Bachelor

Lyd til tekst på 1-2-3

Lyd til tekst på 1-2-3 Det å overføre innhold fra lyd til tekst er en forholdsvis enkel prosess i seg selv. Du spiller enkelt og greit av lydfilen, og skriver ned det du hører. Selv om prosessen er ganske rett-frem, overraskes mange over hvor tidkrevende transkripsjon...

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju som en del av en oppgave, for en bachelor, master eller PhD, tar for seg veldig mange sider av saken og gir til slutt et veldig oversiktlig og godt overordnet blikk på et tema. Jo mer data man får inn, jo mer nøyaktig og bedre kan man...

Transkribering med pedal

Transkribering med pedal Er du en transkribent på jakt etter en måte å gjøre jobben din litt lettere på? Da bør du sjekke ut hvilke muligheter du har i forbindelse med transkribering med pedal! Transkripsjon er en prosess som krever at transkribenten konsentrerer seg...

Intervju som forskningsmetode

Intervju som forskningsmetode Intervju som forskingsmetode egner seg godt i mange kvalitative studier. Enten du skal skrive en bachelor-, master- eller PhD-oppgave, kan et intervju gi deg datagrunnlaget du trenger. Bruker du intervju som forskningsmetode er det vanlig...