Journalskriving

Journalskriving er noe som er aktuelt for en rekke yrkesgrupper, både i offentlig og privat sektor. Vi kan for eksempel nevne at journalføring er vanlig både for leger, fysioterapeuter, psykologer, barnevernsansatte og offentlige saksbehandlere.

Men hva går egentlig journalskriving ut på, og hvordan går man frem? Finn også ut hvorfor transkribering kan være nyttig!

Hva er journalskriving?

Hva er journalskriving?

Journalskriving – eller journalføring som det også kalles – er en prosess der man fortløpende og på systematisk vis registrerer opplysninger i en journal.

Innen helsesektoren kan man for eksempel finne pasientjournaler, der helsepersonell dokumenterer informasjon om pasienter. I pasientjournalen kan helsepersonell og pasienten selv få innsyn, og se hva slags medisinsk behandling og helsehjelp som har blitt gitt.

Her vil journalskriving kunne innebære at legen registrerer alt fra kontaktårsak, kliniske vurderinger og undersøkelser, til funn og behandlingsplan.

Person som jobber med journalskriving på PC

Hvordan skrive journal?

Det er ikke noe entydig fasitsvar på hvordan journalskriving skal utføres, da dette blant annet vil avhenge av hvilken yrkesgruppe man tilhører. En lege har gjerne andre retningslinjer å forholde seg til enn en barnevernsansatt.

Det finnes derfor ulike fremgangsmåter. Mange velger for eksempel å diktere med en lydfil, og deretter skrive ned det som blir sagt. Dette kan være et alternativ til å skrive med opplysninger etter hvert som man jobber med pasienter eller lignende.

Veiledning for journalskriving

Sjekk veiledning til journalskriving

Når man skal jobbe med journalskriving vil det også være viktig å følge gitte retningslinjer og anbefalinger. Universitetet i Oslo har for eksempel en egen veileder for journalskriving innen medisin, og Legeforeningen deler også mange nyttige tips.

Som regel vil du motta informasjon om hvordan journalen skal utarbeides når du begynner i den aktuelle stillingen.

Snakkebobler: Enklere journalføring ved å transkribere lydopptak

Transkribering av innhold i journal på lydopptak

Se for deg at du jobber som fastlege og har flere titalls pasienter som skal undersøkes hver dag. Da kan det fort bli lite tid til overs, og journalskriving må kanskje nedprioriteres. Samtidig er det viktig å dokumentere pasientens sykehistorie, behandlingsplan osv.

Det kan i den forbindelse være nyttig å spille inn et lydklipp med de nødvendige opplysningene. Da kan du transkribere innholdet i etterkant, når du har bedre tid. På den måten kan du spare deg for mye tid og arbeid mens det er travelt.

Transkribering innebærer at man spiller inn lyd for å deretter skrive ned det man hører i lydklippet. Merk deg likevel at det kan være ganske tidkrevende å jobbe med transkribering. Mange har derfor behov for hjelp. Men hvordan gjøres dette, med tanke på sikkerhet?

Sikker transkribering i forbindelse med journalskriving

Sikker transkribering som ivaretar personvern

Siden journalskriving ofte vil innebære innsyn i mange sensitive opplysninger, er det viktig at transkriberingen utføres med en NDA (Non-Disclosure Agreement). Det betyr at den som transkriberer teksten signerer på at taushetsplikten vil ivaretas.

Lydfilen du sender vil også krypteres, slik at det ikke er mulig for uvedkommende å hente ut innholdet. Du kan derfor føle deg trygg på at du kan overlate transkriberingen til noen andre, om du ikke skulle ha tid til å gjøre jobben selv!

Les mer om å transkribere innspillingene dine i guiden vår.

Få hjelp med journalskriving: Vi transkriberer lydklippet for deg

Motta hjelp med transkribering av journal på lydopptak

Journalskriving kan være tidkrevende, og i mange situasjoner kan det derfor være tidsbesparende å spille inn lydfiler som deretter transkriberes. Det å transkribere noe betyr enkelt og greit at man skriver ned det som blir sagt.

Dette kan være en mer effektiv form for journalskriving, og du kan til og må få hjelp til skriveprosessen. Din Transkribent har lang erfaring med transkribering, og gjør journalskriving litt enklere for deg.

Vi kan blant annet hjelpe deg med verbatim transkribering, der alt som sies i lydfilen blir skrevet ned. Eventuelt kan du få hjelp med intelligent verbatim transkribering, der unødvendige pauseord og lignende blir utelatt.

Det viktigste er at du får hjelp av dyktige transkribenter som setter seg inn i nødvendige faguttrykk og sørger for at resultatet blir 100 % korrekt. Kontakt oss i dag, og motta hjelp – raskt og pålitelig!