Master

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave  Når du skal skrive innledning til en masteroppgave er det som regel tre ulike elementer som må inkluderes: Et sammendrag, også kjent som abstract, forord og en introduksjon. Til sammen utgjør disse tre tekststykkene oppgavens innledende...

Innledning til masteroppgave

Intervju til masteroppgave

Intervju til masteroppgave  Planlegger du å utføre intervju til en masteroppgave? Mange masterstudenter velger kvalitativ metode når masteroppgaven skal gjennomføres. Da er ofte intervju blant fremgangsmåtene som benyttes!  Vi skal her se nærmere på når det er aktuelt...

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak

Diktat til lydopptak Har du behov for å få et lydopptak diktert ned? I denne artikkelen skal vi gi deg noen tips til hvordan du kan gjøre dikteringsjobben enklest mulig for deg selv. Det kan være mange gode grunner til at du ønsker å få et lydopptak diktert ned, enten...

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju

Diktafon til intervju En diktafon er god å ha til intervjuer, enten det er i forbindelse med journalistisk eller akademisk arbeid. Det finnes mange ulike modeller på markedet, og funksjonaliteten de tilbyr avhenger av hvor mye penger du er villig til å legge på...

Intervju som metode

Intervju som metode

Intervju som metode Intervju er en fantastisk metode for innsamling av data, direkte fra en kilde, eller for å samle inn meninger og perspektiver fra forskjellige hold. Intervjuer blir veldig relevante i studier, og er noe som blir tatt opp og brukt under arbeid med...

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon

Fonetisk transkripsjon I denne artikkelen skal vi gi deg en innføring i hva fonetisk transkripsjon er, og hvorfor det er nyttig ved transkribering av intervjuer. Transkripsjon er et verktøy mange er kjent med, men fonetisk transkripsjon som sådan er ukjent for de...

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju Det å bruke en lydopptaker til intervju er både praktisk og smart. Du slipper å notere ned alt intervjuobjektet sier underveis, og risikerer ikke å gå glipp av sentral informasjon. Det finnes dessuten mange muligheter for innspilling, og de...