Master

Ta opp lyd med iPhone 6

Ta opp lyd med iPhone 6

Ta opp lyd med iPhone 6 Det er fullt mulig å ta opp lyd med iPhone 6, og prosessen er dessuten veldig enkel. Enten du vil spille inn lyd fra et intervju eller noe annet, kan du komme i gang med lydinnspillingen på få sekunder. Vi skal her forklare deg hvordan du kan...

Hva er kvalitativ forskning?

Hva er kvalitativ forskning?

Hva er kvalitativ forskning? Hva er kvalitativ forskning, og når kan denne forskningsmetoden være nyttig? Innen forskning er det som regel to ulike metoder som kan benyttes, nemlig kvalitativ og kvantitativ metode. Hva er egentlig forskjellen, og når benyttes de ulike...

App for lydopptak

App for lydopptak

App for lydopptak Kan du bruke en app til lydopptak? Ja! Det er ikke lenger behov for egne lydopptakere, og diktafonen er i stor grad utkonkurrert av smarttelefoner. Har du en mobil kan du som regel enkelt installere en app som gjør det mulig å spille inn lyd. Vi skal...

Transkribering med koding

Transkribering med koding

Transkribering med koding Transkribering med koding gjør det mulig å oppfatte innholdet mer nyansert og detaljrikt for leseren. Ved vanlig transkribering vil man bare skrive ned det som blir sagt. Med koding tas det i bruk transkripsjonsnøkler som utdyper uttale,...

Lydopptak på MacBook Pro

Lydopptak på MacBook Pro

Lydopptak på MacBook Pro Lydopptak på MacBook Pro er enkelt å utføre, og en praktisk måte å spille inn lyd på. Skal du for eksempel på forelesning eller intervjue noen, kan lydopptak på en Mac være midt i blinken. Men hvordan går man egentlig frem? Vi skal her...

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD

Lydopptak | NSD Holder du på med et forskningsprosjekt og har behov for å gjennomføre et lydopptak? NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) har en rekke retningslinjer som bør følges med tanke på behandling av lydopptak i forbindelse med forskning. Når du gjør...

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov?

Er lydopptak lov? Er lydopptak lov dersom det utføres uten tillatelse, eller må man alltid be om samtykke i forkant? Dette er noe mange lurer på, enten de vil spille inn lyd på arbeidsplassen, i en telefonsamtale eller lignende. Vi skal her guide deg gjennom...