det transkribert. Men hvor lang tid tar transkribering i snitt, avhengig av transkriberingsmetode?

Her er det kanskje lett å anta at programvare for transkribering gjør prosessen mye raskere enn manuell transkribering. Men som regel vil ikke automatisk transkribering gå noe raskere.

Personer som lurer på hvor lang tid transkribering tar

Hvor lang tid tar auto-transkribering med programvare?

De fleste ønsker å kunne ta i bruk mest mulig lettvinte løsninger som kan gi et godt resultat for minst mulig innsats. Derfor vurderer man gjerne programvare for transkribering. Hvor lang tid tar transkribering når et program gjør jobben for deg?

Selve transkriberingen går som regel veldig fort når du får hjelp av programvare. Nøyaktig hvor lang tid det tar, avhenger av filstørrelsen. Som regel tar det rundt 25 minutter å transkribere én time med lyd.

Problemet er bare at resultatet som regel inneholder veldig mange feil. Slang, dialekter og støy gjør jobben vanskelig for programmet du bruker.

Dette gjør at man likevel må gå gjennom innholdet i lydklippet og sammenligne det opp mot teksten, noe som tar lang tid. Sånn sett vil det som regel ta omtrent like lang tid å transkribere teksten manuelt, som å bruke programvare.

Mann som transkriberer raskt: Hvor lang tid tar det å transkribere?

Hvor lang tid tar det å transkribere manuelt?

Når man skal transkribere manuelt, er det som nevnt mange faktorer som spiller inn og avgjør tidsbruk. Har man god erfaring med transkribering og har et lydklipp med optimal kvalitet, kan man klare å få unna én time med lyd i løpet av fire timer.

Men i de fleste tilfeller vil ikke lydklipp ha optimal kvalitet. Og intervjuobjektet (eller andre som prater i lydklippet) kan snakke utydelig eller fort. Da må transkribenten spole tilbake og lytte på nytt. Dette kan ta mye tid. Du får da kanskje unna én lydtime på seks timer.

Om praten i lydklippet går veldig fort, folk snakker i munnen på hverandre, lydkvaliteten er dårlig og det brukes avanserte fagord, kan transkribering av én lydtime fort ta mer enn seks timer. 

 

 • Optimal lydkvalitet: 1 lydtime på 4 arbeidstimer
 • Middels lydkvalitet: 1 lydtime på 6 arbeidstimer
 • Dårlig lydkvalitet: 1 lydtime på 6 timer +
Mann hopper hekk: Hvor lang tid tar transkribering?

Motta hjelp med profesjonell transkribering

Hvor lang tid tar transkribering av et lydklipp som varer i én time? Dette vil variere mye, men alt fra 4–6 timer og oppover bør regnes med.

Om du velger et automatisk transkriberingsprogram kan det ta 25 minutter å transkribere én lydtime. Men da bør du også regne med å måtte gå gjennom klippet etterpå, noe som gjør at prosessen i realiteten tar mye lengre tid.

Dersom du synes at transkribering er tidkrevende eller kjedelig, kan du alltids få hjelp av våre profesjonelle transkribenter. Vi jobber effektivt, og kan transkribere én lydtime for 1 500 til 2 000 kroner. Da kan du spare deg for mange timers arbeid.

La oss transkribere lydfilene dine raskt, presist og trygt!