Journalist

Dårlig hørsel

Dårlig hørsel Dårlig hørsel kan være en stor påkjenning for den som rammes av det. Sosiale aktiviteter kan bli vanskeligere å delta i ved hørselstap, og mange faller utenfor arbeidslivet. Forskning viser faktisk at dårlig hørsel koster Norge to milliarder i året i...

Intelligent verbatim transkripsjon

Intelligent verbatim transkripsjon Innenfor transkripsjon av lyd til tekst finnes det ulike måter å tilnærme seg dette på. Det kan gjøres eksakt ord-for-ord, eller så kan teksten gjengi det essensielle i lydfilen, men filtrere bort det som ikke gir noen verdifull...