Hvordan transkriberes intervju?

Det er vanlig å utføre intervjuer i forbindelse med forskning, journalistikk og en rekke andre situasjoner. Da velger de fleste å spille inn lyden av intervjuet med lydopptaker, for deretter å skrive ned innholdet. Men hvordan transkriberes intervju, egentlig?

Det kan være tidkrevende å skrive ned alt man hører, spesielt om intervjuet varer en stund. Vi skal her se nærmere på hvordan du mest mulig effektivt kan transkribere intervju.

Hvordan transkriberes intervju?

Når transkriberes intervju?

Transkribering av intervju er vanlig så lenge du har behov for å ha innholdet fra intervjuet skriftlig. Siden det er tungvint å skrive ned alt man hører (og eventuelt spør om) mens intervjuet pågår, er det vanlig å spille inn lyden i første omgang.

Ved å spille inn lyden kan man forsikre seg om at all informasjon kommer med (gitt at lydkvaliteten er god nok). Hvordan transkriberes intervju i etterkant? Vi skal her se nærmere på situasjoner hvor transkribering er nyttig, og deretter forklare hvordan man går frem.

Forstørrelsesglass: Hvordan transkriberes intervju?

Transkribering ved kvalitativ metode innen forskning

Enten du jobber med en bachelor- eller masteroppgave, eller annen forskning, er det vanlig å velge kvalitativ forskningsmetode. Dette innebærer ofte at man samler inn data til forskningsprosjektet gjennom intervjuer.

Jo større datamateriale man har, jo mer pålitelig blir som regel resultatet. Dette kan bety at man utfører lange (og mange) intervjuer innen forskning.

Les mer om intervju som kvalitativ forskningsmetode om du vil vite mer.

Journalist som når målgruppen gjennom et intervju: Hvordan transkriberes intervju?

Transkribering av intervjuer innen journalistikk

Også journalister kan ha behov for å transkribere intervju. Dersom en journalist skal intervjue en kjendis (for eksempel), blir som regel lyden av intervjuet spilt inn på lydopptak.

Hvis intervjuet skal publiseres i en nettavis eller lignende, er transkribering nødvendig. Ellers vil man kun ha intervjuet i lydformat.

Tre personer som ønsker mer info: Hvordan transkriberes intervju lettest mulig?

Hvordan transkribere lydfiler enklest mulig?

Og så til det store spørsmålet: Hvordan transkriberes intervju? Her finnes det flere fremgangsmåter å velge mellom. Først og fremst står valget mellom å transkribere selv, la noen andre gjøre det, eller å bruke et transkriberingsprogram.

Her er det kanskje lett å anta at et transkriberingsprogram er den enkleste løsningen. Men er det egentlig det? La oss se nærmere på ulike transkriberingsformer du kan velge mellom.

Mann som jobber på PC: Hvordan transkriberes intervju manuelt?

1. Transkribere selv

Det første mange vurderer, er å transkribere lydfilen selv. Dette kan imidlertid være veldig tidkrevende, noe mange oppdager tidlig i prosessen. Har du et lydklipp uten optimal lydkvalitet, kan det fort ta mer enn 10 timer å transkribere én lydtime.

Skriver du fort og har god nok lydkvalitet, kan du kanskje klare å få unna én lydtime på seks timer. Prosessen tar med andre ord mye mer tid enn de fleste tror. Fordelen med å transkribere selv, er at du kan være sikker på at den transkriberte teksten er korrekt.

Robot som transkriberer: Hvordan transkriberes intervju?

2. Transkribere intervju med program

Hvordan transkriberes intervju fortest mulig? Når man oppdager at manuell transkribering på egen hånd tar tid, er det mange som ser seg om etter alternative løsninger. Da kan det være lett å la seg friste av transkriberingsprogrammer som transkriberer lydfilen for deg.

Men her er det viktig å huske på at innholdet i de aller fleste tilfeller ikke vil kunne tolkes korrekt av programvaren. Støy i lydklippet, dialekter, slangord og lignende kan vanskelig tolkes av en «robot».

Har du for eksempel snakket til Siri eller en GPS før, har du sikkert oppdaget at mye av det du sier misforstås. Mange ord høres like ut eller kan bety flere ting. Dette fører til at den transkriberte filen som regel vil inneholde mange feil.

Og det betyr igjen at du uansett bør gå over teksten i etterkant, og sjekke at den stemmer overens med lydklippet. Sånn sett tar prosessen mye tid likevel!

Personer snakker om hvordan intervju transkriberes

Er transkriberingsprogram gratis?

Nei, i de aller fleste tilfeller må man betale for programvaren dersom man ønsker automatisk transkribering. Det finnes løsninger som er gratis, men her vil du som regel kun kunne transkribere noen få minutter uten å betale for det.

Større lydfiler koster vanligvis penger å transkribere. Og da er det irriterende å vite at teksten likevel inneholder feil (etter all sannsynlighet).

Sjekkliste: Hvordan transkriberes intervju?

3. Få hjelp til å transkribere

Et annet alternativ er å få hjelp til å transkribere lydfilen sin. Hvordan transkriberes intervju når du lar proffe gjøre det? Da vil en transkribent lytte gjennom intervjuet litt etter litt, og skrive ned det han eller hun hører.

Transkribenten vil sørge for at innholdet i intervjuet blir korrekt gjengitt i teksten, enten du ønsker verbatim eller intelligent verbatim transkripsjon.

Velger du denne løsningen, kan du føle deg trygg på at den transkriberte teksten er fri for feil. Du slipper derfor å dobbeltsjekke kvaliteten, og kan spare mye tid og krefter.

Få hjelp: Hvordan transkriberes intervju?

Hvordan transkriberes intervju hos oss?

Intervjuer kan transkriberes på en rekke ulike måter. Som regel står valget mellom å transkribere selv, bruke automatisk transkribering eller å la noen andre gjøre transkriberingen for en. Det siste alternativet er som regel det enkleste.

Dersom du ønsker hjelp med transkribering av intervju, kan Din Transkribent hjelpe deg. Vi har lang erfaring med transkribering av intervjuer, og har blant annet hjulpet mange forskere.

Når vi transkriberer intervjuer, går vi gjennom lydklippet bit for bit, og gjengir det så godt det er mulig i skriftlig format.

Kontakt oss i dag for hjelp med transkribering av intervjuet ditt, og få de første 500 ordene gratis!