Forskning

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler Transkribering av lydfiler er nyttig når man har innhold på en lydfil som man ønsker å ha i tekstformat. Dette betyr at man må få innholdet fra lyd til tekst, enten ved hjelp av et program, eller gjennom manuell transkribering. Vi skal her...

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere? Hva vil det si å transkribere et lydklipp? Enten du jobber med et kvalitativt forskningsintervju, har lydopptak fra en rettssak eller er en journalist som intervjuer folk, er transkribering aktuelt. Vi skal her se nærmere på hva det vil...

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler Lydopptak av samtaler kan være aktuelt i en rekke tilfeller. Det er for eksempel vanlig å bruke lydopptaker i forbindelse med et intervju, avhør eller en rettssak. Men det er også mange som spiller inn lyd av private samtaler. Før du spiller inn...

Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering?

Hvor lang tid tar transkribering? Hvor lang tid tar transkribering? Dette kan variere veldig mye, og vil blant annet avhenge av transkriberingsmetode, kvalitet på lydklippet, erfaring og lydklippets lengde. Som regel tar det alt fra 4–10 timer å transkribere én time...

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD Holder du på med et forskningsprosjekt og har behov for å gjennomføre et lydopptak? NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) har en rekke retningslinjer som bør følges med tanke på behandling av lydopptak i forbindelse med forskning. Når du gjør...

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov? Er lydopptak lov dersom det utføres uten tillatelse, eller må man alltid be om samtykke i forkant? Dette er noe mange lurer på, enten de vil spille inn lyd på arbeidsplassen, i en telefonsamtale eller lignende. Vi skal her guide deg gjennom...

Mac lydopptak

Mac lydopptak

Mac lydopptak Mac lydopptak er enkelt å sette i gang med, og kan komme til nytte i en rekke situasjoner. Dersom du er usikker på hvordan taleopptak gjøres med denne Apple-enheten, bør du lese videre! Vi skal her se nærmere på Mac lydopptak, og hvordan du kommer i...