Intervju

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom  Det er mange måter å ta et lydopptak på, dersom du skulle ha behov for det. Det er likevel få som kan måle seg med diktafonene fra Zoom.   Den digitale teknologien utvikler seg hele tiden. I takt med det skjerper også våre krav til teknologien seg. Det...

Bruk telefon til opptak

Bruk telefon til opptak

Bruk telefon til opptak  Ved å bruke telefon til opptak kan du enkelt – og når som helst – spille inn lyd på en rask og pålitelig måte. Det er med andre ord ikke lenger slik at du trenger å drasse med deg en diktafon eller dedikert lydopptaker.   Her er alt du trenger...

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave  Planlegger du å utføre intervju til en masteroppgave? Mange masterstudenter velger kvalitativ metode når masteroppgaven skal gjennomføres. Da er ofte intervju blant fremgangsmåtene som benyttes!  Vi skal her se nærmere på når det er aktuelt...

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering Transkribering i NVivo benyttes av mange forskere. Kort fortalt innebærer transkribering at lyd gjøres om til tekst, noe som kan være praktisk for eksempel ved kvalitative intervjuer. Så, hvordan går du frem? I denne guiden ser vi nærmere på...

Digital stemmeopptaker test

Digital stemmeopptaker test

Digital stemmeopptaker test En digital stemmeopptaker er praktisk til mange formål. De aller fleste har telefoner med innebygde apper for taleopptak, hvor også mer avanserte apper kan lastes ned, men lydkvalitet og funksjonalitet er i mange tilfeller ikke god nok for...

Konvertere tale til tekst

Konvertere tale til tekst

Konvertere tale til tekst Å konvertere tale til tekst gir deg muligheten til å bruke det som har blitt sagt i et intervju eller et møte, på en helt annen måte, og mye enklere. Det blir enklere å dele, ting blir ikke misforstått og man kan lagre referater osv. i fysisk...

Lydopptak med iPhone

Lydopptak med iPhone

Lydopptak med iPhone Lydopptak av en samtale eller intervju, kan gjøres enkelt med en iPhone. Det finnes både enkle og mer avanserte alternativer for apper man kan bruke for å ta opp lyd. Det finnes også utstyr man kan bruke for å få bedre lyd, både i kvalitet og...

Opptak av telefonsamtaler

Opptak av telefonsamtaler

Opptak av telefonsamtaler Opptak av telefonsamtaler kan enkelt gjøres på mobiltelefon, eller ved hjelp av ekstrautstyr. Et slikt opptak har mange bruksområder, og er et godt verktøy å ha med seg, i ulike situasjoner. Har man et lydopptak av en samtale, kan man...

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju

Transkribering av forskningsintervju Når man utfører forskningsintervju, gjør transkribering det mye lettere å finne frem til spesifikk informasjon i etterkant. Dette gjør prosessen mye enklere hvis man skal sitere ting, eller lese gjennom stoffet for å reflektere på...