Forskning

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning er forskning der man benytter seg av kvalitativ metode for innhenting av data. Forskningsprosjektets resultater baseres da på data som i de fleste tilfeller kan presenteres i form av tekst, og ikke tall. Her skal vi se nærmere...

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo? Hvordan kan man bruke NVivo i forbindelse med analyse av forskningsdata? Dette analyseverktøyet er forholdsvis enkelt å ta i bruk, og kan være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med kvalitative forskningsprosjekter. Her forklarer vi deg...

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier Mange bruker PICo innen kvalitative studier. PICO/PICo er en metode som ofte benyttes innen evidensbasert forskning der man ønsker å konstruere et helsefaglig forskningsspørsmål – for eksempel til bachelor eller masteroppgaver. Vi skal her...

Kvalitative og kvantitative data

Kvalitative og kvantitative data

Kvalitative og kvantitative data Kvalitative og kvantitative data danner grunnlaget for all forskning, enten det er innen medisin, biologi, teknologi eller andre fagfelt. Dataene som samles inn gjennom forskning kan være i form av tall, men også data som ikke er mulig...

Har du lov til å ta opp en samtale?

Har du lov til å ta opp en samtale?

Har du lov til å ta opp en samtale? Hvorvidt du har lov til å ta opp en samtale vil avhenge av flere faktorer. Tar du selv del i samtalen, eller foregår opptaket i skjul? Omstendighetene har også mye å si. Det er for eksempel forskjell på private lydinnspillinger og...