Hvordan ta lydopptak på Mac?

Mac har egen programvare for å ta lydopptak. Gjennom denne programvaren og din egen mikrofon, eller den bærbare PC-en din sin mikrofon, kan du da ta lydopptak veldig enkelt. Det finnes også annen programvare som kan ta opp lyden, og som kan filme skjermen din.

Vanlig kamera apper med videofunksjon kan også brukes til å ta opp lyd, for så å konverteres til lydfil, eller arbeides med ved å transkribere den.

Det er mange muligheter, og mange apper for redigering og opptak av diverse slag. Man kan også strømme dette direkte, eller ta opptak av det til senere.

God lyd er viktig, og både taleopptak og skjermopptak krever enkelte ting. Du kan bruke programvare eller utstyr, eller du kan bruke standardfunksjonene som er levert med Mac-en din.

Disse kommer i en app og fungerer helt fint så lenge du har en god nok mikrofon og det ikke er andre uklarheter.

Skjermopptak mac

Hvordan ta skjermopptak på Mac med lyd?

Apple sitt operativ system har egne funksjoner for å ta skjermopptak. På en Mac kan man trykke «shift» + «command» + «5» og få opp verktøylinjen med alternativer for opptak og skjermbilder.

Her kan du velge å filme skjermen din enkelt og ta opp det som skjer. Dette fungerer flott i møter og slikt.

Du kan da ta opp viktige elementer fra møtene og se på dem senere, og du kan også få med lyd både fra mikrofon og fra andre kilder.

Det finnes også andre metoder bygget inn i MacOS sine basis apper som lar deg filme skjermen din med lyd. QuickTime Player blant annet.

Du kan da ta opptak av møter og velge og enten ta opp noe helt annet eller kamera slik at du også får sett hvem som snakker som er lurt hvis man har et videomøte med mange deltakere. Det blir da enkelt å bruke videre i eventuell transkripsjon eller fremvisning i forskjellige situasjoner.

Taleopptak mac

Utfør et enkelt taleopptak på Mac

Taleopptak uføres enkelt på en Mac. Standard programvare kan ta opp lyd fra mikrofonen du har koblet i. Det er så enkelt som å trykke på en knapp formet som en mikrofon, og stoppe det når du er ferdig. Det lagres da enkelt på Mac-en din og du kan hente det og bearbeide det videre.

Det finnes andre apper du kan bruke, men hvis du har en god nok mikrofon og bare trenger å ta et opptak, fungerer det helt fint, og er lett å bruke i videre redigering. Appen kommer med som standard programvare og filene kan du gjennom Mac sine skytjenester få lastet opp på nett.

Du kan da også ta opptak på mobilen, gjennom samme appen og få alt lagret på samme plass.

Appen har også enkle redigeringsverktøy som for eksempel kutting. Man kan forkorte eller klippe vekk unødvendig materiale før man egentlig begynner å bearbeide opptaket engang.

Sound quality

Tips for å sikre best mulig lyd

Noen overordnede tips for å sikre best mulig lyd er å ha alt utstyret i orden, sørge for at man snakker klart og for det meste i hele setninger, og at man passer på å lagre sikkert. God mikrofon og god nok programvare for eventuelle skjermopptak øker kvaliteten på opptaket med en gang.

Å transkribere intervjuer og opptak er også å anbefale. Det gjør det enklere å bruke, og å sette i konkret arbeid.

Ved akademiske prosjekter og forskning generelt utgjør dette en stor forskjell i tiden man bruker og hvor lett tilgjengelig man har dataen man han samlet inn. Det er veldig avstressende.

I andre jobbsammenhenger kan det bety at man forstår hva en samarbeidspartner sier og kan svare mye bedre på det som blir spurt om, og unngår misforståelser.

Så ha godt utstyr og prøv å unngå misforståelser ved å transkribere til videre bearbeiding av opptaket.

Transkribering

Motta hjelp til transkribering

Transkribering tar lang tid og du kan motta hjelp til arbeidet. Noe så tidkrevende er fantastisk å slippe å ha som en byrde når man helst vil arbeide videre med eventuelle nye opptak eller videre bearbeiding av informasjon man har fått fra opptaket som transkriberes. Her kan vi hjelpe deg.

Vi kan transkribere dine lydfiler og videofiler av intervjuer, samtaler, og andre opptak du skulle ønske å få skrevet ned og levert i skriftlig form.

Dette er arbeid som mange ikke innser er så ekstremt tidkrevende som det er, før etter de får begynt og merker at de går tom for tid.

Å bevisst gi fra seg en arbeidsmengde for å ikke miste fokus i kjedelig og unødvendig arbeid kan du stole på at du fremdeles får en god tekstfil som du videre kan bearbeide og bruke i ditt arbeid.

Du kan da fokusere på andre elementer av arbeidet uten å miste nytten av transkriberingen.