Hvordan redigere lydopptak?

Det å redigere lydopptak kan sørge for at det endelige resultatet blir best mulig. Det kan for eksempel være nyttig å redigere et lydklipp dersom det er innhold du ønsker å klippe bort, eller dersom lydkvaliteten er dårlig.

Det finnes mange måter å redigere lydopptak på, og fremgangsmåten vil avhenge av hva slags lydopptaker eller enhet du har brukt. Vi skal her ha en kjapp gjennomgang av hvordan du kan redigere lydopptak på enheten din!

Hvordan redigere lydopptak?

Når bør jeg redigere lydopptak?

Det å redigere lydopptak er nyttig i mange tilfeller. Når man spiller inn lyd, vil det ofte være en del bakgrunnsstøy eller lignende som forringer kvaliteten på klippet. Heldigvis finnes det gode muligheter for å redigere bort dette i etterkant.

Lyden kan også redigeres med tanke på samtaleobjektenes stemmer. Ønsker du for eksempel å forvrenge stemmen til et intervjuobjekt for å anonymisere vedkommende, er dette fullt mulig.

Redigering av lydopptak kan også være relevant når man ønsker å klippe bort deler av klippet. Kanskje har du intervjuet noen som ønsker at du skal utelate noe som ble sagt? Det er som regel enkelt å klippe bort deler av et lydopptak om dette trengs.

 

  • Dårlig lydkvalitet (f.eks. støy)
  • Forvrenge stemmer (anonymisering)
  • Klippe bort deler av lydopptaket
Hvordan redigere lydopptak?

Kan jeg redigere lydopptak på iPhone?

På en iPhone finnes det mange gode muligheter for å gjøre lydopptak. Det er for eksempel populært å ta i bruk appen Taleopptak, som følger med på mobilen når du kjøper den.

Etter å ha spilt inn et lydklipp i Taleopptak, kan du redigere det. Dette gjør du ved å først klikke på det aktuelle opptaket du ønsker å redigere. Du klikker så på de tre prikkene, hvor du får opp valgmuligheten «Rediger opptak».

Her er noen av redigeringsmulighetene du får i appen:

 

  • Slette deler av klippet
  • Spille over med ny lyd på bestemte deler av klippet
  • Slette hele klippet
Hvordan redigere lydopptak på Mac?

Hvordan redigere lydopptak på Mac?

Taleopptak er en app som også finnes på Mac-enheter, altså Apples datamaskiner. Her finner du stort sett de samme mulighetene som på iPhone, og det er enkelt å redigere lydopptak i etterkant av innspilling.

Du kan også her få mulighet til å slette hele eller deler av klippet, eller spille over med ny lyd hvis det trengs.

Mann redigerer lydopptak

Er det mulig å redigere lydopptak på Android?

Ja, det er fullt mulig å spille inn lyd på en Android-enhet, for deretter å redigere klippet i etterkant. Skal du redigere lydopptak på Android, vil fremgangsmåten avhenge av hvilken app du har tatt i bruk.

I de fleste appene vil du imidlertid få mulighet både til å klippe bort eller erstatte hele eller deler av klippet. Det finnes også apper der du får mulighet til å forbedre lydkvaliteten i etterkant av innspilling.

Mann jobber med redigering av lydklipp på Windows-PC – hvordan redigere lydopptak?

Redigering av lydklipp på Windows

Det er også gode muligheter for redigering av lydklipp på Windows. Det finnes mange apper som kan lastes ned og installeres på enheten din, og i disse appene kan det være en rekke redigeringsmuligheter.

Du kan vanligvis både klippe og erstatte sekvenser av klippet om ønskelig. I de mest avanserte appene kan du også få mulighet til å forbedre kvaliteten på lyden i lydklippet ditt.

Transkribering av lydfil – hvordan redigere lydopptak?

Hvorfor bør jeg vurdere transkribering av lydopptak?

Det å redigere lydopptak kan være utfordrende om du ikke finner muligheter for det i appen din. Et alternativ er å transkribere klippet, noe som betyr at innholdet overføres fra lyd til tekst. Da blir det ofte litt enklere å tolke, analysere og jobbe med innholdet.

Transkribering av lydopptak kan riktignok være veldig krevende om lydkvaliteten allerede er dårlig. Det kan være tidkrevende å transkribere til og med når kvaliteten er god, så dårlig lydkvalitet eller støy gjør ikke saken enklere.

Det kan være nyttig å få hjelp til transkribering om du synes det blir for tidkrevende eller vanskelig. Transkribenter med et godt øre for lyd vil da gå gjennom lydopptaket ditt bit for bit, og skrive ned det som sies etter beste evne.

Det er mange gode grunner til å få et lydopptak transkribert. Her er de viktigste:

 

  • Enklere å tolke, analysere og jobbe med innholdet
  • Mulig å søke på spesifikt innhold
  • Innholdet kan tolkes av personer med hørselshemninger
  • SEO-vennlig (innholdet kan finnes i søkemotorer som Google om det publiseres på nett)
Hvordan redigere lydopptak? Få hjelp til transkribering

Få hjelp med transkribering av lydfil

Det å redigere lydopptak kan være nyttig om du har en lydfil med støy eller innhold som skal klippes bort. Det kan også være lurt å transkribere innholdet i en lydfil, slik at lyd omgjøres til tekst. Da blir det ofte enklere å tolke eller jobbe med innholdet i etterkant.

Transkribering kan ta lang tid, og krever fullt fokus. Om du ønsker å la noen andre ta seg av arbeidet, kan Din Transkribent hjelpe deg.

Våre transkribenter jobber daglig med å lytte til lydfiler for deretter å skrive ned innholdet, og kan også hjelpe om du har lydfiler med lav kvalitet.

Kontakt oss i dag, og få hjelp til å transkribere lydopptak på 1, 2, 3!