Tips

Zoom lydopptaker   

Zoom lydopptaker   

Zoom lydopptaker    Visste du at du kan bruke Zoom som lydopptaker? Hvis det er én ting koronapandemien har bragt med seg, så er det digitale møter, digitale forelesninger – ja, digitale alt! Digitaliseringen av samfunnet har kommet for å bli, og byr på mange...

Transkribering av DS2-fil   

Transkribering av DS2-fil   

Transkribering av DS2-fil    Har du en DS2-fil du trenger å transkribere, men sliter litt med å finne ut hvordan? Med riktige verktøy trenger ikke prosessen å være spesielt vanskelig. Her forklarer vi deg alt du trenger å vite! Hva er en DS2-fil?    En...

Tips til journalføring

Tips til journalføring

Tips til journalføring    Det er lovpålagt å føre journal i helsevesenet. Dette er grunngitt med at pasienter må ha mulighet for innsyn i relevante opplysninger om eget liv og helse. I tillegg til dette, er det et verktøy for helsepersonell i deres oppfølging av...

Test av lydopptakere 

Test av lydopptakere 

Test av lydopptakere  Skal du gjennomføre et intervju til en bachelor-oppgave? Eller er det en viktig forelesning du vil ha mulighet til å høre på igjen? Eller skal du kanskje spille inn musikk? Da må du ta opptak av lyden på en eller annen måte.   Lydopptak kan...

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet 

Ta opp lyd fra nettet  Det finnes utallige måter å ta lydopptak på og ting å ta lydopptak av. Kanskje er det noe på nett som du vil ha et eget lydopptak av, for å enklere finne det frem og ta det med deg videre?   Det er et enormt utvalg av lydinnhold tilgjengelig på...

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV 

Lydopptak NAV  Hvis du skal ha et viktig møte, kan det være en god idé å ha et lydopptak av samtalen. Slik kan man gå tilbake og notere seg viktige ting som blir sagt. Man kan selvsagt notere for hånd underveis i møtet også. Et lydopptak sikrer derimot at du ikke går...

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom 

Diktafon Zoom  Det er mange måter å ta et lydopptak på, dersom du skulle ha behov for det. Det er likevel få som kan måle seg med diktafonene fra Zoom.   Den digitale teknologien utvikler seg hele tiden. I takt med det skjerper også våre krav til teknologien seg. Det...

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave

Innledning til masteroppgave  Når du skal skrive innledning til en masteroppgave er det som regel tre ulike elementer som må inkluderes: Et sammendrag, også kjent som abstract, forord og en introduksjon. Til sammen utgjør disse tre tekststykkene oppgavens innledende...

Bruk telefon til opptak

Bruk telefon til opptak

Bruk telefon til opptak  Ved å bruke telefon til opptak kan du enkelt – og når som helst – spille inn lyd på en rask og pålitelig måte. Det er med andre ord ikke lenger slik at du trenger å drasse med deg en diktafon eller dedikert lydopptaker.   Her er alt du trenger...

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering – en guide

NVivo-transkribering Transkribering i NVivo benyttes av mange forskere. Kort fortalt innebærer transkribering at lyd gjøres om til tekst, noe som kan være praktisk for eksempel ved kvalitative intervjuer. Så, hvordan går du frem? I denne guiden ser vi nærmere på...