Forskning

Dårlig hørsel

Dårlig hørsel Dårlig hørsel kan være en stor påkjenning for den som rammes av det. Sosiale aktiviteter kan bli vanskeligere å delta i ved hørselstap, og mange faller utenfor arbeidslivet. Forskning viser faktisk at dårlig hørsel koster Norge to milliarder i året i...

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju som en del av en oppgave, for en bachelor, master eller PhD, tar for seg veldig mange sider av saken og gir til slutt et veldig oversiktlig og godt overordnet blikk på et tema. Jo mer data man får inn, jo mer nøyaktig og bedre kan man...

Intervju som forskningsmetode

Intervju som forskningsmetode Intervju som forskingsmetode egner seg godt i mange kvalitative studier. Enten du skal skrive en bachelor-, master- eller PhD-oppgave, kan et intervju gi deg datagrunnlaget du trenger. Bruker du intervju som forskningsmetode er det vanlig...

Konvertere tale til tekst

Konvertere tale til tekst Å konvertere tale til tekst har mange formål, og er lettere enn de fleste tror. Det tar likevel tid, og er arbeid som kan være krevende om man ikke er vant til det. Noe av det som gjør det nyttig er at man kan dele det på en helt annen måte,...