Transkripsjon journalist

Som journalist har du sikkert merket at det kan være vrient å skrive ned alt som sies i et intervju mens det pågår. Din tilstedeværelse er viktig for at intervjuet skal bli best mulig! I den forbindelse er det lurt å bruke lydopptak.

Ved å spille inn intervjuet på lydopptak kan du enkelt få med deg alt som blir sagt. Din Transkribent overfører deretter innholdet fra lydfil til tekst, slik at det er klart til publisering i avis eller på andre plattformer!

Hvorfor bør journalister bruke en transkripsjonstjeneste?

Som journalist lager du ikke bare innhold til eget bruk. Det er potensielt mange tusen som vil lese intervjuet du lager! Det bør derfor settes av god tid til å transkribere innholdet, slik at resultatet blir gjengitt korrekt og uten skrivefeil.

Det kan kanskje være fristende å notere ned det som sies underveis i intervjuet. Ulempen med dette er at du neppe får med deg alt som blir sagt. Sjansen er også stor for at du ikke får notert ned alle relevante poenger.

Transkripsjonsprosessen kan være tidkrevende, og fører kanskje til at du ikke får arbeidet nok med andre deler av prosjektet innen deadline.

Applikasjon som brukes til opptak

Slik hjelper vi deg med transkripsjon

Hvordan er transkripsjonsprosessen? Så snart du som journalist har et lydklipp som er klart til å transkriberes, kan du laste dette opp på siden vår. Våre transkribenter vil deretter gå gjennom intervjuet litt etter litt, og notere ned alt som blir sagt.

Når vi gjør transkripsjon av et intervju vil det som regel være snakk om en verbatim transkripsjon. Det betyr at alt som sies i intervjuet tas med, mens pauselyder, hosting og ikke-verbatim kommunikasjon utelates (med mindre det er relevant for helheten).

Din Transkribent sørger for at resultatet blir lesbart og korrekt gjengitt, og selvfølgelig fritt for skrivefeil. Vi går gjennom innholdet flere ganger før det endelige resultatet foreligger.