Bachelor

Lyd til tekst på 1-2-3

Lyd til tekst på 1-2-3 Det å overføre innhold fra lyd til tekst er en forholdsvis enkel prosess i seg selv. Du spiller enkelt og greit av lydfilen, og skriver ned det du hører. Selv om prosessen er ganske rett-frem, overraskes mange over hvor tidkrevende transkripsjon...

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju som en del av en oppgave, for en bachelor, master eller PhD, tar for seg veldig mange sider av saken og gir til slutt et veldig oversiktlig og godt overordnet blikk på et tema. Jo mer data man får inn, jo mer nøyaktig og bedre kan man...