Hvordan utføre lydopptak lovlig?

Mange lurer på om de kan utføre lydopptak lovlig i ulike situasjoner. Som regel kan man fint spille inn lyd uten at det er straffbart. Lydopptak kan likevel være ulovlig i noen tilfeller, noe du bør være obs på før du spiller inn samtaler.

Kan du for eksempel spille inn en samtale du har med sjefen din, uten at vedkommende vet det? Eller en samtale du har med NAV på telefon? Her finner du svarene.

Hvordan utføre lydopptak lovlig?

Straffeloven og personopplysningsloven avgjør når lydopptak er lovlig

Det er ikke noen egen lov for bruk av lydopptak, og man må derfor ty til straffeloven og personopplysningsloven når man skal avgjøre om man kan utføre lydopptak lovlig. Straffeloven sier at du selv må være til stede når lydopptaket utføres, blant annet.

Er lydopptaket i strid med straffeloven, vil dette som regel bety at lydopptaket også er i strid med personvernloven.

Siden et lydopptak blir betegnet som personopplysninger, vil det generelle regelverket for personvern være gjeldende. Her er det altså personopplysningsloven som gjelder, men også den nye personvernforordningen.

Skal man kunne utføre et lydopptak lovlig, må disse faktorene oppfylles:

 

  • Personene som snakker i klippet skal bli informert
  • Du skal selv være til stede
  • Det skal foreligge et rettslig grunnlag
  • Det skal være et klart formål med lydopptaket
  • Generell informasjonssikkerhet skal tas til følge
  • Den som er i besittelse av lydopptaket skal ikke lagre det unødvendig lenge
Når er lydopptak lovlig?

Når er lydopptak lovlig privat?

Personopplysningsloven gjelder ikke for lydopptak som utføres i personlige eller familiære situasjoner. Som privatperson har du stort sett anledning til å utføre lydopptak, selv uten å informere øvrige parter på forhånd.

Vi kan for eksempel nevne at du kan utføre lydopptak lovlig hvis barnet ditt synger en sang, eller hvis oldemor leser en god natt-historie for minstemann.

Mann utfører lydopptak lovlig via PC

Opptak av samtaler med barnevern eller NAV

Det er likevel visse tilfeller du bør være forsiktig med å utføre lydopptak, også som privatperson. Det er lovlig å spille inn en samtale uten å melde ifra om det, dersom du selv deltar i samtalen. Dette gjelder for eksempel om du snakker i telefonen med NAV.

Det er også lovlig å ta lydopptak i samtaler med barnevernet, så fremt du selv tar del i samtalen. Dersom du selv ikke deltar i samtalen, må øvrige parter varsles.

iPad tekst av privat samtale – når er lydopptak lovlig?

Kan jeg dele private samtaler?

Det å dele et lydopptak av noen som ikke har gitt sitt samtykke, kan være i strid med personopplysningsloven.

Det betyr at du bør være forsiktig med å for eksempel dele en samtale som er spilt inn på sosiale medier eller lignende. Dette gjelder for eksempel om du har gjort et opptak i samtale med barnevernet.

Mann jobber på PC – når er lydopptak lovlig?

Når er lydopptak lovlig i profesjonell sammenheng?

I profesjonell sammenheng er det viktig å finne ut hvilke regler som gjelder før du setter i gang. Du kan for eksempel ikke spille inn samtalen du har med arbeidsgiver dersom samtalen bare omhandler jobbrelaterte ting.

Er det snakk om trakassering på jobben derimot, kan du spille inn samtalen uten å informere om det.

Journalister og politi rammes av visse unntak i loven, noe som kan gi dem tilgang til å utføre lydopptak uten å melde ifra på forhånd. Politiet kan for eksempel ha behov for å gjennomføre et lydopptak når de arbeider for å avdekke kriminelle handlinger.

Mann søker med kikkert etter svar – hvordan utføre lydopptak lovlig?

Kan samtalen fra et lydopptak gjøres skriftlig?

Ja, så lenge du har utført lydopptak lovlig, er det ingenting i veien for å skrive ned samtalen slik at du har den i skriftlig form. Denne prosessen kalles for transkribering, og kan være veldig nyttig. Samtalen i klippet vil da skrives ned, ord for ord, slik at du får en søkbar tekst.

Det er mye enklere å finne frem til deler av samtalen om man har mulighet til å søke. Dette er spesielt relevant når det er snakk om avhør, opptak fra rettssaker, intervjuer og lignende.

Det er for eksempel veldig populært å transkribere forskningsintervjuer. Dette kan være lange intervjuer med mye informasjon, og må som regel has i skriftlig form.

Hvordan gjøre lydopptak lovlig?

Trenger du hjelp med transkribering?

Har du utført et lydopptak lovlig, ønsker du kanskje å transkribere samtalen i etterkant. Dette kan være en nokså tidkrevende prosess, siden det kan ta flere timer å transkribere noen få minutter med lyd.

Mange velger derfor å få hjelp til å transkribere lydklippene sine. Her er det alltid lurt å gå for manuell transkribering der en person hører gjennom klippet og skriver ned det som sies.

Automatisk transkribering er stort sett lite pålitelig, og vil medføre at man må gå gjennom klippet for å dobbeltsjekke om ordene ble riktige. Da blir prosessen fort tidkrevende likevel. Manuell transkribering er langt mer pålitelig, og gir et presist resultat.

Din Transkribent har erfarne og dyktige transkribenter som kan ta seg av transkribering av dine lydklipp. Vi har erfaring med en rekke typer lydklipp, inkludert rettssaker, intervjuer og lignende. Kontakt oss for hjelp med ditt lydklipp!