Master

Validitet og reliabilitet i masteroppgave  

Validitet og reliabilitet i masteroppgave  

Validitet og reliabilitet i masteroppgave   Både validitet og reliabilitet er relevante begreper når det kommer til kvalitetssikring av forskningsfunn i masteroppgaver. Før du går i gang med skriveprosessen, er det lurt å sette seg inn i hva de to begrepene faktisk...

Prosjektskisse for masteroppgave  

Prosjektskisse for masteroppgave  

Prosjektskisse for masteroppgave   Selve grunnlaget for din masteroppgave dannes av en prosjektbeskrivelse eller -skisse. Dette er vanligvis en obligatorisk del av masteren, og viktig for ditt videre arbeid. Så, hvordan lager du egentlig en god prosjektskisse for din...

Prosjektplan til masteroppgave 

Prosjektplan til masteroppgave 

Prosjektplan til masteroppgave  Skal du skrive en masteroppgave og trenger en prosjektplan? Mange utdanningssteder krever at du leverer nettopp en prosjektplan. Denne må som regel godkjennes før du får tildelt veileder, og bør derfor utarbeides på en god måte.   Her...

Intervjuguide masteroppgave 

Intervjuguide masteroppgave 

Intervjuguide masteroppgave  Å gjennomføre en vellykket masteroppgave, innebærer ofte inngående forskning og dybdeanalyse av et spesifikt emne. Ett av de mest verdifulle verktøyene du kan bruke for å samle kvalitativ data, er en grundig intervjuguide. Guiden hjelper...

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave  Når du skal skrive innledning til en masteroppgave er det som regel tre ulike elementer som må inkluderes: Et sammendrag, også kjent som abstract, forord og en introduksjon. Til sammen utgjør disse tre tekststykkene oppgavens innledende...

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave  Planlegger du å utføre intervju til en masteroppgave? Mange masterstudenter velger kvalitativ metode når masteroppgaven skal gjennomføres. Da er ofte intervju blant fremgangsmåtene som benyttes!  Vi skal her se nærmere på når det er aktuelt...

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak Har du behov for å få et lydopptak diktert ned? I denne artikkelen skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gjøre dikteringsjobben enklest mulig for deg selv. Det kan være mange gode grunner til at du ønsker å få et lydopptak diktert ned, enten...

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju En diktafon er god å ha til intervjuer, enten det er i forbindelse med journalistisk eller akademisk arbeid. Det finnes mange ulike modeller på markedet, og funksjonaliteten de tilbyr avhenger av hvor mye penger du er villig til å legge på...