Hvordan gjøre lydopptak på iPhone?

iPhone har en egen lydopptaksfunksjon, i appen Taleopptak. Du kan da lett gjøre opptak av notater, samtaler, intervjuer eller møter, for eksempel. Mulighetene er uendelige, og det er kjempeenkelt å både gjøre og å jobbe med. Apple har lagt godt til rette for dette.

Det finnes også andre apper og verktøy man kan bruke for overføring og bedre kvalitet på opptak. Funksjonen har blitt godt utviklet og mikrofontilbudet er godt. Du kan kjøpe egne mikrofoner som vil gi deg bedre lydkvalitet, og det finnes tjenester for overføring som gjør prosessen enklere i etterkant.

Det blir likevel ofte vanskelig å bruke det til noe ettersom at det kan oppstå uklarheter eller være vanskelig å høre det klart nok i en samtale, og transkribering er da et godt verktøy for å kunne videre bruke informasjonen fra opptaket, og er et godt utgangspunkt for teksting og annen redigering.

iPhone telefonsamtale

Taleopptak iPhone telefonsamtale

Hvis du tar taleopptak av telefonsamtale på iPhone, bør du være nøye med hvordan du bruker lydfilen og sørge for at du har samtykke fra personen du prater med, og at de vet hva den skal bli brukt til. Det finnes forskjellige apper man kan bruke som tar opp telefonsamtalene dine.

Det er lett å gjøre, og i de fleste tilfeller er det ikke noe problem å få samtykke heller. Tar man opptak av en telefonsamtale hvor den man snakker med har god nok mikrofon, og du eventuelt også har en ekstern mikrofon, kan man få gode opptak av møter og intervjuer over telefonen.

Teknologien har kommet langt, og man trenger ikke nødvendigvis en datamaskin for å få god lydkvalitet når man holder møter, utfører intervjuer eller har samtaler. En mobiltelefon med riktig utstyr er godt nok, og i mange tilfeller trenger man heller ikke noe ekstra.

Taleopptak

Taleopptak iPhone lengde

Det skal mye til å nå den maksimale lengden for taleopptak du kan gjøre på en iPhone. Du kan ta opp lenge og det avhenger mest av lagringskapasiteten din eller eventuelle skyløsninger du bruker. Du vil ikke få noen problemer med dette, og det kan være lurt å avgrense lengden selv.

Du kan redigere i etterkant og det er ofte lettere å ha lydopptak delt opp, da oppnådd ved å stoppe, lagre og så starte opptaket igjen i løpet av det du tar opp. Når man eventuelt skal transkribere er det lettere med kortere filer, og det er lettere å få lastet opp på nettet.

Enkelte apper har nok restriksjoner på hvor mye du kan ta opp, og det skal sies at det finnes alltid en ytre grense, men det skal mye til å nå den, og det skal ikke være et problem. Disse applikasjonene er da ofte brukt mer med tanke på en slags memofunksjon og er ikke lagd for slike lange opptak.

Taleopptak mac

Taleopptak app

iPhone har en egen app for taleopptak, og det finnes også mange andre tredjeparts apper som tilbyr lydopptak i forskjellige grensesnitt og med forskjellige valgmuligheter. Den offisielle appen er enkelt designet og lett å bruke. Du får klar indikasjon på om du tar opp eller ikke, og grensesnittet fungerer.

Du kan da lagre direkte til skyen eller i mediegalleriet på telefonen din. Andre apper har kanskje egne lagringsfunksjoner eller muligheter for å laste direkte opp på diverse nettsider. Det spørs helt på hva du er på jakt etter og hvilket formål du har med opptakene dine.

Tar du opptak av et intervju som skal brukes i forskning er det viktig med god lydkvalitet slik at det går an å transkribere, mens i andre tilfeller er det kanskje viktigere å ha redigeringsmuligheter mens man holder på. Det finnes uendelige grunner for å ta opptak av lyd, og tilsvarende mange apper.

Taleopptak på Mac

Den samme appen finnes på Mac, og det finnes også andre apper der som kan brukes til redigering, og disse er ofte mer avanserte og utdypende, med filtre og valgmuligheter for enkelte spor og så videre. Den offisielle appen er fremdeles nøyaktig den samme, med de enkle funksjonene.

Å ta taleopptak på en Mac, kan også bety å ta opptak av det du selv hører gjennom hodetelefoner eller høyttalere. Dette finnes det også apper for, som igjen har god funksjonalitet for lagring og videre bruk, i eventuell redigering eller klipping. Her også gjelder det å matche formål med app.

Fordelen med å ta taleopptak direkte på Mac og via deres offisielle app er at du også kan bruke dem sammen med de opptakene du gjør på din iPhone, og du har tilgang til dem direkte på PC-en som du antageligvis vil redigere dem med, eller bruke i videre behandling av lydfilen.

Transkribering

Motta hjelp til transkribering

Slike lydfiler trenger ofte transkribering. Man går inn i et intervju for eksempel med forbehold om at man skal transkribere, men jobben er veldig tidkrevende, og er ofte noe man ikke ser for seg at blir så vanskelig som det er. Spesielt ved språkvansker eller dårlig lydkvalitet.

Du kan da motta god hjelp fra erfarne profesjonelle som jobber dedikert med transkripsjon. Det er veldig deilig å kunne slappe av og vite at jobben blir gjort skikkelig, uten å måtte bruke tiden på det, slik at man kan fokusere på andre ting, og eventuelt utføre flere intervjuer, for eksempel.

Transkripsjon tar lang tid, og det er vanskeligere enn man skulle trodd. Det er likevel veldig nyttig, og når det blir gjort bra, har man veldig god nytte av det. Så om du har en eller flere lydfiler, uansett hvor lange, så kan vi hjelpe deg, og vil levere gode tekstfiler ut i fra dine lydfiler.