Juridisk

Lydopptak som bevis i retten 

Lydopptak som bevis i retten 

Lydopptak som bevis i retten  I Norge, som i mange andre land, spiller lydopptak en stadig viktigere rolle som bevis i retten. Teknologiske fremskritt har gjort det enklere å dokumentere samtaler og hendelser. Det er allikevel viktig å forstå de norske lovene og...

Lov om lydopptak 

Lov om lydopptak 

Lov om lydopptak  I den digitale verdenen har lydopptak blitt en integrert del av vårt daglige liv. Enten det er for personlige, profesjonelle eller juridiske formål, har lydopptak blitt et kraftig verktøy for å fange viktige øyeblikk og informasjon. I Norge er det...

Journalskrivning regler 

Journalskrivning regler 

Journalskrivning regler  Journalskrivning er en avgjørende del av helsevesenet og andre profesjonelle praksiser i Norge. Det er viktig å forstå reglene og lovene som styrer denne praksisen for å sikre nøyaktige, etiske og lovlige journaler. I Norge finnes det flere...

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell  Journalføring er en kritisk del av helsepersonellets ansvar og praksis i Norge. Denne prosessen innebærer å registrere og vedlikeholde pasientinformasjon. Den har stor betydning for kvaliteten på helsehjelpen som gis, samt for rettigheter...

Ta opp samtale? 

Ta opp samtale? 

Ta opp samtale?  Skal du ha en samtale med noen hvor det vil fremkomme mye viktig informasjon? Og kanskje er dette informasjon du må huske på eller dokumentere? Det å ta opp en samtale kan være nyttig i mange tilfeller – fra rettssaker til forskningsintervjuer.   Her...

Forskrift om journalføring 

Forskrift om journalføring 

Forskrift om journalføring  Journalføring er en fundamental praksis innen helsevesenet, juridiske tjenester, utdanning, og en rekke andre fagområder. Det er en prosess som innebærer å registrere, organisere og oppbevare viktig informasjon. Denne prosessen er...

Er lydopptak lovlig? 

Er lydopptak lovlig? 

Er lydopptak lovlig?  Lydopptak har blitt en integrert del av vår moderne kommunikasjon, fra å ta opp viktige møter til å fange spesielle øyeblikk i livet vårt. Men er lydopptak lovlig i Norge? Dette er et spørsmål som ofte forvirrer folk. Det er viktig å forstå de...

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet  Det finnes utallige måter å ta lydopptak på og ting å ta lydopptak av. Kanskje er det noe på nett som du vil ha et eget lydopptak av, for å enklere finne det frem og ta det med deg videre?   Det er et enormt utvalg av lydinnhold tilgjengelig på...

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV  Hvis du skal ha et viktig møte, kan det være en god idé å ha et lydopptak av samtalen. Slik kan man gå tilbake og notere seg viktige ting som blir sagt. Man kan selvsagt notere for hånd underveis i møtet også. Et lydopptak sikrer derimot at du ikke går...

Hva er journalføring?

Hva er journalføring?

Hva er journalføring?  Journalføring er prosessen der man registrerer informasjon om dokumenter i en journal. Kort fortalt er journalen en oversikt over ulike notater, brev og lignende som skal brukes i den videre saksbehandlingen.  Her ser vi nærmere på hva...