Journalføring helsepersonell 

Journalføring er en kritisk del av helsepersonellets ansvar og praksis i Norge. Denne prosessen innebærer å registrere og vedlikeholde pasientinformasjon. Den har stor betydning for kvaliteten på helsehjelpen som gis, samt for rettigheter og ansvar både for helsepersonell og pasienter.   

Skal du som helsepersonell gjennomføre journalføring? Da er det mye du skal tenke på før du starter oppgaven. I denne artikkelen skal vi utforske betydningen av journalføring i det norske helsevesenet. Vi vil også se på lovgivningen som regulerer denne praksisen. 

En mann som ser gjennom en kikkert etter svar: Hvorfor transkribere i Teams?

Hvorfor er journalføring viktig? 

Journalføring er en essensiell del av helsepersonellets daglige arbeid. Det hjelper med å sikre kontinuitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Her er noen av de viktigste grunnene til hvorfor journalføring er så viktig. 

 

  • Pasientbehandling og kvalitetssikring: Helsepersonell bruker pasientjournalen for å registrere viktige opplysninger om pasientenes helse, behandling og resultater. Dette hjelper dem med å holde oversikt over pasientens medisinske historie. Det gjør det lettere å ta velinformerte beslutninger om behandling. Kontinuerlig dokumentasjon av pasientdata er avgjørende for å sikre at pasientene får riktig omsorg og behandling. 
  • Pasientsikkerhet og feilforebygging: Feil i helsevesenet kan ha alvorlige konsekvenser. Journalføring spiller en nøkkelrolle i å forhindre feil, ved å sikre at helsepersonell har riktig og oppdatert informasjon om pasienten. Dette bidrar til å minimere risikoen for feil i medisinsk behandling og prosedyrer. 
  • Juridiske og etiske hensyn: Pasientjournalen er også et viktig juridisk dokument som kan brukes som bevis i tilfelle rettslige spørsmål, for eksempel i erstatningssaker. I tillegg gir det helsepersonell muligheten til å dokumentere sin faglige praksis og følge etiske retningslinjer. 
Mann som har printet ut tekst etter transkribering i Teams

Lovpålagt journalføring 

I Norge er journalføring regulert av flere lover og forskrifter, inkludert: 

  • Helsepersonelloven: Helsepersonelloven stiller klare krav til journalføring av pasientopplysninger. Ifølge loven skal helsepersonell føre journal over pasientbehandlingen. Denne journalen skal være forsvarlig utformet og oppbevart. 
  • Pasient- og brukerrettighetsloven: Denne loven gir pasientene rett til innsyn i egen journal. De har også rett til å få utlevert kopier av journalen. Dette sikrer åpenhet, og gir pasientene muligheten til å følge med på sin egen helseinformasjon. 
  • Personvernforordningen (GDPR): GDPR-reglene om personvern gjelder også for helsepersonell. De stiller krav til hvordan personopplysninger, inkludert helseopplysninger, skal behandles og beskyttes. Dette inkluderer krav om informasjonssikkerhet og samtykke fra pasienten. 
  • Helseregisterloven: Helseregisterloven regulerer opprettelsen og drift av helseregistre. Disse kan inneholde helseopplysninger om enkeltpersoner. Denne loven er viktig for å beskytte personvernet til pasientene. 
Tre personer: Hvem kan transkribere i Teams?

Klar for journalføring? 

Journalføring er en uunnværlig del av helsepersonellets arbeid i Norge. Det er avgjørende for pasientbehandling, pasientsikkerhet, juridiske og etiske hensyn. Samtidig er det viktig å forstå og overholde lovene og reglene som regulerer journalføringen, for å sikre at den utføres på en forsvarlig og lovlig måte.   

Helsepersonell har et ansvar for å følge disse retningslinjene, for å sikre pasientenes rettigheter og den beste mulige helseomsorgen. Gjennom korrekt journalføring, kan vi oppnå bedre helsehjelp og økt pasientsikkerhet i Norge.