Transkripsjon av intervju

Har du et intervju som er spilt inn på video eller lydopptaker, og ønsker å få det i skriftlig format? Vi hjelper deg med transkripsjon av intervju, og kan levere tekstfilen i løpet av kort tid!

Din Transkribent har blant annet erfaring med transkripsjon av intervju til masteroppgaver og bacheloroppgaver. Det er også mange journalister som ønsker hjelp med transkripsjon av intervjuer som skal på trykk i aviser, blogger eller lignende.

Slik transkriberer vi intervjuer

Vi transkriberer intervjuer på en grundig og strukturert måte. Som regel starter prosessen med å lytte gjennom klippet en gang, slik at vi får nødvendig oversikt. Deretter går vi gjennom lydfilen steg for steg, og skriver ned det vi hører.

Det å transkribere et intervju krever et godt øre, siden det ofte er flere som prater i klippet. Vi sørger for å notere hvem som sier hva, slik at teksten blir oversiktlig og lett å tolke. Noen ganger har lydklippet dårlig kvalitet, og da må man gjerne gå over det flere ganger.

Til slutt går vi gjennom lydklippet og teksten enda en gang, for å kontrollere at alt stemmer. Transkripsjon av intervju kan også innebære bruk av transkripsjonsnøkler, noe vi gjerne inkluderer om du ønsker det.

PC med transkribert dokument av intervju

Hvordan sikrer vi høy kvalitet?

Transkripsjon av et intervju blir sjelden bra dersom man benytter seg av automatisk transkripsjon. Kunstig intelligens vil for eksempel ha problemer med å skille enkelte ord fra hverandre, noe som kan gi et dårlig resultat.

Vi transkriberer ditt intervju manuelt, noe som sørger for at kvaliteten blir optimal. Roboter er kanskje smarte, men de slår ikke våre dyktige transkribenter.

Vi utfører transkripsjon av intervju raskt og effektivt, uten at dette går på bekostning av kvalitet eller presisjon. Tidsbruken vil imidlertid kunne variere noe, basert på intervjuets lengde og lydkvalitet.