Forskning

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering Transkribering i NVivo benyttes av mange forskere. Kort fortalt innebærer transkribering at lyd gjøres om til tekst, noe som kan være praktisk for eksempel ved kvalitative intervjuer. Så, hvordan går du frem? I denne guiden ser vi nærmere på...

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju Når man utfører forskningsintervju, gjør transkribering det mye lettere å finne frem til spesifikk informasjon i etterkant. Dette gjør prosessen mye enklere hvis man skal sitere ting, eller lese gjennom stoffet for å reflektere på...

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning er forskning der man benytter seg av kvalitativ metode for innhenting av data. Forskningsprosjektets resultater baseres da på data som i de fleste tilfeller kan presenteres i form av tekst, og ikke tall. Her skal vi se nærmere...

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo?

Hvordan bruke NVivo? Hvordan kan man bruke NVivo i forbindelse med analyse av forskningsdata? Dette analyseverktøyet er forholdsvis enkelt å ta i bruk, og kan være et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider med kvalitative forskningsprosjekter. Her forklarer vi deg...

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier

PICo ved kvalitative studier Mange bruker PICo innen kvalitative studier. PICO/PICo er en metode som ofte benyttes innen evidensbasert forskning der man ønsker å konstruere et helsefaglig forskningsspørsmål – for eksempel til bachelor eller masteroppgaver. Vi skal her...

Kvalitative og kvantitative data

Kvalitative og kvantitative data

Kvalitative og kvantitative data Kvalitative og kvantitative data danner grunnlaget for all forskning, enten det er innen medisin, biologi, teknologi eller andre fagfelt. Dataene som samles inn gjennom forskning kan være i form av tall, men også data som ikke er mulig...