Medisinsk

Dårlig hørsel

Dårlig hørsel Dårlig hørsel kan være en stor påkjenning for den som rammes av det. Sosiale aktiviteter kan bli vanskeligere å delta i ved hørselstap, og mange faller utenfor arbeidslivet. Forskning viser faktisk at dårlig hørsel koster Norge to milliarder i året i...

Pasientjournal transkribering

Pasientjournal transkribering En lege har mange pasienter å forholde seg til hver dag. Å skrive en pasientjournal for hver og en av dem vil være en unødvendig tidkrevende prosess. Derfor dikterer mange leger pasientjournaler gjennom en lydfil som senere transkriberes....

Verbatim transkripsjon

Verbatim transkripsjon Å skrive en transkripsjon av en lydfil gjøres i mange sammenhenger. Det er vanlig i forskning, politiavhør og rettssaker. Eller i form av undertekst til en video. Det finnes ulike metoder å tilnærme seg dette på. Enten verbatim eller intelligent...