Møte

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet  Det finnes utallige måter å ta lydopptak på og ting å ta lydopptak av. Kanskje er det noe på nett som du vil ha et eget lydopptak av, for å enklere finne det frem og ta det med deg videre?   Det er et enormt utvalg av lydinnhold tilgjengelig på...

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV  Hvis du skal ha et viktig møte, kan det være en god idé å ha et lydopptak av samtalen. Slik kan man gå tilbake og notere seg viktige ting som blir sagt. Man kan selvsagt notere for hånd underveis i møtet også. Et lydopptak sikrer derimot at du ikke går...

Lydopptak fra Skype

Lydopptak fra Skype

Lydopptak fra Skype Det finnes mange situasjoner hvor et lydopptak fra Skype kan være til stor hjelp. Skype-samtaler kan tas opp, og det gjelder både video og lyd. Å gjøre opptak av samtalen på PC-en er den beste måten å ta opp digitale møter, intervjuer og vanlige...

Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak i arbeidsforhold

Lydopptak i arbeidsforhold Lydopptak i arbeidsforhold er i mange tilfeller ulovlig, blant annet fordi det kan ha en nedkjølingseffekt og oppleves som belastende for arbeidstakere. Det finnes imidlertid også klare regler for hvorvidt en ansatt kan gjøre skjulte opptak...

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker En stemmeopptaker har tradisjonelt sett vært et nyttig verktøy når man har behov for å spille inn lyd. I dag har klassiske opptakere i stor grad blitt byttet ut med alternativer som er både billigere og lettere tilgjengelig. Ja, som apper eller...

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju

Lydopptaker til intervju Bruker du en lydopptaker til intervju kan du forsikre deg om at du får med all viktig informasjon. Dette kan være vanskelig om du tar notater under intervjuet! Er det snakk om et forskningsintervju er det viktig at alle opplysninger kommer...

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams

Transkribering i Teams Transkribering i Teams er et nyttig hjelpemiddel når det er ønskelig med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt under digitale møter. Bedrifter og andre som har møter kan enkelt starte automatisk transkribering, og innholdet kan lastes...

Online lydopptaker

Online lydopptaker

Online lydopptaker En online lydopptaker er et lett tilgjengelig verktøy som kan erstatte apper og annen programvare når du skal spille inn lyd. Det finnes mange lydopptakere på nett som er både effektive og gratis! Finn ut hvilke muligheter som finnes for deg som...