Medisinsk

Veiledning til journalskriving 

Veiledning til journalskriving 

Veiledning til journalskriving  Medisinske journaler er hjørnesteinen i helsevesenet. De spiller en avgjørende rolle i å sikre pasientbehandling av høy kvalitet. Nøyaktige og grundige journaler er ikke bare viktig for pasientomsorgen, men også for juridiske formål og...

Journalskrivning regler 

Journalskrivning regler 

Journalskrivning regler  Journalskrivning er en avgjørende del av helsevesenet og andre profesjonelle praksiser i Norge. Det er viktig å forstå reglene og lovene som styrer denne praksisen for å sikre nøyaktige, etiske og lovlige journaler. I Norge finnes det flere...

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell 

Journalføring helsepersonell  Journalføring er en kritisk del av helsepersonellets ansvar og praksis i Norge. Denne prosessen innebærer å registrere og vedlikeholde pasientinformasjon. Den har stor betydning for kvaliteten på helsehjelpen som gis, samt for rettigheter...

Journalskriver 

Journalskriver 

Journalskriver  Journalskriveren spiller en viktig rolle i den komplekse og banebrytende verden av medisin. Rolle forblir nesten alltid usynlig for pasientene. Disse dedikerte fagfolkene er kilden til nøyaktig og grundig dokumentasjon i medisinske journaler. De jobber...

Tips til journalføring

Tips til journalføring

Tips til journalføring    Det er lovpålagt å føre journal i helsevesenet. Dette er grunngitt med at pasienter må ha mulighet for innsyn i relevante opplysninger om eget liv og helse. I tillegg til dette, er det et verktøy for helsepersonell i deres oppfølging av...

Hva er journalføring?

Hva er journalføring?

Hva er journalføring?  Journalføring er prosessen der man registrerer informasjon om dokumenter i en journal. Kort fortalt er journalen en oversikt over ulike notater, brev og lignende som skal brukes i den videre saksbehandlingen.  Her ser vi nærmere på hva...

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal?

Hvordan føre journal? Hvordan føre journal på en forskriftsmessig og god måte i helsevesenet? Skal du skrive journal er det viktig å ta hensyn til både utførelse, relevans og innhold. Det er mange elementer å ta hensyn til, og du som jobber i helsesektoren bør sette...

Journalskriving

Journalskriving

Journalskriving Journalskriving er noe som er aktuelt for en rekke yrkesgrupper, både i offentlig og privat sektor. Vi kan for eksempel nevne at journalføring er vanlig både for leger, fysioterapeuter, psykologer, barnevernsansatte og offentlige saksbehandlere. Men...

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler Transkribering av lydfiler er nyttig når man har innhold på en lydfil som man ønsker å ha i tekstformat. Dette betyr at man må få innholdet fra lyd til tekst, enten ved hjelp av et program, eller gjennom manuell transkribering. Vi skal her...