Tips

Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag

Transkribering av foredrag For mange er transkribering av foredrag et praktisk hjelpemiddel, da det blant annet gjør det enklere å gå gjennom foredraget i etterkant. Kort fortalt vil transkribering innebære at det som sies i foredraget skrives ned. Her kan du lese om...

Hvordan transkribere i Word?

Hvordan transkribere i Word?

Hvordan transkribere i Word? Hvordan kan du transkribere lyd i Word, slik at du får innholdet i form av tekst? Dette er noe mange lurer på! Det finnes muligheter for å transkribere tale direkte i Word, men du kan også laste opp et eksisterende lydklipp. Her kan du...