Hvordan transkribere intervju?

Hvordan transkribere et intervju? Dette spørsmålet mottar vi ofte. Det er spesielt mange som lurer på hvordan intervjuer til bachelor- og masteropphaver transkriberes. Skal du bruke et automatisk transkriberingsprogram, eller er det best å få profesjonell transkripsjonshjelp?

Transkribering kan også utføres på egen hånd. Mange oppdager imidlertid at transkribering er mye mer tidkrevende enn først antatt. Et intervju som varer i 10 timer kan fort ta over 70 timer å transkribere for en uerfaren. Dette tilsvarer omtrent to arbeidsuker!

Så, hvordan transkribere intervju på en mest mulig rask og effektiv måte? Vi deler våre beste tips og triks med deg!

Tips til transkribering av intervju

Hvordan transkribere intervju til forskning?

Mange forskningsprosjekter inkluderer innhenting av kvalitative data gjennom intervjuer. Dette kan også være aktuelt når du skriver bachelor- eller masteroppgave. Én ting er uansett sikkert, du har ikke råd til å gjøre feil i denne type oppgaver.

Slurvete transkribering kan potensielt gi uriktige resultater i forskningsprosjektet, noe som ville vært veldig ødeleggende. Hvordan transkribere intervju til forskning på best mulig vis? Vårt beste tips er å unngå automatisk transkribering. Dette fører ofte til krøll, siden datamaskinen mistolker ord.

Du bør heller transkribere teksten din selv, eller få en transkribent til å se på saken. Da vet du at alt blir riktig. Prosessen er mer tidkrevende, men det er det verdt!

Mann som transkriberer på PC

Når kan transkribering-program brukes?

Et transkripsjonsprogram kan virke som en rimelig og rask løsning når du trenger å transkribere lange lydfiler. Og det er det også. Problemet med denne transkripsjonsmetoden er at den er veldig upålitelig.

Du bør derfor ikke benytte automatisk transkribering til transkripsjon av viktig tekst som som publiseres eller leveres inn. Er den transkriberte teksten til eget bruk, er metoden kanskje mer aktuell. Hvis du ikke er opptatt av kvalitet, har det kanskje ikke noe å si om teksten inneholder feil.

Opptaker til intervju

Tips til transkribering av masteroppgave

Hvordan transkribere intervju til masteroppgave og forskingsprosjekter? Vi har allerede forklart at manuell transkripsjon er best. Men hvordan kan du sikre at den manuelle transkriberingen blir mest mulig effektiv?

Transkribering kan være veldig tidkrevende. Dette skyldes ofte at man må spole mye frem og tilbake i lydklippet. Dette kan igjen skyldes dårlig lydkvalitet, vanskelige dialektord eller bakgrunnsstøy. God lydkvalitet er derfor viktig om transkriberingen skal gå raskest mulig.

Gjennomfør gjerne intervjuene i et stille rom uten forstyrrelser. Pass også på at intervjuobjektet sitter i passelig avstand fra mikrofonen (eller mobilen). Sitter intervjuobjektet for nærme eller langt vekke kan dette by på utfordringer lydmessig.

Snakk tydelig og passe høyt, og ikke nøl med å be intervjuobjektet gjenta seg selv ved forstyrrelser. Hosting eller folk som snakker i munnen på hverandre kan ofte by på problemer. Kvaliteten på lydinnspillingsenheten kan også være av betydning. Finn en app som fungerer bra på mobilen!

 

  • Unngå automatisk transkripsjon
  • Utfør intervjuet i et stille rom uten forstyrrelser
  • Pass på at intervjuobjektet sitter passe langt unna mikrofonen
  • Be intervjuobjektet gjenta seg selv ved behov
  • Snakk tydelig og passelig høyt
  • Bruk en lydinnspilingsenhet av god kvalitet
Tekstdokument fra transkribert intervju vist med forstørrelsesglass

Trenger du hjelp til å transkribere lydfiler?

Hvordan transkribere intervju på en mest mulig effektiv og god måte? Vi har mange tips på dette området. Vårt viktigste råd er å sikre god lydkvalitet på lydklippet, og å unngå automatiske transkripsjonsprogrammer. Sistnevnte kan føre til mange feil i teksten.

Hvis du synes at transkribering blir vel tidkrevende, kan du alltids få hjelp. Din Transkribent har lang erfaring med transkribering, og sørger for topp kvalitet hver gang.

Kontakt oss i dag, og motta en ferdig transkribert tekst på kort tid!