Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

At noen har nedsatt hørsel trenger ikke å bety at de er døve, eller at de ikke kan delta i kommunikasjon eller deling av innhold. Det finnes forskjellige diagnoser man kan få, og det finnes mange gode verktøy som kan hjelpe, slik at man sørger for det mangfoldet man kan i delingen.

Noen sliter med å høre enkelte frekvenser, mens andre trenger bare at lyden er en del høyere, eller at det er tilgjengelige undertekster, mens andre trenger mer hjelp og vil gjerne kunne ha mer glede av å få innholdet ditt i ren tekstform, som også er en tilretteleggelse man kan gjøre.

Transkripsjon vil gjøre det lettere, eller åpne for muligheten til å begynne med, for å ta del i delingen av både lydfiler og videofiler. Et møte som blir tatt opp, vil kunne sees tilbake og leses i og man kan bruke en god transkripsjon som utgangspunkt for undertekster for videoinnhold.

Det er tidkrevende arbeid, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke forbehold man skal ta, eller former for transkripsjon som egner seg for dette arbeidet. Det finnes god, profesjonell hjelp å få, som vil gi dine prosjekter et løft og sørge for at mennesker med nedsatt hørsel lettere kan ta del i det.

Det finnes forskjellige hørselsnedsettelser

Forskjellige typer hørselsnedsettelse

Det er hovedsakelig to typer hørselshemminger. Mekanisk og persepsjonstype. En mekanisk nedsettelse vil bety problemer i øregangen eller mellomøret, mens en persepsjons nedsettelse vil bety problemer i det indre øret i hørenerven eller de tilhørende hørebanene i hjernen.

De fleste som sliter med hørselen og har hørselsnedsettelser, lider av såkalt persepsjonshemming. Slike skader kommer gjerne av å ha stått ved siden av for mange høyttalere eller f.eks. å ha jobbet i en høylytt fabrikk over lengre tid. Dette fører til. Det kan også være vanskelig å faktisk fikse dette.

Det beste man kan gjøre, i mange tilfeller, er å ha det utstyret man har tilgjengelig, som eventuelt høreapparat og gode ørepropper tilegnet slikt bruk, for å høre på musikk eller lydfiler, men også da transkripsjon slik at man kan få inn akkurat den samme informasjonen i et annet medium, altså tekst.

Bare fordi man har en hørselsnedsettelse, samme hva grunnen måtte være, betyr ikke det at man ikke skal få ta del i informasjons- og underholdningsdeling. Arbeider man en plass hvor noen av kollegaene sine har slike nedsettelser, bør man ta slike forbehold når man deler innhold.

Lyspære: Å dele innhold er en god idé

Dele innhold

Innhold som deles, både privat og i bedriftssammenheng, bør ha gode alternativer for nedsettelser eller utfordringer som mottakeren kan ha. I jobbsammenheng, vil dette gjerne bety transkripsjon og referater av møter, og gjerne undertekster med slike forbehold ved deling av video- eller lydklipp.

Man deler innhold hele tiden, i sosiale medier, i mailer, ved presentasjoner og i markedsføring. Det er ikke alltid man kommer på det, men det kan være mange som ikke kan ta del i denne delingen, eller som må anstrenge seg veldig for å følge det som blir sagt, delt og fremlagt for dem.

Så ta de stegene du kan for å sørge for at alle føler seg inkludert når du deler innhold, og at alle kan følge med og delta i eventuelle diskusjoner og meningsdelinger, komme med gode tilbakemeldinger eller gjøre jobben sin riktig, uten å måtte føle at de må spørre om hjelp, som ikke er like lett for alle.

Enkle tiltak du kan gjøre når du deler innhold for personer med slike nedsettelser, er å sørge for at lydnivået kan stilles høyere enn normalt, eventuelt lage en egen versjon til som er høyere, slik at det blir lette å høre, eller som sagt lage gode transkripsjoner av- og undertekster til innholdet.

Forsker på PC: Hvordan bruke PICo ved kvalitative studier?

Transkripsjon som verktøy

Transkripsjon er et unikt verktøy for å sørge for at alle kan være med på meningsdelinger, få med seg informasjon delt i et medium som skaper utfordringer for dem ellers, og gjør det generelt enkelt å gå tilbake til innholdet for å referere til det, eller jobbe videre med det, nesten uansett formål.

Enkelte lydfiler og videoer kan ha utydeligheter, spesielt om de ikke er tatt opp for profesjonelt bruk, eller generelt hvis kvaliteten ikke har noe å si, og man må bruke det utstyret man har. Dette gjelder gjerne opptak av møter, intervjuer og samtaler i arbeidssammenheng, eller for studier.

Ved å transkribere intervjuene og møtene dine, kan du enkelt åpne dem på en PC eller skrive dem ut og lese gjennom dem i fysisk format, og ta dem med deg for eventuell deling i videre møter eller annet videre arbeid, hvor disse intervjuene eller samtalene er relevante. Slik skaper man god deling.

Personer med nedsatt hørselsevne vil da kunne ta del og forstå det som blir sagt, og kan også være med på å bearbeide og jobbe videre med dette innholdet, uten å måtte anstrenge seg mer enn vanlig. God transkripsjon er altså et veldig godt verktøy for mangfold og deling, i alle sammenhenger.

Få hjelp med transkribering, og lær mer om PICo for kvalitative studier

Få hjelp til transkripsjon!

Slikt arbeid med transkripsjon er som sagt veldig nyttig i mange situasjoner, og har mange oppsider. En av nedsidene er at det kan være tidkrevende og utfordrende, avhengig av lydkvaliteten på det man skal skrive av. Det kan hende det er lyder eller utydeligheter, som tar ekstra lang tid å forstå.

Det finnes heldigvis god hjelp å få, og vi i Din Transkribent vil veldig gjerne hjelpe deg med transkripsjonen til dine prosjekter, slik at du sørger for god deling, med tanke på mangfold og forståelse og stiller best mulig i videre arbeid med lyd- og videofilene dine.

Vi kan levere fullstendige transkripsjoner av dine filer, fra start til slutt, eller vi kan hjelpe deg med arbeid som er påstartet, eller i tilfeller hvor kun enkelte deler av filene skulle vært skrevet av. Vi kan ta forbehold for hva det du skulle ønske, og vil tilpasse arbeidet til dine behov.

Så ta kontakt i dag og få start i arbeidet med dine transkripsjoner, slik at du kan dele alt ditt innhold med alle, og gi dine prosjekter et løft, både for lagring, forståelse og forbehold for eventuelle hørselsnedsettelser, og videre bearbeidelse av informasjonen fra lyd- eller videofilene dine.