Forskning

Veiledning til journalskriving 

Veiledning til journalskriving 

Veiledning til journalskriving  Medisinske journaler er hjørnesteinen i helsevesenet. De spiller en avgjørende rolle i å sikre pasientbehandling av høy kvalitet. Nøyaktige og grundige journaler er ikke bare viktig for pasientomsorgen, men også for juridiske formål og...

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom  Det er mange måter å ta et lydopptak på, dersom du skulle ha behov for det. Det er likevel få som kan måle seg med diktafonene fra Zoom.   Den digitale teknologien utvikler seg hele tiden. I takt med det skjerper også våre krav til teknologien seg. Det...

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave  Planlegger du å utføre intervju til en masteroppgave? Mange masterstudenter velger kvalitativ metode når masteroppgaven skal gjennomføres. Da er ofte intervju blant fremgangsmåtene som benyttes!  Vi skal her se nærmere på når det er aktuelt...

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering Transkribering i NVivo benyttes av mange forskere. Kort fortalt innebærer transkribering at lyd gjøres om til tekst, noe som kan være praktisk for eksempel ved kvalitative intervjuer. Så, hvordan går du frem? I denne guiden ser vi nærmere på...

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju Når man utfører forskningsintervju, gjør transkribering det mye lettere å finne frem til spesifikk informasjon i etterkant. Dette gjør prosessen mye enklere hvis man skal sitere ting, eller lese gjennom stoffet for å reflektere på...

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning er forskning der man benytter seg av kvalitativ metode for innhenting av data. Forskningsprosjektets resultater baseres da på data som i de fleste tilfeller kan presenteres i form av tekst, og ikke tall. Her skal vi se nærmere...