Foredrag

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom  Det er mange måter å ta et lydopptak på, dersom du skulle ha behov for det. Det er likevel få som kan måle seg med diktafonene fra Zoom.   Den digitale teknologien utvikler seg hele tiden. I takt med det skjerper også våre krav til teknologien seg. Det...

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker En stemmeopptaker har tradisjonelt sett vært et nyttig verktøy når man har behov for å spille inn lyd. I dag har klassiske opptakere i stor grad blitt byttet ut med alternativer som er både billigere og lettere tilgjengelig. Ja, som apper eller...

Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag For mange er transkribering av foredrag et praktisk hjelpemiddel, da det blant annet gjør det enklere å gå gjennom foredraget i etterkant. Kort fortalt vil transkribering innebære at det som sies i foredraget skrives ned. Her kan du lese om...