Arkiver

Hvem har plikt til å føre journal? 

Hvem har plikt til å føre journal? 

Hvem har plikt til å føre journal?  Hvem har egentlig plikt til å føre journal? Å føre journal er en praksis som strekker seg over ulike områder av samfunnet. Plikten til å føre journal kan variere avhengig av bransje, yrke og juridiske krav.   Det er flere som har...

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell  Journalføring er en kritisk del av helsepersonellets ansvar og praksis i Norge. Denne prosessen innebærer å registrere og vedlikeholde pasientinformasjon. Den har stor betydning for kvaliteten på helsehjelpen som gis, samt for rettigheter...

Forskrift om journalføring 

Forskrift om journalføring 

Forskrift om journalføring  Journalføring er en fundamental praksis innen helsevesenet, juridiske tjenester, utdanning, og en rekke andre fagområder. Det er en prosess som innebærer å registrere, organisere og oppbevare viktig informasjon. Denne prosessen er...

Digital stemmeopptaker test

Digital stemmeopptaker test

Digital stemmeopptaker test En digital stemmeopptaker er praktisk til mange formål. De aller fleste har telefoner med innebygde apper for taleopptak, hvor også mer avanserte apper kan lastes ned, men lydkvalitet og funksjonalitet er i mange tilfeller ikke god nok for...

Transkribering av arkivmateriale

Transkribering av arkivmateriale

Transkribering av arkivmateriale Transkribering av arkivmateriale er både praktisk og viktig. Praktisk fordi innholdet blir søkbart og digitalisert, og viktig fordi det bidrar til å bevare historiske tekster. Enten det er kirkebøker eller andre arkiver, er innholdet...