Hvordan transkribere i Word?

Hvordan kan du transkribere lyd i Word, slik at du får innholdet i form av tekst? Dette er noe mange lurer på! Det finnes muligheter for å transkribere tale direkte i Word, men du kan også laste opp et eksisterende lydklipp.

Her kan du lese mer om hvordan du kan transkribere i Word, og hvilke fordeler og ulemper som finnes ved løsningen. 

Dame som prøver å transkribere i Word: Hvordan gå frem?

Når er det aktuelt med Word-transkribering?

Det å transkribere i Word kan være en lettvint løsning dersom du har behov for å transkribere en kort lydfil. Det er nemlig kun mulig å transkribere opptil 300 minutter per måned i Word, noe som gjør at løsningen har sine begrensinger.

Om du ikke trenger å transkribere ofte eller mye, kan Word være en aktuell løsning. Husk imidlertid på at du bør gå gjennom transkriberingen i etterkant, siden teksten mest sannsynlig inneholder en del feil.

Hvordan transkribere intervju i Word?

Transkribering av intervju i Word

Det er fullt mulig å transkribere i Word dersom du har et forhåndsinnspilt intervju, eller ønsker å transkribere intervjuet mens det pågår. Merk deg imidlertid at intervjuobjektet da bør sitte nærme mikrofonen, og at vedkommende bør snakke veldig tydelig.

Word vil neppe klare å tolke alt som blir sagt, og dette kan medføre at den transkriberte teksten inneholder feil som blir vanskelige å rette i etterkant.

Det er best å spille intervjuet inn på lydfil, slik at du kan gå tilbake og sjekke at innholdet faktisk stemmer.

Hvordan transkribere i Word, steg for steg?

Hvordan transkribere i Word direkte?

Det finnes to forskjellige måter å transkribere lyd på i Word. Dersom det er snakk om direkte tale (ikke lydopptak), går du frem på følgende måte:

 1. Logg deg inn på Microsoft 365
 2. Velg «Hjem»
 3. Gå til «Dikter»
 4. Klikk på «Transkribere»
 5. Trykk på «Start innspilling» i boksen «Transkribere»
 6. Husk å gi nettleseren din tilgang på mikrofonen
 7. Sjekk at pauseikonet er blått og at tidsstempelet går
 8. Snakk / utfør intervju i nærheten av enheten din
 9. Stopp innspilling ved å klikke på pauseknappen
 10. Lagre
 11. Klikk på «Transkriber nå»
 12. Vent (transkriberingsprosessen kan ta en del tid)
 13. Opptaket blir lagret i OneDrive under mappen «Transcribed files»

Transkriberingen vil med andre ord ikke foregå direkte mens du snakker, men heller etter at lydfilen har blitt lagret.

Hvordan transkribere lydfil i Word?

Hvordan transkribere i Word med lydfil?

Den andre metoden for å transkribere i Word, innebærer at du laster opp en lydfil som allerede er innspilt. Slik går du frem, steg for steg:

 1. Logg på Microsoft 365
 2. Gå videre til «Hjem»
 3. Velg deretter «Dikter»
 4. Videre klikker du på «Transkribere»
 5. Velg «Last opp en lydfil»
 6. Finn lydfilen du ønsker å laste opp (filtypene .mp3, .m4a, .mp4 og WAV støttes.
 7. Vent til transkriberingsprosessen er ferdig

I likhet med transkribering i Word direkte, kan det ta litt tid før transkribering av lydfil blir ferdig.

Hvordan transkribere i Word?

Fungerer automatisk transkribering på norsk bra?

Dette kommer helt an på hva slags krav du stiller til kvaliteten på den transkriberte teksten. Du må regne med at mye av det som sies blir feiloppfattet av Word, siden transkriberingen foregår automatisk.

Om lydklippet ditt inneholder veldig tydelig tale og er uten forstyrrelser, kan det kanskje fungere greit. Men du bør regne med å gå gjennom innholdet i etterkant, om du vil det skal være korrekt.

Akkurat dette er tidkrevende, siden du må lytte gjennom lydklippet og sammenligne det med teksten. Det kan bli en del spoling, og noen ganger sliter du kanskje med å forstå hva som faktisk blir sagt.

Generelt sett er ikke automatisk transkribering stort raskere enn manuell transkribering, så lenge du likevel må dobbeltsjekke alt innholdet.

Skjerm med transkribert tekst: Hvordan transkribere i Word?

Er det gratis å transkribere i Word?

Du må ha Microsoft 365 for å kunne transkribere i Word, og denne programpakken koster penger. Husk også på at du kun kan transkribere 300 minutter per måned, noe som gjør tjenesten lite nyttig om du har mange eller lange lydfiler.

Automatisk transkribering er ofte billig eller gratis, men dette gjenspeiles dessverre også i kvaliteten.

Motta hjelp med transkribering, og les om hvordan du kan transkribere i Word

Alternativer til transkribering i Word

Siden automatisk transkribering kan gi et lite pålitelig resultat, er det anbefalt å gå for manuell transkribering når kvalitet er viktig. Dette innebærer at en transkribent lytter til lydfilen og skriver ned alt som sies.

Det kan ofte være behov for at alle ord og nyanser i samtalen kommer frem, og da er verbatim transkribering en god løsning. Om du kun trenger en forenklet gjengivelse av intervjuet eller samtalen, er intelligent verbatim transkribering et bedre valg.

Ved intelligent verbatim transkribering vil transkribenten utelate «uviktige» ord og lyder, som for eksempel «hmm», «liksom», «øøh» og lignende.

Det er også mulig å bestille transkribering med koder. Kodene gir leseren en mer nyansert forståelse for innholdet, siden både tonefall, latter, lengden på pauser og lignende blir spesifisert med egne transkripsjonsnøkler.

Motta transkriberingshjelp, og les om hvordan du kan transkribere i Word

Motta hjelp med transkribering

Dersom du har en lydfil som du gjerne skulle hatt skriftlig, kan du velge å transkribere i Word. Denne metoden kan imidlertid ha sine ulemper, siden du som regel er nødt til å dobbeltsjekke at alt innholdet stemmer (feilprosenten er ofte høy, dessverre).

Det er også begrenset hvor mye du kan få transkribert i Word. I løpet av én måned kan du på det meste transkribere 300 minutter, og du må i tillegg ha et Office 365-abonnement.

Om du har behov for transkribering av høy kvalitet, er manuell transkribering det klart beste valget. Da kan du føle deg trygg på at innholdet er korrekt, og det er ikke noen grense for hvor mye du kan transkribere.

Vi i Din Transkribent gjør gjerne transkriberingsjobben for deg. Transkribentene våre har lang erfaring, og jobber seg effektivt gjennom lydklippene dine. Kontakt oss i dag om du lurer på noe!