Hvordan bruke NVivo?

Hvordan kan man bruke NVivo i forbindelse med analyse av forskningsdata? Dette analyseverktøyet er forholdsvis enkelt å ta i bruk, og kan være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med kvalitative forskningsprosjekter.

Her forklarer vi deg hva NVivo er og hvordan du bruker det!

Hvordan bruke NVivo?

Først og fremst: Hva er NVivo?

NVivo er et program og analyseverktøy som kom på markedet i 1997, og som primært brukes til analyse av kvalitative data. Verktøyet er tilgjengelig for både Mac og Windows

Det å analysere kvantitative data (altså tallbaserte data) som er innhentet gjennom forskning er forholdsvis enkelt og rett-frem.

Når det kommer til kvalitative data derimot, har det å analysere dataene tradisjonelt sett vært en mer omfattende og tungvint prosess.

NVivo er designet for å lette jobben for deg, både når det kommer til datainnsamling, organisasjon av dataene og analyse. Dette kan bidra til at du sparer en del tid, og at prosessen blir mer oversiktlig.

Papirbunke: Hvordan bruke NVivo?

Slik kan du bruke NVivo til analyse av kvalitative data

Med NVivo kan du analysere ikke-tallbaserte data på en enkel og oversiktlig måte. Data som analyseres kan være i form av både lydfiler, tekst, bilder eller andre mediefiler. Det kan også være snakk om datasett innhentet gjennom spørreundersøkelser eller sosiale medier.

Her skal vi forklare deg nærmere hvordan du kan bruke NVivo, steg for steg!

Sjekkliste: Hvordan bruke NVivo?

Start av nytt prosjekt og opplasting av filer

En rekke filformater støttes, inkludert .TXT, .docx, .PDF, .WMV, .MP4, .MPG, .AVI, .TIFF, .GIF, .JPG og lignende.

Du starter med å opprette et nytt prosjekt. Deretter kan du importere data til programmet. Slik går du frem: 

  1. Opprett nytt prosjekt ved å klikke på «Blank Project»
  2. Oppgi tittel, beskrivelse og filnavn på prosjektet
  3. Trykk «OK»
  4. Opprett en mappe i prosjektet der du kan laste opp prosjektets data
  5. Høyreklikk og importer data («Import Items»)
  6. Last opp aktuelle filer (f.eks. .docx) («Open» og «Import»)
  7. Filene ligger nå i prosjektet ditt i NVivo
Lyspære: Hvordan bruke NVivo?

Samle data

For å kunne finne fellestrekk, tendenser eller lignende i kvalitative data, er det behov for å analysere dataene. Dette kan man blant annet gjøre gjennom koding, der datamaterialet samles etter tema eller emne.

Noder kan beskrives som beholdere for kodingen, og vil representere konsepter eller temaer på en ryddig måte. Samle alle data som er relatert til hverandre i noder, slik at du enklere kan oppdage mønstre og tendenser.

En av beholderne eller «containerne» for kodingen er caser. Disse gir deg oversikt over alle enheter du observerer – enten det er mennesker, områder, bedrifter eller noe annet.

Hvordan bruke NVivo på PC?

Analyse av kvalitative data

Hvordan bruke NVivo til analyse av dataene du har samlet inn og sortert? Programmet lar deg blant annet søke i noder, og du kan dessuten utføre spørringer gjennom Query Wizard.

Du kan gjennomføre spørringer av kompleks art, slik at du finner akkurat de dataene du leter etter. Etter hvert som du arbeider vil du kunne oppdage visse trender eller mønstre, og disse vil utgjøre forskningsprosjektets resultater.

Forskningsgruppe som samarbeider: Hvordan bruke NVivo?

Kan jeg bruke NVivo til transkribering?

Det er mulig å bruke NVivo til transkripsjon, men merk deg at det her er snakk om automatisk transkribering. Det betyr at du bør se over den transkriberte teksten, da det er stor sannsynlighet for at ord blir tolket og registrert feil.

Det å se gjennom teksten innebærer at du må lytte til lydfilen (f.eks. et kvalitativt intervju) og sammenligne det som blir sagt med teksten. Dette kan være like tidkrevende som å transkribere teksten manuelt fra bunn av.

For et mer pålitelig resultat kan det lønne seg å transkribere manuelt. Da lytter du enkelt og greit gjennom teksten og skriver ned det som sies i lydfilen. Også dette kan være veldig tidkrevende, og særlig dersom lydklippet har dårlig kvalitet eller noen snakker raskt/utydelig.

Få hjelp med transkribering, og lær mer om hvordan du bruker NVivo

Motta hjelp til transkribering av kvalitative forskningsintervjuer

Hvordan bruke NVivo til analyse av kvalitative data? NVivo er et analyseprogram som gjør det enklere å oppdage trender, mønstre og tendenser i kvalitative data. Du kan blant annet sammenligne data fra kvalitative intervjuer som er laget i forbindelse med masteroppgaven.

NVivo kan også brukes til transkribering, noe som er nyttig når du ønsker å omforme lyd til tekst. Men husk på at manuell transkribering gir et mer pålitelig resultat, noe som selvfølgelig er alfa og omega innen et forskningsprosjekt.

Dersom du trenger hjelp med manuell transkribering, kan Din Transkribent gjøre jobben for deg. Vi lytter gjennom lydklippet ditt og transkriberer alt innhold manuelt for et mest mulig pålitelig og nøyaktig resultat.

Kontakt oss i dag for transkribering på 1-2-3!