Rettssak

Lydopptak som bevis i retten 

Lydopptak som bevis i retten 

Lydopptak som bevis i retten  I Norge, som i mange andre land, spiller lydopptak en stadig viktigere rolle som bevis i retten. Teknologiske fremskritt har gjort det enklere å dokumentere samtaler og hendelser. Det er allikevel viktig å forstå de norske lovene og...

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV  Hvis du skal ha et viktig møte, kan det være en god idé å ha et lydopptak av samtalen. Slik kan man gå tilbake og notere seg viktige ting som blir sagt. Man kan selvsagt notere for hånd underveis i møtet også. Et lydopptak sikrer derimot at du ikke går...

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker

Stemmeopptaker En stemmeopptaker har tradisjonelt sett vært et nyttig verktøy når man har behov for å spille inn lyd. I dag har klassiske opptakere i stor grad blitt byttet ut med alternativer som er både billigere og lettere tilgjengelig. Ja, som apper eller...

Transkribering av rettssak

Transkribering av rettssak

Transkribering av rettssak Noen ganger er det praktisk å gjøre opptak i norske rettssaker, noe som kan innebære at du tar opp lyd fra blant annet vitneforklaringer. Om det er ønskelig å ha lydfilen skriftlig, kan du få hjelp med transkribering av rettssak. En...