Hvordan overføre taleopptak fra iPhone til PC?

Det er forskjellige måter å overføre taleopptak fra en iPhone til en PC og motsatt. Det finnes egne programmer som gjør overføringen enklere begge veier og det kan gjøres gjennom synkronisering i standard applikasjoner som iTunes. Det finnes også forskjellige alternativer om man har en Mac.

Det er mange grunner til å gjøre gode taleopptak og overføre dem fra enhet til enhet, eller i det minste ha en måte å dele dem på. Det er også mange måter å gjøre dette på, basert på hvilke systemer du bruker og hvilke apper du gjør deg kjent med.

Ved å synkronisere med iTunes oppdaterer man et eksisterende bibliotek, og her kan du da velge å synkronisere taleopptak, iallfall hvis opptakene er gjort gjennom standard apper som notater, da et talenotat, eller standard opptaksapper til iPhone. Dette kan også gjøres fra PC til iPhone.

Det finnes også andre alternative apper for både taleopptak og overføring av filer. Hvis man bruker en tredjepartsapp for å gjøre opptak med, kan det være man ikke får overført dem gjennom de standardiserte metodene, og man møter gjerne på problemer man ikke er vant til.

Personer jobber på PC: Er lydopptak i arbeidsforhold greit?

iTunes synkronisering og AirDrop

Hvis man bruker Apple sine egne funksjoner, som synkronisering i iTunes eller ved å sende dem via AirDrop, blir hele prosessen ganske enkel. Bruk av AirDrop krever at man bruker en Mac, men iTunes er tilgjengelig på de fleste systemer og kan brukes til å synkronisere filer, inkludert taleopptak.

Dette gjøres på samme måte som med sanger og videoer. Du finner et iPhone symbol øverst til venstre i brukergrensesnittet til iTunes, som tar deg til en meny med forskjellige valg for synkronisering, hvor taleopptak har en egen sjekkboks du kan trykke på for å overføre dem.

For å bruke AirDrop må du sørge for at du har gitt Mac-en din tilgang til å bruke funksjonen, gjennom innstillingene, og ellers gjøres det helt likt som fra telefon til telefon, ved å gå gjennom delingsmenyen på telefonen og velge AirDrop, og så enheten du vil sende det til.

Liste med lover: Når er lydopptak i arbeidsforhold lov?

Hvordan gjøre taleopptak med en iPhone?

Det finnes et hav av måter å gjøre taleopptak med en iPhone på. Man kan gjøre det så enkelt som å bruke notat-appen for å gjøre et talenotat og gjennom en egen app for taleopptak som kommer som standard på iPhone, som heter taleopptak. Denne appen er veldig brukervennlig og enkel.

Det finnes også andre apper man kan bruke, med flere valgmuligheter og mer avanserte innstillinger om man føler at standardappene er litt for simple. Mange av disse har også dele-funksjoner, som for eksempel e-mail, MMS eller som vedlegg i andre apper som brukes for kommunikasjon.

Man kan også gjøre opptak av telefonsamtaler eller videomøter som gjennomføres på telefonen, gjennom tredjepartsapper, som gir veldig god lydkvalitet og gjør lagring og transkribering av slike møter eller samtaler mye enklere.

Lydkvalitet og ekstrautstyr

Mange telefoner, spesielt de litt eldre modellene, sliter med lydkvalitet. Dårlige lydfiler er også vanskeligere å bearbeide, og det kan være vanskelig å høre hva man sier selv, hvis man tar opptak av notater og lignende. Det er derfor ofte lurt å prøve å få best lydkvalitet som mulig.

En god mikrofon kan ofte være det som utgjør forskjellen mellom et opptak som bærer tydelig preg av at det er gjort på telefonen og et opptak som kunne ha vært gjort med en høykvalitets opptaker. Det finnes også verktøy og applikasjoner som kan brukes for å ta opp lyd av for telefonsamtaler.

Hvis man utfører et videomøte eller et telefonmøte, som man skal ta opptak av, lønner det seg å bruke enheten som samtalen utføres gjennom, til å ta opp lyden med. Man kan nemlig ta opp lyd direkte fra mobilen, og man får da samme kvalitet som man hører det i telefonen.

To personer hilser i jobbsammenheng: Er lydopptak i arbeidsforhold lovlig?

Transkribere taleopptak

En god måte å arkivere og videre bearbeide informasjon fra et lydopptak, enten fra et møte, en telefonsamtale eller et eget talenotat, er å transkribere det. En lydfil transkribert kan brukes til å dele enkelte setninger eller referere til ting som har blitt sagt ordrett. Det er også lettere å lagre fysisk.

Din Gruppen og Din Transkribent kan hjelpe med dette arbeidet. Det er ofte mer tidkrevende enn man først ser for seg, og basert på lydkvaliteten kan det være veldig frustrerende til tider. Våre transkribenter kan gjøre jobben mye enklere for deg, og levere gode produkter, kjapt.

Det er mye man bruke en ferdig transkribert lydfil til. For eksempel for å sitere og lime inn i artikler, rapporter eller skoleoppgaver, og ofte da gjerne også i papirform, som er gunstig for arkivering og lagring av møteinformasjon osv.