Medisinsk

Legejournal transkribering

Legejournal transkribering Å skrive en journal for hver enkelt pasient er enormt tidkrevende for en lege. Derfor er det mye enklere å diktere denne journalen i en lydfil som senere blir transkribert. Behovet for å transkribere legejournalene er derimot store, siden...