Medisinsk

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal? Hvordan føre journal på en forskriftsmessig og god måte i helsevesenet? Skal du skrive journal er det viktig å ta hensyn til både utførelse, relevans og innhold. Det er mange elementer å ta hensyn til, og du som jobber i helsesektoren bør sette...

Journalskriving

Journalskriving

Journalskriving Journalskriving er noe som er aktuelt for en rekke yrkesgrupper, både i offentlig og privat sektor. Vi kan for eksempel nevne at journalføring er vanlig både for leger, fysioterapeuter, psykologer, barnevernsansatte og offentlige saksbehandlere. Men...

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler Transkribering av lydfiler er nyttig når man har innhold på en lydfil som man ønsker å ha i tekstformat. Dette betyr at man må få innholdet fra lyd til tekst, enten ved hjelp av et program, eller gjennom manuell transkribering. Vi skal her...

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere?

Hva vil det si å transkribere? Hva vil det si å transkribere et lydklipp? Enten du jobber med et kvalitativt forskningsintervju, har lydopptak fra en rettssak eller er en journalist som intervjuer folk, er transkribering aktuelt. Vi skal her se nærmere på hva det vil...

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler

Lydopptak av samtaler Lydopptak av samtaler kan være aktuelt i en rekke tilfeller. Det er for eksempel vanlig å bruke lydopptaker i forbindelse med et intervju, avhør eller en rettssak. Men det er også mange som spiller inn lyd av private samtaler. Før du spiller inn...