Intervju som forskningsmetode

Intervju som forskingsmetode egner seg godt i mange kvalitative studier. Enten du skal skrive en bachelor-, master- eller PhD-oppgave, kan et intervju gi deg datagrunnlaget du trenger.

Bruker du intervju som forskningsmetode er det vanlig å spille intervjuet inn på lydfil i første omgang. Deretter skal intervjuet gjøres om til tekst, slik at innholdet kan presenteres i den skriftlige forskningsrapporten. Denne prosessen kalles gjerne for transkribering.

Nøyaktig transkripsjon av høy kvalitet er alltid viktig, men spesielt når det er snakk om forskningsprosjekter. Resultatene som foreligger i forskningen vil gjerne avhenge av informasjonen du hentet inn i intervjuene dine. Da gjelder det å velge en god transkripsjonsmetode.

PC med transkribert dokument av forskningsintervju

Hvordan transkribere forskningsintervju?

Når du har intervju som forskingsmetode finnes det flere måter å transkribere intervjuet på. Det første alternativet er å gå gjennom lydfilen og skrive ned det du hører. Å transkribere selv kan imidlertid være veldig tidkrevende.

Du kan fort ende opp med å bruke to arbeidsuker på å transkribere en fil på kun 10 timer. Det sier litt om hvor tidkrevende prosessen er om du er uerfaren. Du må gjerne spole mye frem og tilbake, for eksempel fordi lydkvaliteten er dårlig.

Det andre alternativet er å benytte seg av automatisk transkribering. Har du brukt intervju som forskningsmetode og skal transkribere dette, fraråder vi automatisk transkripsjon. Når en datamaskin skal tolke innholdet i lydfilen, blir det ganske sikkert mye feil i teksten.

Du kan da måtte ende opp med å gå gjennom all teksten på nytt i etterkant, noe som gjør prosessen tidkrevende likevel. Det siste alternativet for transkripsjon er manuell transkripsjon via en profesjonell transkribent. Det koster litt penger, men gir deg et pålitelig resultat.

 

  • Transkribere selv
  • Automatisk transkripsjon
  • Manuell transkripsjon via profesjonell transkribent
Hånd som holder en hatt for fullført skolegang

Tips for transkripsjon av bachelor-, master- og PhD-intervjuer

Intervju som forskningsmetode er velegnet i mange studiemodeller. Med en opptaker via app på mobilen kan du enkelt spille inn lyden mens intervjuet pågår. På den måten får du med deg alt som blir sagt, og du slipper å gjøre notater underveis.

Husk likevel på at en lydfil kan være vanskelig å tolke i etterkant, når lyd skal overføres til tekst. Dette er også en av grunnene til at transkripsjon tar så lang tid. Så hvordan kan du sikre at transkripsjonsprosessen blir så enkel som mulig?

Med intervju som forskningsmetode anbefaler vi at du utfører intervjuet i et mest mulig stille rom. Unngå støykilder om mulig. Er det bråkete trafikk utenfor vinduet, kan du kanskje lukke vinduet. Det er også en fordel om kun én person snakker av gangen.

Det er også lurt om du har godt teknisk lydutstyr, siden dette kan påvirke lydkvaliteten. Ellers er det viktig å ikke sitte for langt fra mikrofonen under intervjuet, da dette kan gi dårlig lyd. Vårt siste tips til transkripsjon er å velge manuell transkribering, da dette er mer pålitelig.

 

  • Bruk mobilapp til opptak av intervju
  • Utfør intervjuet i et stille rom
  • Kun én person bør snakke av gangen
  • Pass på at intervjuobjektet er i en passe avstand fra lydopptakeren
  • Velg manuell transkribering
Personer som utarbeider et transkripsjonsdokument

Intervju som forskingsmetode? Få hjelp med transkribering!

Dersom du har intervju som forskingsmetode, er du sannsynligvis interessert i å overføre intervjuet fra lydfil til tekstformat. Skal denne prosessen bli mest mulig effektiv, er det viktig å ta hensyn til både lydkvalitet og transkripsjonsmetode.

Hvis du ønsker hjelp med transkribering av intervjuet ditt, har vi dyktige transkribenter som kan hjelpe deg. Vi sørger for at innholdet overføres med stor presisjon.

Kontakt Din Transkribent i dag og få transkripsjonshjelp!